VERSOT_Rakannekaavio_ensihoito

Report
Ensihoito
Pääsivu
(video )
Ensihoito materiaalin
esittely ja opastus
Sisällysluettelo
Ensihoitojärjestelmä
Sydänperäinen
Rintakipu
Hengitysvajaus
AVH
Opettajan opas;
tehtäviä ja ohjeita
aineiston
hyödyntämiseen.
Tehtävät
Avustaja
Ensihoitoa Suomessa
Sanakirja
Tavoitteet
(linkki yht.
sanakirjaan)
opiskelijalle
Esittely animaatio
toiminnasta
Ammatilliset
Opastaa tehtävien
tekemiseen
Kielen oppimiseen
Ensihoito
Pääsivu
(video )
Ensihoito
materiaalin esittely
ja opastus
Ensihoitojärjestelmä
(video/ animaatio)
Hätäkeskuslaitos
Linkki Häken sivuille
(animaatio)
Tehtävä
Sairaankuljetus
Tehtävä
Sairaala
Ensihoitoa
Suomessa
Potilaan
Hälytystehtävät
Pelastuslaitos
Tehtävä
ensihoitoa
Poliisi
Ensihoito
Pääsivu
(video )
Ensihoito
materiaalin esittely
ja opastus
Ensihoitojärjestelmä
Ensihoitoa
Suomessa
Potilaan
Hälytystehtävät
(video/ animaatio)
Rintakipu
Hengitysvajaus
ensihoitoa
AVH
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Tehtävä
Ensihoito
Pääsivu
(video )
Ensihoito materiaalin
esittely ja opastus
Ensihoitojärjestelmä
(video/ animaatio)
Ensihoitoa Suomessa
Potilaan
Hälytystehtävät
Haastattelu
ensihoitoa
Tutkiminen
Hoito
Kuljetus
Rintakipu
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Linkki HH
anatomian
materiaaliin
Linkki HH
kansansairauksiin
Tehtävät sieltä
Tehtävät sieltä
Lääkitys
Linkki lääkehoitoon
Tehtävät sieltä
Haastattelu
Linkki reseptiin
Tehtävät sieltä
Tutkiminen
Hoito
Kuljetus
Rintakipu
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Henkilötiedot
Tehtävä
Kelakaavakkeen
täyttö
Lääkitys
Oireet
Haastattelu
Perusairaudet
Tutkiminen
Hoito
Kotilääkitys
Kuljetus
Rintakipu
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaud
et
EKG
Lääkitys
Haastattelu
Pulssi
Tehtävät
Tutkiminen
Verenpaine
Hoito
Kuljetus
SpO2
Rintakipu
( video)
Anatomia
ja
fysiologia
Asento
Kansansairau
det
Lääkitys
Happi
Tehtävät
Haastattelu
Tutkiminen
Lääkehoito
Hoito
Kuljetus
Rauhoittaminen
Hengitysvajaus
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Linkki HH
anatomian
materiaaliin
Linkki HH
kansansairauksiin
Tehtävät sieltä
Tehtävät sieltä
Lääkitys
Linkki lääkehoitoon
Tehtävät sieltä
Haastattelu
Linkki reseptiin
Tehtävät sieltä
Tutkiminen
Hoito
Kuljetus
Hengitysvajaus
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Henkilötiedot
Tehtävä keskustelun
kuuntelu? Ja
vastaaminen
Lääkitys
Oireet
Haastattelu
Perusairaudet
Tutkiminen
Hoito
Kotilääkitys
Kuljetus
Hengitysvajaus
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaud
et
Hengitystapa
Lääkitys
Haastattelu
Hengitystaajuus
Tehtävät
Tutkiminen
Hengitysäänet
Hoito
Kuljetus
Kuume
Hengitysvajaus
( video)
Anatomia
ja
fysiologia
Asento
Kansansairau
det
Lääkitys
Happi
Tehtävät
Haastattelu
Tutkiminen
Lääkehoito
Hoito
Kuljetus
Rauhoittaminen
Hengitysvajaus
(video)
Anatomia
ja
fysiologia
Kansan
sairaudet
Ambulanssi
Lääkitys
Haastattelu
Siirtovälineet
Tehtävä/ t
Tutkiminen
Seuranta /
valvonta
Hoito
Kuljetus
Sairaala
AVH (aivoverenkiertohäiriö)
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Linkki HH
anatomian
materiaaliin
Linkki HH
kansansairauksiin
Tehtävät sieltä
Tehtävät sieltä
Lääkitys
Linkki lääkehoitoon
Tehtävät sieltä
Haastattelu
Linkki reseptiin
Tehtävät sieltä
Tutkiminen
Hoito
Kuljetus
Aivoverenkierto
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaudet
Henkilötiedot
Tehtävä
????
Lääkitys
Oireet
Haastattelu
Perusairaudet
Tutkiminen
Hoito
Kotilääkitys
Kuljetus
AVH
( video)
Anatomia ja
fysiologia
Kansansairaud
et
EKG
Lääkitys
Haastattelu
Pulssi
Tehtävät
Tutkiminen
Verenpaine
Hoito
Kuljetus
SpO2
AVH
( video)
Anatomia
ja
fysiologia
Asento
Kansansairau
det
Lääkitys
Happi
Tehtävät
Haastattelu
Tutkiminen
Lääkehoito
Hoito
Kuljetus
Rauhoittaminen
AVH
(video)
Anatomia
ja
fysiologia
Kansan
sairaudet
Ambulanssi
Lääkitys
Haastattelu
Siirtovälineet
Tehtävä/ t
Tutkiminen
Seuranta /
valvonta
Hoito
Kuljetus
Sairaala

similar documents