siit - Arengufond

Report
Arstimise põhiprotsess
• Põhiprotsess - raviarsti ja patsiendi suhe
– Diagnostika – retrospektiivne vaade
– Uuringu- ja raviplaan – prospektiivne vaade
• Põhiprotsess komponendid
– Inimsuhe
– Mõtlemine
• andmetöötlus
– Dokumenteerimine
• andmesisestus
1
Andmetöötlus
• Andmekaeve
– Kliiniliste leidude mustri koostamine
– Kliinilised leiud vs dokumenteeritud kogemus
– Kliinilised leiud vs personaalne kogemus
• Tõenäosusarvutus - diagnoosi- ja
ravivariantide pingerida
– Mudelid eksisteeriva teadmise põhjal
2
Mustrite klapitamine
Patsiendi kliinilised
leiud
Inimkonna kumuleerunud kogemus
3
Inimaju kognitiivsed võimed
• Tähelepanu, taju, probleemilahendamine
– Kuni 3 protsessi: korrektne ja kiire andmetöötlus
– 4 protsessi - oluline korrektsuse ja kiiruse langus
– 5 ja enam protsessi - juhuslikud ebasüsteemsed tulemused
• Suhtlemine, läbivaatus 5 meelega, “andmekaeve”,
tõenäosusarvutus, modelleerimine ,
dokumenteerimine = 6 protsessi
– Lisaks telefonikõned, õdede juhendamine jne jne
• Esimesena lahkub dokumenteerimine
4
Kitsaskoht
• Inimsuhte kommunikatsioon pole arsti mõistes
arvutitöödeldav
– Elav kõne ja vabatekst
• ~ 84% diagnostikavigadest
– Tekib arst-patsient kontakti käigus
– Tuleneb peamiselt inimaju kognitiivsetest
piirangutest
(Types and Origins of Diagnostic Errors in Primary Care Settings. JAMA Intern Med. Mar 25, 2013)
5
IT lahenduste eesmärgistatus
• Vabastab arsti patsiendiga suhtlemiseks
• Ei unusta koolis õpitut
• Sisaldab värsket teadmist
– ca 10 000 publikatsiooni päevas
– Kinnistub rutiinkasutusse 13-17 a. jooksul
(M.S. Bauer, A review of quantitative studies of adherence to mental health clinical practices
guidelines, Harv Rev Psychiatry, (2002) 10(3): 138-153.)
• Eesmärgistatud optimaalsele lahendusele
– Eksperiment: patsiendi väljund ~35% kvaliteetsem,
juhu hind ~2,6 korda väiksem
(Artificial Intelligence Framework for Simulating Clinical Decision-Making: A Markov Decision
Process Approach. Artificial Intelligence in Medicine, Volume 57, Issue 1 , Pages 9-19, January
2013)
6
Arsti töökoht
• Töökoha disain krooniliselt alahinnatud
– Arst-patsiendi suhtes tekkinud andmed raskelt
sisestatavad
– Tulemus: diskrediteerib IT-d arstkonnas
• Eksisteeriva digitaalse väljundi käsitsi
dubleerimine
– Seadmete väljundid ühildamatud
– 1 täistööaeg vererõhu väärtuste sisestamiseks
• Sama andmestiku korduvsisestus
• Rutiin vaktsineerimiskabinetis: neli korduvat andmesisestust
7
Arsti ajakasutus
8
Vajalik riiklik infrastruktuur
• Andmestandardid
• Poollahtised süsteemid – võimalus andmeid
sisse-välja liigutada
• Seadmete sertifitseerimie standardväljundi
suhtes
9
Kokkuvõte
• Inimsuhe arstimises peamine ja jääv
• Peamine probleem IT-le
– Patsiendi andmed vajalikul viisil ettevalmistatud
– Patsiendi andmed reaalajas hõivatavad
– Töötluse tulemus reaalajas esitatud ravitööks
vajalikul kujul
10

similar documents