Onderzoeksluik 1 Vander Borcht

Report
Onderzoeksluik 1:
Literatuurstudie
Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal
redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in
Vlaanderen.
Presentatie: Vander Borcht Loeka, Westhovens Myriam
1.1 Onderzoeksvragen
a. Wordt het bio-psycho-sociaal model
gebruikt in de welzijns- en gezondheidszorg?
– Internationale literatuurstudie
– Vlaamse literatuurstudie
b. Welke belemmerende en faciliterende
factoren worden weerhouden bij het
hanteren van het bio-psycho-sociaal model
in de welzijns- en gezondheidszorg?
1.2 Methode
• Systematisch literatuuronderzoek
• Zoekmethoden: digitaal, symposia, congressen, experts
• Zoektermen:
– BPS AND specifieke doelgroep, cliëntgericht/perspectief
cliënt/cliëntgecentreerd
– Termen: clinical reasoning, classificatie, ergotherapie, ICF,
holistische benadering/holisme, Evidence Based Practice
• Vanuit literatuur opsplitsing:
– hulpverlener perspectief -> literatuur omtrent het BPS en/of KR
vanuit de perceptie vd hulpverlener
– patiënt perspectief -> literatuur omtrent het BPS en/of KR vanuit
de perceptie van een specifieke doelgroep
• Afbakening artikels: vanaf 2005 + basiswerken
1.2 Methode: Analyse en inventarisatie
• Analyse van de literatuur op basis van de
onderzoeksvraag
• Inventarisatie:
– Referentie
– Zoekterm
– Doelgroep/setting
– Korte inhoud
– Verwijzingen
1.3 Resultaat
• 28 weerhouden Aantal geselecteerde
artikels
• 9 geëxcludeerd
1.3 Resultaat:
• Definiëring:
– Bio-psycho-sociaal model
– Klinisch redeneren
• Onderzoeksvraag:
– Gebruik bio-psycho-sociaal model:
• Vanuit ICF, HDF, MOR
• Binnen verschillende doelgroepen: fysieke revalidatie,
arbozorg, chronische en palliatieve zorgen
– Faciliterende factoren
– Belemmerende factoren
1.3 Resultaat
• Definiëring BPS:
– Conceptueel, dynamisch referentiekader.
– Basis voor de International Classification of
Functioning, Disabilities and Health (ICF).
– Patiëntgecentreerd systeem.
– Integratie van het biomedisch en
psychosociaal perspectief.
1.3 Resultaat
• Definiëring klinisch redeneren:
– Inferentieel proces om data te verzamelen en te
evalueren, om de diagnose en behandeldoelen te
sturen
– Voor ergotherapeuten: woordelijke vertaling van het
proces om tot een gerichte interventie te komen
– Cliëntgericht klinisch redeneren geeft 3 aspecten
weer:
• Samenwerking om het ‘probleem’ te definiëren en rond de
doelen te onderhandelen
• Herkenning van de gevoelens van de cliënt door de therapeut
• Begrijpen van de cliënt door de therapeut
1.3 Resultaat
• Faciliterende factoren voor implementatie
BPS model:
– Nood aan algemeen en gemeenschappelijk
kader voor probleeminventarisatie
– Samenwerking binnen de zorg bevorderen en
faciliteren
– Betrokkenheid van de naasten van de cliënt =>
gevolg: betere behandeluitkomst
– BPS brengt totaalbeeld van cliënt
1.3 Resultaat
• Belemmerende factoren voor implementatie
BPS model:
–
–
–
–
Tekort aan tijd en middelen (financieel -> opleiding)
Aanpassen van overheid en beleid
Van medisch model naar BPS model -> artsen
Bestendigen van de actieve rol van de cliënt in het
zorgproces
– Theoretische duidelijkheid omtrent het BPS model
-> onderzoek!
1.3 Resultaat
• Vanuit de belemmerende factoren voor
implementatie BPS model, elementen die zeker aan
bod moeten komen:
– De subjectieve dimensie van het functioneren van de
cliënt
– Participatie
– Invloed van de omgeving
– Het aspect van de dynamische ontwikkeling of het
temporele aspect binnen de behandeling
– Voldoende aandacht behouden voor het biologische
aspect
– Het model moet aanpasbaar zijn binnen een specifieke
doelgroep en binnen verschillende culturen.
1.4 Conclusie:
Omwille van de vermelde belemmerende
factoren wordt in de literatuur aangegeven
dat het bio-psycho-sociaal model beperkt
is geïmplementeerd.
Dit gegeven werd verder afgetoetst binnen
het Vlaamse werkveld d.m.v.
onderzoeksluik 2 en onderzoeksluik 3.

similar documents