Voortplanting en ontwikkeling

Report
Voortplanting en ontwikkeling
Thema 2
Voortplantingsstelsel van de man en
vrouw
• Welke weg legt een zaadcel af, vanaf het moment
van productie tot de bevruchting?
– Teelbal bijball  zaadleider  urinebuis, vagina 
baarmoedermond  baarmoeder  eileider
• Zaadcellen ‘doen’ het goed in een basische
omgeving (pH > 7)
– Waar verwacht je in deze route een hoge pH?
• Zaadleider; baarmoeder; eileider
– Waar verwacht je in deze route een lage pH?
• Bijbal, vagina
Geboorteregeling
• Bepalen of je een kind wilt of niet
• Anticonceptie
– Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat
er geen zwangerschap optreedt
• Anticonceptiemiddelen
– Voorbehoedmiddelen
Anticonceptiemiddelen
• Natuurlijke middelen
– Geen seks
– Periodieke onthouding
– Coïtus interruptus
• Hormonen
– Pil (allerlei vormen)
– Pleister
– Spiraaltje
Anticonceptiemiddelen
• Barrièremiddelen
– Condoom (zowel ♀ als ♂)
– Sterilisatie
– Pessarium
• Noodmaatregelen
– Morning after pil
– Plaatsing spiraaltje
– Overtijdbehandeling
– Abortus
Anticonceptiemiddelen
• Opdracht
– Zoek uit hoe de verschillende
anticonceptiemiddelen werken
– Hoe is hun betrouwbaarheid
• Kies steeds één manier uit de verschillende methoden
–
–
–
–
Natuurlijke middelen
Hormonen
Barrière middelen
Noodmaatregelen
Embryonale ontwikkeling
• Na bevruchting
• Embryo
– Tot drie maanden
• Foetus
– Vanaf drie maanden
• Bioplek
Verstoorde embryonale ontwikkeling
• Miskraam (spontane abortus)
– Gedurende de zwangerschap
• Bijvoorbeeld door
– Onvoldoende progesteronproductie gele lichaam
– Afwijkend chromosomen aantal
• Ziekteverwekkers
– Rode hond: blindheid, doofheid
– Waterpokken: onderontwikkelde ledematen
• Medicijnen
– DES: verhoogde kans op onvruchtbaarheid
– Softenon: misvormde ledematen
• Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
– Innesteling in eileider, eierstok
• Door vernauwing van de eileider
Tweelingen
Tweelingen
Nieuwe voortplantingstechnieken
• Verminderde vruchtbaarheid
– Geen zwangerschap binnen een jaar
• Door …
♂ Afname hoeveelheid en
kwaliteit sperma
♀ Late leeftijd kinderen
Medicijnen
Bestrijdingsmiddelen
Gezondheidstoestand
Nieuwe voortplantingstechnieken
• Kunstmatige inseminatie (KI)
– Inbrengen van sperma in vagina
• Intra uteriëne inseminatie (IUI)
– Inbrengen van sperma in de baarmoeder
Nieuwe voortplantingstechnieken
• In-vitrofertilisatie (IVF)
– Reageerbuisbevruchting
• Intra cytoplasmatische sperma injectie (ICSI)
– Een zaadcel in de eicel injecteren
Preïmplantatiediagnostiek
• Onderzoek van een klompje cellen voor
plaatsing in baarmoeder
• Welk klompje zou je implanteren?
De geboorte
• Bevalling
– Ontsluiting
– Uitdrijving
– Nageboorte
Ontsluiting
– Weeën
• Samentrekken van de spieren vd baarmoederwand
– Indaling
• Baarmoederwand en –hals worden om het hoofd van
de foetus getrokken
– Ontsluiting
• Opening van de baarmoederhals
Uitdrijving
– Breken vd vruchtvliezen
– Persweeën
• Samentrekken van de spieren van de baarmoederwand
en buikspieren
Ligging baby
• Normaal
• Stuitligging
• Dwarsligging
Nageboorte
• Geboorte van de navelstreng, placenta en
vruchtvliezen

similar documents