TC SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta

Report
BAKANLIK HASTA HAKLARI UYGULAMALARI
VE
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
Levent ŞÜMÜR
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Uygulaması
İnsan Odaklı Katılımcı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Uygulaması
Halkı ve sağlık çalışanlarını HH
konusunda bilinçlendirmek.
HH ihlallerini en aza indirmek.
Sağlık hizmetlerinin HH’na uygun
verilmesini sağlamak.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hastalara Neler Kazandırdı?
Yapılandırılmış bir sistem,
Haklarını ve sorumluluklarını
bilen hasta ve yakını,
İstediği hekimi seçebilen hasta,
Tedaviye aktif katılım,
HH bilen sağlık çalışanları,
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hastalara Neler Kazandırdı?
Haklarını savunacak sivil toplum
kuruluşlarının sayısı arttı,
HH kurullarına katılım hakkı,
Konuyla ilgili yapılan araştırmalar
arttı.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Çalışanlara Neler Kazandırdı?
 Bilinçli çalışan,
 Barışçıl ortamda çalışma
imkanı,
 Her şikayetten savunma
alınmasını önleme,
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Çalışanlara Neler Kazandırdı?
 Kör noktaların tespit
edilebilmesi,
 Sorumluluklarını bilen hastalara
hizmet verme.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Uygulamanın Gelişim Süreci
Hasta Hakları Şubesi
Mevzuat Çalışmaları
HH Kurulları ve Birimleri
İnternetten başvuru imkanı
HH İl Koordinatörlükleri
Eğitim Çalışmaları
Yönetmelik Değişikliği
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Uygulamanın Gelişim Süreci
I.Ulusal Hasta Hakları
Sempozyumu
“Türkiye’de Hasta Hakları
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması”
AB Projesi
Bölge Toplantıları
İl Koordinatörlerinin Yaptığı
Bilimsel Toplantılar ve Eğitimler
Hasta Hakları Birim
Sorumlularının Yaptığı
Bilgilendirme ve Eğitimler
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İnternet Sayfamız
(www.saglik.gov.tr/hastahaklari)
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Başvuru Sistemi
Yenileniyor
(https://hastahaklari.saglik.gov.tr)
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Başvuru Sistemi
Yenileniyor
(https://hastahaklari.saglik.gov.tr)
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta
İletişim
Hakları
Bütün sağlık kurum ve
kuruluşlarında kurulmak
zorundadır.
Sorun çözer.
Hastayla sağlık çalışanı
arasındaki iletişimi sağlar.
Sorunların nereden
kaynaklandığını tespit eder.
Şikayetleri elemeye tabi tutar.
Birimi
İletişim
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Kurulu

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde
kurulur.

Başvuruları değerlendirir.

Tavsiye kararı alır.

İdareye öneriler sunar.

Gerektiğinde sağlık çalışanını HH
eğitimine tabi tutulması için sağlık
meslekleri kuruluna gönderebilir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Kültürü
Uygulayıcılara
verilen eğitimler,
Sağlık çalışanlarına
verilen eğitimler,
Toplum eğitimleri.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Yönetmeliği Değişti
2009 Değişiklik çalışması başlatıldı,
08/05/2014 tarihinde yönetmelik değişikliği yayımlandı.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Yönetmeliği Değişti
 Yönetmelik askeri, özel ve üniversite dahil bütün
sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde
düzenlenmiştir.
 Yeterlik, Tıbbi Müdahale, Bilgilendirme ve Rıza
kavramları tanımlanmıştır.
 Bilgilendirme konusu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Hastaya bilgilendirilme isteğinden vaz geçmesi
konusu da bu düzenlemede yer almıştır.
 Hastanın rızasına ilişkin usul ve esaslar ile rızanın
aranmayacağı haller ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Yönetmeliği Değişti
 Engellilerin durumuna uygun bilgilendirilme yapılması
ve rıza alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 Hasta ve yakınlarının hakları yanında sağlık kurum
ve kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan
sonraki süreçte yerine getirmesi gereken hasta
sorumlulukları tanımlanmıştır.
 Sağlık kuruluşlarındaki hasta hakları birimleri hasta
iletişim birimlerine dönüştürülmüştür.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Yönetmeliği Değişti
 Bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta iletişim
birimleri kurulması düzenlenmiştir.
 İldeki bütün sağlık kurum ve kuruluşlarındaki
başvuruların tek elden değerlendirilmesi amacıyla
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulları
oluşturulmuştur.
 Sertifikalı eğitimlerin ‘Sağlık Bakanlığı Sertifikalı
Eğitim Yönetmeliği’ne göre yapılacağı, ifade
edilmiştir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları Mevzuatı
 Hasta hakları yönetmeliğinde kapsam maddesi
değişiyor.
 Hasta hakları uygulama yönergesi kaldırılıyor.
 Hasta hakları genelgesi yayınlanıyor.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İstatistik Sonuçları
Hizmetiçi Eğitim Alan Çalışan Sayısı
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Hizmetiçi Eğitim Alan Çalışan Sayısı
2005
36,000
2006
46,831
2007
22,452
2008
116,081
2009
236,993
2010
322,787
2011
317,412
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İstatistik Sonuçları
Hasta Hakları Konusunda Toplumu Bilinçlendirme Projesi
4,000,000
3,621,261
3,500,000
3,000,000
2,500,000
1,959,833
2,000,000
1,500,000
927,079
737,112
1,000,000
500,000
365,672
146,875
90,080
0
2005
2006
2007
2008
2009
Eğitim Verilenlerin Sayısı
2010
2011
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İstatistik Sonuçları
Hastaneye Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusunda
Bilgilendirilmesi Projesi
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Bilgilendirilenlerin sayısı
2006
192,624
2007
1,587,686
2008
1,918,771
2009
2,401,975
2010
2,577,896
2011
4,011,402
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İstatistik Sonuçları
2012 YILINDA HASTA HAKLARINA YAPILAN BAŞVURU SAYISI
180000
160000
140000
120000
162556
100000
80000
60000
40000
33113
20000
0
HASTA HAKLARI KURULLARINDA
GÖRÜŞÜLEN BAŞVURU SAYISI
HASTA HAKLARI BİRİMLERİNCE
YERİNDE ÇÖZÜLEN BAŞVURU
SAYISI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İstatistik Sonuçları
2013 YILINDA HASTA HAKLARINA YAPILAN BAŞVURU SAYISI
140000
120000
100000
131611
80000
60000
40000
20000
29433
0
HASTA HAKLARI
KURULLARINDA GÖRÜŞÜLEN
BAŞVURU SAYISI
HASTA HAKLARI BİRİMLERİNCE
YERİNDE ÇÖZÜLEN BAŞVURU
SAYISI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Sorular ve Cevaplar…
Hasta Hakları Birim Sorumlularının
Durumu
Hasta Hakları Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönergesi
İSM’lerde Hasta Hakları
Uygulamaları
THSK Hasta Hakları Uygulamaları
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
Daha Güzel Yarınlar İçin;
En İyiyi Hayal Et!
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta Hakları ve Sosyal Hizm.Daire Başk.
Hasta Hakları Şubesi
İletişim Kanallarımız
İnternet Sayfası Adresimiz:
http://www.saglik.gov.tr/hastahaklari
E-posta Adresimiz:
[email protected]
Tel: 0312 324 38 07

similar documents