Puskarova_Taliansko

Report
Taliansko
Repubblica Italiana
Základné informácie








Oficiálny názov krajiny: Talianska Republika
Vznik: 17. marec 1861
Hlavné mesto: Rím
Rozloha: 301 278 km²
Hlava štátu: prezident Giorgio Napolitano
Počet obyvateľov: asi 60 mil oby
Vstup do EÚ: zakladajúca krajina(1957)
Mena: euro
Poloha




Je štát v južnej Európe
Leží na Apeninskom polostrove
K jeho územiu patria aj ostrovy Sicília, Sardínia, Elba, Capri,
Tremiti a Ischia
Geografická poloha: Južná Európa, 43°58´SŠ, 11°14´VD,
Apeninský polostrov
Administratívne rozloženie
Členenie na jednotlivé časti vychádza z
historických ale aj geografických a
národnostných pomerov na daných územiach
 20 regiónov
 109 provincií
 8101 obcí

Politické zriadenie




Taliansko je republika s parlamentným a kabinetným
systémom vlády
Hlavou štátu je prezident volený na 7 rokov
Zákonodarnú moc má dvojkomorový parlament, zložený
z Poslaneckej snemovne a Senátu vymenovaných
prezidentom
Štát sa člení na 20 autonómnych historických krajov,
ktoré majú svoje zákonodarné orgány a takisto svoje
výkonné orgány
Giorgio Napolitano
Silvio Berlusconi
Štátne symboly




Hymna: Canto degli Italiani
Vlajka: Odvodzuje sa od francúzskej trikolóry, v ktorej
sa zmenil modrý pruh na zelený
Hovorí sa, že zelenú na taliansku vlajku navrhol na
konci 18. storočia sám Napoleon, ktorý túto farbu
osobitne obľuboval
Znak: Znak sa skladá z bielej päťcípej hviezdy stojacej
medzi olivovou a dubovou vetvou, pod nimi je červená
stuha s nápisom REPVBBLICA ITALIANA
Fyzicko-geografická charakteristika



Taliansko sa rozprestiera na
Apeninskom polostrove, Sicílii
a Sardínii
Hraničí: na pevnine s
Francúzskom, Monakom,
Švajčiarskom, Rakúskom,
Slovinskom, San Marinom a
Vatikánom
Na vode sú to: Sicílsky
prieliv, Maltský prieliv,
Stredozemné more, Jadranské
more a Iónske more
Povrch
Taliansko je prevažne hornatá krajina
 Na severe sa vypínajú členité pásma Álp, ktoré
sa zvažujú do Pádskej nížiny
 Apeniny prechádzajú celým ostrovom so S na J,
vyznačujú seizmickou a sopečnou činnosťou
 Ostrovy sú hornaté s činnými sopkami (napr.
Etna)

Pohoria




Alpy na severe s najvyšším
vrchom Marmolada (3343m)
Apeniny od severu na juh
prechádzajú celou krajinou a
Najvyšší vrch je Corno
Grande (2 912m).
Na Sicílii je najväčšia činná
európska sopka
Etna(3343m). Okrem nej sú v
Taliansku aj Vezuv a
Stromboli
Najvyššie vrchy:
Mont Blanc(4 810m)
Monte Rosa(4 634m)
Mont Blanc(4 810m)
Monte Rosa(4 634m)
Nížiny



Alpy sa zvažujú do Pádskej nížiny, ktorá sa delí na štyri
časti: Piemontská (Z), Lombardská (stred), Benátska (V) a
Emiliánsku (J)
Pre túto nížinu je charakteristická najvyspelejšia a
intenzívna poľnohospodárska výroba kvôli teplému letu a
krátkej, daždivej zime
Pestuje sa obilie, kukurica, cukrová repa a ryža. Dôležitý je
aj chov ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka na mlieko
Rieky

Medzi
najvýznamnejšie
rieky patrí: rieka
Pád(652km),
Adige(410km)
alebo Tiber
(406km) a Arno
Jazerá



V predhorí Álp na severe sú veľké ľadovcové jazerá: Gardské (370 km2),
Maggiore(212 km²) alebo Como, Albano, Bolsenské jazero a iné
Gardské jazero: Je najväčším talianskym jazerom. Jeho rozloha je 5-krát
väčšia ako rozloha TANAP-u. Je dlhé 52 km a široké 17 km
jazero Maggiore: "More v horách" - jeho dĺžka je 65 km. Na jazere dokonca
nájdeme malé súostrovie - Boromejské ostrovy.
Podnebie
Podnebie je na severe mierne stredoeurópske, v
Alpách chladné vysokohorské v strede a na juhu
je stredomorské subtropické a na ostrovoch
subtropické
 Priemerné teploty v januári na severe 2°C, na
juhu až 12°C; v júni 21 resp. 26°C. Leto je
teplé a suché, zima veľmi mierna a daždivá.

Socioekonomická charakteristika
Obyvateľstvo









Počet obyvateľov: 60 miliónov
Hustota oby. : (190-192) ľudí /km2
Prirodzený prírastok: 1,4 promile
Priemerná dĺžka života: u žien 81 a u mužov je 74 rokov
Úradný jazyk: taliančina, okrem nej sa používa aj nemčina(J) a
francúzština (SZ)
Urbanizácia: na úrovni 65-70 %
Len veľmi slabučko prevažuje natalita, v roku 2007 malo Taliansko
najväčší počet starých ľudí v Európe. Alarmujúco nízku pôrodnosť
zvyšujú najmä deti prisťahovalcov
Gramotnosť: 97,9%
Je rozdielna životná úroveň obyvateľstva na S a na J
Národnostné (etnické) zloženie

Taliani asi 95% a zvyšné národnostné skupiny sú napr. Arabi,
Albánci, Slovinci, Rumuni, prisťahovalci z Ázie, Nemci, Chorváti
a iní
Etnické zloženie obyvateľstva (v %)
Taliani
Rumuni
Arabi
Albánci
Nemci
0,49
0,6
0,82
0,93
94,96
Náboženská štruktúra

Rímskokatolíci 88 %, Gréckokatolíci 0,2 %, Pravoslávni 1,6
%, Moslimovia 2,1 %, Protestanti 1,1 %, Budhisti 0,3 %,
Hinduisti 0,2 %, Bez vyznania 5,8 %
Náboženská štruktúra (v %)
0,3
1,1
2,1
5,8
Rímskokatolíci
1,6
Pravoslávni
Moslimovia
Protestanti
Budhisti
87,6
Bez vyznania
Sicília





je autonómny región Talianska (s vlastným
prezidentom regiónu) a najväčší ostrov v
Stredozemnom mori s rozlohou asi 26 km² a 5 mil.
oby.
Hlavné mesto: Palermo
Správne členenie: 9 provincií
Úradný jazyk: Taliančina
Mena: Euro
Rím

Rím je hlavným a tiež najväčším a najľudnatejším mestom Talianska. Často je
prezývaný “Caput Mundi” (Hlavné mesto sveta). Rím je sídlom katolíckej cirkvi.
Historické centrum mesta je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO
(napr. Koloseum, Fontána Trevi). Žije tu okolo 5 mil ľudí. Hustota zaľudnenia je 2
105 oby na km².

Podľa legendy založili mesto dvaja bratia Romulus a Remus v r.753 pnl. Mesto rástlo
a stalo sa hlavným mestom Rímskeho kráľovstva, neskôr Rímskej republiky a nakoniec
Rímskej ríše. V stredoveku bol pápežským mestom neskôr sa v ňom rozvíjala
renesancia a barok. Počas 2. svetovej vojny sa tam zrodil fašizmus a mesto bolo
taktiež zničené. V roku 1871 sa stalo hl. m. novo zjednoteného Talianska.

Vatikán je štát vnútri v Ríme, je to zvrchované teritórium Svätej stolice. Žije tu asi
800 obyvateľov. Vznikol v roku 1929. Nachádza sa tu Bazilika sv. Petra a pred ňou
je Námestie sv. Petra a iné pamiatky.

Moderný Rím je kozmopolitným mestom, tretia najnavštevovanejšia destinácia v
Európskej únii. Je sídlom centrál veľkej väčšiny veľkých talianskych spoločností a tiež
troch zo 100 najväčších svetových spoločností (Enel, ENI a Telecom Italia).
Neapol

Leží pri Neapolskom zálive pod sopkou Vezuv na juhu Talianska. Je to
prístavné mesto. Určitú dobu bolo aj hlavným sídlom Sicílskeho kráľovstva,
ale od zjednotenia Talianska už bolo len obyčajným mestom, ale zato hlavné
hospodárske centrum juhu Talianska. Jeho historické centrum je pridané na
zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO(najstarší operný dom v Európe
Teatro San Carlo).
Miláno









leží v Pádskej nížine
druhé najväčšie talianske mesto
spolu s Parížom považované za svetové centrá módy
slávne vďaka móde, celosvetovo známym značkám, bankám a obchodom,
sídlu opery La Scala a futbalových klubov AC a Inter Miláno.
Rozloha 182 km2 (menšie ako Košice)
Obyvateľstvo : približne 1,3 mil. , s celkovou aglomeráciou až do 5 mil.
Hlavné historické pamiatky mesta, ktoré by ste pri návšteve Milána nemali
obísť sú: Katedrála Narodenia Panny Márie (Milánsky dóm) – sídlo
arcibiskupa, so svojimi rozmermi je 3 najväčší kostol na svete, Galeria
Viktora Emanuela II. - dnes slúži ako luxusné nákupné centrum
patrí k väčším finančným centrám vo svete aj vďaka tomu že tu sídli Borsa
Italiana – hlavná talianska burza
Sídlia tu značky ako: Alfa Romeo, Giorgio Armani, Prada, Pirelli,
UniCredit, Gianni Versace, Bugatti a iné
Benátky





Mesto na vode a kráľovnou Jadranského mora
Benátske súostrovie za rozprestiera na 7km2
Benátky sú tiež významným prístavom odkiaľ odchádzajú veľké
výletné lode na svoju trasu východným Stredomorím
Koná sa tu najznámejší zo všetkých osláv: Benátsky karneval a
medzinárodný filmový festival.
Môžete tiež zažiť romantickú plavbu na gondole
Prezentáciu pripravila Angelika Puškárová
Ďakujem za pozornosť

similar documents