GfK Supermarktkengetallen juni 2013

Report
GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
1
Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.
Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment.
In juni 2013 is de supermarktomzet met 3.7% gestegen van € 2.54 miljard (juni 2012)
naar € 2.63 miljard (juni 2013). De waarde van de kassabon steeg met 2.2% van € 22,26
(juni 2012) naar € 22,51 (juni 2013).
In het eerste half jaar van 2013 steeg de omzet met 3.8% van € 16.1 miljard (2012)
naar € 16.8 miljard, mede door een stijging van de gemiddelde waarde van de
kassabon met 2.8%. Deze steeg van € 21,92 (2012) naar € 22,54 (2013).
De promotiedruk (dat wil zeggen het aandeel in de supermarkbestedingen die middels
een aanbieding is verkocht) stijgt nog steeds.
Van elke supermarkteuro werd er in 2013 (voortschrijdend jaar t/m kwartaal 1 2013)
17.8% middels een aanbieding verkocht (2012: 17.2%).
Binnen de promotiebestedingen neemt het belang van multibuy af (=meer stuks
aanbiedingen). De promotieomzet wordt nu vooral gedreven door één stuks
aanbiedingen. Het aandeel van de single price-off binnen de promotionele aankopen
steeg van 54% naar 64%.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
2
Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.
Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment.
De supermarkten en drogisten ondervinden steeds meer concurrentie van Action. Forse
stijging van het aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op
jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action
en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11.19. Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld
naar € 275 miljoen!
Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen (gezinnen en
gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden.
Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van
het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden + agglomeraties).
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
3
Ontwikkeling Action: forse stijging aantal klanten dat bij Action “het
supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse
huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11,19.
Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld naar € 137 miljoen naar € 275 miljoen!
bezoekfrequentie Action
% kopende huishoudens bij Action
besteed bedrag per bezoek €
50
44.8
20
40.4
40
29.3
30
29.8
31.0
25.2
21.0
20
17.7
7.19
10
5.6
7.82
5.7
M A T Q3
2007
8.57
9.28
9.42
5.8
6.2
6.3
6.3
6.7
7.2
Omzet
€ 137
miljoen
Omzet
€ 227
miljoen
Omzet
€ 275
miljoen
M A T Q1
2 0 11
M A T Q3
2 0 12
M AT P 5
2 0 13
166
201
M A T Q3
2008
M A T Q3
2009
MAT= Moving Annual Total (Schuivend jaargemiddelde)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
11.19
8.90
0
M A T Q3
2006
10.96
M A T Q2
2 0 10
INDEX: =100
10
0
4
GfK Life Cycle
Huishoudensverdeling binnen Nederland
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
5
Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen
(gezinnen en gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge
alleenstaanden.
% kopende huishoudens:
44.8
16.8
15.4
91
10.3
10.9
106
8.5
8.0
94
11.7
11.8
91
25.8
23.6
14.6
18.7
128
5.9
6.4
3.9
7.7
67
Totaal Nederland
Action
Welgestelde gepensioneerden
Gepensioneerden met beperkt
inkomen
Alleenstaande
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met kinderen
Index
t.o.v.
totaal
NL:
100.0
101
HH met kinderen, beperkt
inkomen
Tweeverdieners
Jonge alleenstaande
121
Basis: bestedingen, MAT P5 2013
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
6
Districten
Huishoudensverdeling binnen Nederland
District III Noord
District I 3 Grote steden
District II West
District IV Oost
District V Zuid
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
7
Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land.
Het westen van het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden
+ agglomeraties).
% kopende huishoudens:
District V
100.0
44.8
Index
t.o.v.
totaal
NL:
105
24.0
25.3
20.6
23.6
115
13.5
137
26.3
88
15.5
11.2
72
Totaal Nederland
Action
District IV
District III
District II
District I
9.9
30.0
Basis: bestedingen, MAT P5 2013
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
8
In het afgelopen jaar is de promotie omzet met name gedreven door Single
Price-Off promoties. Meerdere retailers zetten dit type promotie frequenter
in, met als belangrijkste voorbeeld Route 99 van Albert Heijn.
MAT Q1 2012
Promodruk 17,2%
MAT Q1 2013
Promodruk 17,8%
100%
90%
80%
46%*
36%
= 7.9%
Index 79
= 6.4%
70%
Multibuy
60%
Single Price-Off
50%
40%
64%
30%
54%
= 9.3%
Index 118
= 11.4%
20%
10%
0%
Total MAT Q1 2012
Total MAT Q1 2013
Totaal
Supermarkten
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
* Lees: Multibuy promoties zijn goed voor 46%
van de promotiebestedingen. Multibuys zijn
meerstuks-aanbiedingen (bijv. 2 halen 1 betalen).
9
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
22
Week
23
Week
24
Week
25
Week
26
2012
€616,321
€636,103
€635,750
€629,704
€634,074
2013
€656,855
€659,003
€651,905
€670,005
€648,024
6.6
3.6
2.5
6.4
2.2
2012
27,371
28,902
28,737
28,581
28,947
2013
28,779
29,080
29,920
28,936
28,902
5.1
0.6
4.1
1.2
-0.2
2012
€22.52
€22.01
€22.12
€22.03
€21.90
2013
€22.82
€22.66
€21.79
€23.15
€22.42
1.4
3.0
-1.5
5.1
2.4
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 26)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
2012
2013
€16,137,350
€16,752,863
Groei
3.8
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.92
€22.54
Groei
2.8
10
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
11
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,705,250
10.9
€ 21.56
€ 23.31
8.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,349,309
5.7
€ 21.58
€ 22.53
4.4
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 2,494,719
-2.1
€ 22.34
€ 22.08
-1.2
Mei (week 18 t/m 22)
€ 3,155,379
€ 3,279,898
3.9
€ 22.40
€ 22.97
2.6
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,535,630
€ 2,628,937
3.7
€ 22.02
€ 22.51
2.2
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 8,403,554
2.0
€ 22.26
€ 22.52
1.2
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,483,482
€ 21.32
Augustus (week 31 t/m 35)
€ 3,080,468
€ 21.02
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 21.29
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 21.20
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 21.55
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 21.70
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
12
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Gr o eicijf er s weeko mz et
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
23.4
-21.0
17.1
-1.0
2.1
2.7
4.4
17.6
-9.2
6.6
3.6
2.5
6.4
2.2
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
13
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Gr o eicijf er s aant al kassab o nnen
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
4.4
-14.6
16.1
-1.2
-0.1
2.4
-0.5
6.9
-6.3
5.1
0.6
4.1
1.2
-0.2
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
14
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Gr o eicijf er s o mz et p er kassab o n
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.2
0.3
4.9
10.0
-3.0
1.4
3.0
-1.5
5.1
2.4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
15
Meer informatie?
vindt u op:
www.gfk.nl bij “GfK Panel Services Benelux B.V.”
Onder “Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen”
Of gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
16

similar documents