presentatie Trynergie op C2C filmavond

Report
Enerzjy Koöperaasje
Trynwâlden
TRYNERGIE
Terugblik
25-01-2012 Groenkerkers geven in het Trynwâldster
overleg
uitleg over Groenkerk
17-10-2012 In vervolg hierop zijn de verkennende vragen:
• Zien we dit in Trynwâlden verband zitten?
• Zo ja: wie doen er mee, en hoe organiseren we het?
• Wat is de rol van Doarpbelang hierin?
Dit resulteert in een werkgroep met opdracht tot uitwerking
Werkgroep
18-01-2013 Eerste bijeenkomst werkgroep met
opdracht onderzoek mogelijkheden Enerzjy
Koöperaasje Trynwâlden
Leden: Âldtsjerk
Gytsjerk
Oentsjerk
Wim Pitstra
Martijn Douwes
Axel Wallenburg
Jelmer v. d. Schaaf
Karel v. d. Linden
Mûnein/ReadtsjerkTseard v. d. Kooi
Ryptsjerk
Japik Riemersma
Johnny van Eijden
Adviseur Jitske Stavenga
Waar staan we nu?
• Er is een businessplan en communicatieplan
gemaakt
• De domeinnaam TRYNERGIE van de coöperatie is
vastgelegd
• Er is overlegd met Notaris Tom Brouns over de juiste
rechtsvorm
• Er zijn concept statuten
Wat wij beogen:
Een coöperatie met ideële doelstellingen
Via de coöperatie kan de hele Trynwâlden stroom en gas inkopen
waar we allen voordeel bij hebben. Want het is:
·
Goed voor je portemonnee
(goedkoper dan de grootste drie energieleveranciers en
goedkoper dan Greenchoice)
·
Betrouwbaar
·
Goed voor de Trynwâldster economie
·
Zoveel mogelijk lokaal geproduceerd (Trynwâlden
zelfvoorzienend)
·
Energietransitie van grijs naa groen
Trynergie is ontstaan in de gemeenschap van de
Trynwâlden, en is bedoeld als van en voor de
Trynwâldsters
• De coöperatie wordt gerund door vrijwilligers.
• Zowel bestuur, toezicht als werkzaamheden zullen op basis van
vrijwilligheid zonder geldelijke beloning worden uitgevoerd.
• Een tegemoetkoming in gemaakte kosten bij deze activiteiten is
vanzelfsprekend.
• De algemene ledenvergadering is het jaarlijks moment waarop de leden,
net als bij een vereniging, taken onderling verdelen/oppakken en over
financiën afspraken maken.
• Een coöperatie met de manier van werken en de sfeer van een vereniging
Samenhang Trynergie – E.K.F. –
N.L.D.
Enerzjy Koöperaasje
Fryslân
Diverse
coöperaties
Levert klanten
Keert winst uit
Leveren leden
Verdelen winst
Enerzjy
Koöperaasje
Trynwâlden
N.L.D. duurzame gas- en
elektriciteitslevering
Geen winstoogmerk
Werft leden
Keert winst
uit
Inwoners, bedrijven,
instellingen en
verenigingen in de
Trynwâlden
Levert gas en
elektriciteit
Betaling gas en
elektriciteit
Van Trynwâlden naar
Grienwâlden?
Met Trynergie samen op weg
naar een energieneutraal
en zelfvoorzienend
Trynwâlden
Inschrijven kan nu al

similar documents