alkoholy - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Alkoholy
Chemie
VY_32_INOVACE_239, 12. sada, CH
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s chemickým složením, vlastnostmi a využitím jednoduchých
alkoholů a s účinky ethanolu na lidský organismus.
Druh učebního
materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák odvodí strukturní vzorec methanolu a ehtanolu, uvědomí si nebezpečí alkoholismu,
seznámí se i s jinými alkoholy.
Pro koho je materiál
určen
Žáci, základní škola, 9. ročník, předmět chemie
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
4. 2. 2013
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – obsahují jeden
či více atomů kyslíku
Alkoholy obsahují hydroxylovou skupinu -OH,
názvy končí na -ol.
Například ethylalkohol = ethanol = CH3CH2OH
HH
H-C-C-O-H
HH
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Methanol: (methylalkohol)
 prudce jedovatý, způsobuje slepotu nebo
smrt
 rozpouštědlo, palivo, výroba formaldehydu
H
H-C-O-H
H
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Ethanol: (ethylalkohol)
 příjemně vonící, méně jedovatý
 rozpouštědlo, palivo, alkoholické nápoje,
desinfekce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
 Výroba ethanolu: Zkvašováním cukrů
činností kvasinek
C6H12O6
→
C2H5OH
+
CO2
cukr
ethanol
oxid uhličitý
 Vyšší koncentrace alkoholu
dosáhneme destilací.
destilační zařízení v palírně
whiskey v Bushmills (Irsko)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Účinky ethanolu na lidský organismus
 Vliv na nervovou soustavu:
Poškozuje nervovou soustavu a játra. Porucha
rovnováhy, klesá citlivost smyslů,
pomalejší reakce, koordinace
pohybů…
Vliv na cévní soustavu:
Rozšiřuje periferní cévy, zvyšuje prokrvení
pokožky => pocit tepla (doma zahřeje, venku
rychlejší prochlazení), snižuje zatížení velkých
tepen.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Další alkoholy
 Glycerol:
Derivát propanu. Olejovitá kapalina, využití
v kosmetice, potravinářství, výroba výbušnin.
Objev dynamitu – Alfréd Nobel (1833 –
1896), z jeho pozůstalosti udělována od
počátku 20.století Nobelova cena.
Ethylenglykol – nemrznoucí směsi, výroba
plastů.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím odstraň nepravdivá tvrzení:
Ethanol vzniká
destilací cukrů.
Alkohol snižuje
rychlost reakcí.
Glycerol je olejovitá
kapalina.
Methanol je prudce
jedovatý .
Ethanol je smrtelně
jedovatý.
Glycerol se využívá
v kosmetice.
Alfred Nobel objevil
dynamit.
Ethanol se využívá
jako desinfekce.
Methanol i ethanol
jsou hořlaviny.
Vzorec ethanolu je
CH3CH2OH
Alfred Nobel žil ve
20. století.
Je prvním držitelem
Nobelovy ceny.
Dynamit vzniká
působením HNO3 na
glycerol.
Alkoholismus ničí
hlavně nervovou
soustavu a játra.
Množství ethanolu
v krvi do 0,4% není
nebezpečné.
Použité zdroje:
fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents