PowerPoint-presentatie

Report
Evolutie aankopen witloof voor thuisverbruik in België
Evolutie van de aangekochte hoeveelheid vers witloof
en de prijs per kg
8.00
2.50
7.00
2.00
5.00
1.50
4.00
1.00
3.00
2.00
euro
kg per capita
6.00
volume in kg per
capita
gemiddelde prijs
euro/kg
0.50
1.00
0.00
0.00
Lange termijn evolutie van de aankopen van vers witloof
volume in kg per capita
besteding in euro per capita
% kopersgezinnen
gemiddelde prijs euro/kg
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7,10
11,11
85,1
1,56
6,37
12,12
83,8
1,90
6,48
13,43
86,0
2,07
6,63
11,19
85,4
1,69
6,20
11,38
85,0
1,83
6,61
12,16
84,8
1,84
6,39
13,31
83,3
2,08
6,33
12,93
82,3
2,04
2008*
4,33
7,62
85,2
1,76
Bron: GfK PanelServices voor VLAM
* GfK is overgeschakeld op een nieuwe methode voor het wegen en extrapoleren van de resultaten van de streekproef (5.000 gezi nnen) naar de volledige Belgische populatie.
Dit resulteerde in gevoelige dalingen van de absolute volumes en de bestedingen waardoor de vergelijkbaarheid met de data uit vorige presentaties niet meer mogelijk is.
De data werden herrekend vanaf 2008.
2009
2010
2011
2012 MAT Q2 2013
4,03
7,07
85,8
1,75
4,00
8,08
85,0
2,02
3,79
7,31
85,3
1,93
3,61
7,48
82,7
2,08
3,66
7,06
82,7
1,93
Profiel van de witloofaankoper in België
Profiel van de witloofkoper in België
Welgestelde
gepensioneerden
Gepensioneerden
met bep. ink.
Totaal Belgie
120
100
80
60
Vlaanderen
Brussel (19
gemeenten)
40
20
Alleenstaande <40j
0
Wallonie
Jonge alleenstaande
>40j
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met
kinderen
Totaal Belgie
Vlaanderen
Brussel (19 gemeenten)
Wallonie
Jonge alleenstaande >40j
Tweeverdieners
HH met kinderen, beperkt ink.
101
89
102
72
90
98
Welgestelde HH met kinderen
102
Kostwinner (2p)
Alleenstaande <40j
Gepensioneerden met bep. ink.
103
96
107
Welgestelde gepensioneerden
111
Tweeverdieners
HH met kinderen,
beperkt ink.
Index*
100
* index op basis van penetratie MAT Q2
2013, gemiddelde van België = 100
Bron: GfK PanelServices voor VLAM
Distributiekanalen vers witloof op basis van het gekochte volume
Distributiekanalen vers witloof in België
(op basis volume)
100%
90%
80%
70%
Overige
60%
Hoeve/boerenmarkt
Speciaalzaken
50%
Markt
Buurtsupermarkten
40%
Hard Discount
30%
DIS 1
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
MAT Q2 2013
Seizoensschommelingen aankopen witloof
Aankopen witloof in België per kwartaal (in ton)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013
Volume in ton
15.571
9.912
7.069
12.961
14.302
9.125
6.367
12.925
14.353
9.092
5.986
13.451
14.241
8.227
6.406
12.030
13.214
8.094
5.865
12.104
13.265
8.802
Belgische export van vers witloof (in ton)
Aandeel exportbestemmingen in Belgische export van vers witloof
(in % van het exportvolume)
3%
7%
3%
8%
4%
7%
5%
5%
6%
8%
9%
9%
20%
21%
21%
18%
5%
5%
7%
6%
12%
12%
9%
27%
9%
26%
29%
11%
2002
3%
5%
9%
15%
19%
17%
8%
6%
6%
10%
5%
19%
4%
8%
4%
3%
4%
3%
5%
7%
10%
10%
7%
6%
5%
16%
20%
4%
5%
17%
14%
5%
2003
2004
Zwitserland
overige landen EU-15
20%
33%
24%
35%
Italië
30%
31%
Nederland
23%
14%
6%
VS
nieuwe lidstaten
18%
16%
overige 3de landen
12%
33%
20%
14%
4%
7%
11%
2005
16%
13%
17%
2006
2007
2008
23%
26%
2009
2010
31%
Frankrijk
26%
Duitsland
2011
2012
Belgische handelsbalans vers witloof
Belgische handelsbalans witloof (in 1.000 euro)
40,000
35,000
30,000
25,000
import
20,000
export
15,000
saldo
10,000
5,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-5,000
import
10.242
2000
2001
18.353
2002
19.027
2003
13.929
2004
14.529
2005
16.041
2006
18.981
2007
17.399
2008
17.263
2009
17.807
2010
19.271
2011
17.274
2012
18.436
export
saldo
22.007
11.764
29.408
11.056
33.801
14.774
27.313
13.384
24.336
9.807
21.533
5.492
22.475
3.493
21.929
4.531
20.925
3.661
21.133
3.326
19.143
-128
16.145
-1.129
18.339
-97
* Let wel op: met de exportcijfers voor VS bleek iets mis te zijn. Er zijn heel wat gegevens niet correct aangegeven sinds 2010 waardoor onderschatting.
Bron: Eurostat + bewerkingen VLAM
Witloof verbruik in Duitsland
- in 2012 = 0,62kg gemiddeld per huishouden (prijs gemiddeld 2,27€/kg)
- in 2013 = 0,68kg gemiddeld per huishouden (prijs gemiddeld 2,13€/kg)
- per persoon + 0,32 - 0,4kg
Witloof productie en verbuik in Frankrijk
De Franse consumptie draait momenteel rond de 2,8 kg pp per jaar.
Ongeveer 80% van de gezinnen koop minstens één maal per jaar witloof.
Nog enkele cijfers :
- 2012 productie : 190 700 ton
Witloof productie en verbruik in Frankrijk
Productie seizoen 2011/2012 :
Hydro : 172 640 ton
Traditioneel : 3010 ton
Bio : 840 ton
Andere segmenten : 620 ton
Totaal : 177 150 ton*
(* : verschil met cijfer hierboven : winterproductie van september tot mei)
De productie in Frankrijk daalt ieder jaar. Zo’n 5 à 6 jaar geleden bedroeg de
productie nog 220 000 ton !!
Franse bevolking : 64 900 000
Toekomst
- De thuismarkt: 40 mio kg van de 55 mio kg veilingwitloof
-
ligt onder vuur, moeten we winnen
- Import tegengaan (chauvinisme)
- Betere kwaliteit is minder kg
- Consumptie verhogen (kwaliteit)
- Sleutel ligt bij retail en hard discount
- Marketing is haalbaar (IEDEREEN BETAALT MEE)
- EENGEMAAKT AANBOD VIA VEILING
Toekomst
- De exportmarkt
- verkleint door eigen productie/biedt ook kansen
- De ‘overschot’ op export is verdringingsmarkt
- Productbewustzijn is er niet, subtiel betere kwaliteit is minder een
troef
- Mini - witloof is een les
VERPAKKINGEN BELORTA

similar documents