Profilering van de watersectoren?

Report
Human Capital in
de watersector
Huiberdien Sweeris (NWP)
Sector met grote ambities:
Watervoorziening in Nederland op orde houden (KRW,
NBAW, Deltaprogramma, etc)
Internationaal meer hulp & handel:
Water is een Topsector
Water is speerpunt binnen Ontwikkelingssamenwerking
Water2020
MENSEN NODIG!!
Trends
op de arbeidsmarkt
Global
• Vergrijzende bevolking,
afname beroepsbevolking
• Technische opleidingen
niet populair
Trends op de Nederlandse arbeidsmarkt
Beroepsbevolking blijft stabiel, door
verhogen pensioenleeftijd!
Water arbeidsmarkt
80,000 mensen werkzaam in
Nederlandse watersector:
- 50% bij zo’n 1500 organisaties
watertechnologie
-50% bij zo’n 450 organisaties in de
deltatechnologie
15% bij waterschappen
Verandering in kennis
Van technologie gedreven naar geïntegreerde benadering
Omgaan met complexe situaties
Globalisering, en dus culturele sensitiviteit
Tegelijk: roep om integratie beta & gamma kennis
Human Capital aanpak
watersector sinds 2007
Thema’s:
Imago en instroom
Onderwijs & Onderzoek
HR
Internationalisering: tweeweg
uitstroom
Nederland internationaal bekend als dé
plek voor een wateropleiding
HRM
Arbeidsmarkt
Onderwijs past bij behoefte arbeidsmarkt
en studenten stromen door in waterloopbaan
MBO/HBO/WO
Voortgezet onderwijs
Basisonderwijs
Imago verbetering en instroom in
opleidingen vergroten
uitstroom
Nederland internationaal bekend als dé
plek voor een wateropleiding
HRM
•
Collectieve
ontwikkelprogramma’s
•
Samenwerking onderwijs en
•
Internationale projecten als
Wetskills, Knappe Waterhoofden
Arbeidsmarkt
Onderwijs past bij behoefte arbeidsmarkt
werkgevers
en studenten
stromen door in waterloopbaan
MBO/HBO/WO
Voortgezet onderwijs
Basisonderwijs
Imago verbetering en instroom in
•opleidingen
Techniekpromotie
vergroten / Techniekpact
•
Watereducatie
Instroom / Imago
Ambassadeurs
Karin
Leon
Charlotte
Rogier
Dirk
Leon
Remon
Iris
Nienke
Erik
Shanon
Vincent
Dunea
Witteveen+Bos
WS Hollandse Delta
TU Delft
WS De Dommel
NWT/Eijkelkamp
Fugro
HH Hollands Noorderkwartier
HH Delfland
Vitens
Evides
WS Velt en Vecht/Regge en Dinkel
Len
Maaike
Lotte
Sandra
Tim
Aart
Fiona
Goaitske
Thomas
WS Rivierenland
Helicon
Klankbordgroep Ocean Technology
WS Zuiderzeeland
HH Rijnland
HH Rijnland
HH Rijnland
Deltares
Vitens (vanaf december 2014)
Waterwonderen Live
Gastlessen matchmakingstool
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
Regionale netwerken:
Concrete invulling samenwerking werkgevers
en opleidingen over oa:
Studiekeuzebeïnvloeding
Opdrachten/inbreng casuïstiek
Stage- en afstudeerplaatsen
Traineeships/loopbaanperspectieven
Gastdocenten
Studiebeurzen
Nieuwe opleidingen & samenwerkingen
Collectieve ontwikkelprogramma’s
Verjonging binnen organisatie
Snelle leercurve
Sectorbrede blik / kijkje in de Keuken bij
andere organisaties
Aandacht voor persoonlijke begeleiding
Waarom samenwerking noodzakelijk?
Battle for talent winnen we alleen
gezamenlijk! Met elkaar kunnen we een
stevige vuist maken
Loopbanen gaan dwars door de sector heen
Diversiteit van de watersector, voor ieder wat
wils!
Jongeren denken niet in hokjes. Nat is nat.
En zelfs dat al onbekend!
Waterschappen hebben ook
voorbeeldfunctie
Vragen?
Huiberdien Sweeris
Project manager Human Capital Water
Netherlands Water Partnership
[email protected]
070 – 304 3716

similar documents