Prezentáció

Report
„A jövő Tiszaburája, Tiszabura
jövője”
Tiszabura Óvoda Fejlesztés
Észak-alföldi Operatív Program
Nevelési Intézmények Fejlesztése
ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0031
Előzmény:
A fejlesztendő épület 1978.-ban épült, korábban 1981.-ig iskolaként
funkcionált, majd 1981.-től lett óvoda 4 csoporttal (az iskola új épületbe
költözött). 1982. évben alakult át ÁMK-vá az intézmény. 1983.-ben volt
szükség az 5. csoport elindítására (103 főről 149 főre nőtt a felvett
gyermekek száma), majd 2003. szeptember 1.-én indítottuk el a 6.
csoportot, ekkor került sor újabb bővítésre 1 csoportszobával és a
konyhával. A növekvő szaporodási ráta újabb immár infrastrukturális
fejlesztést tesz szükségessé az óvodások száma folyamatosan nő.
Tiszabura állandó népességszámának a
változása
Óvodások számának alakulása Tiszaburán
Hátrányos helyzet !!!
Az országos átlaghoz viszonyítva (HHH
25%, HH 40%)
- Tiszaburán 2010-ben a 173 főből
hátrányos helyzetű 171 (98,8%) – az
országos átlag 2,5 szerese - ,
- halmozottan hátrányos helyzetű 160 fő
(92,4 %) – országos átlag 3,7 szerese.
Statisztikai adatok
Férőhelyek száma:
160 fő
Ellátott gyermekek száma: 173 fő (2010) – 2009-ben 168 fő, 2008-ban 155 fő
Veszélyeztetett helyzetű gyermekek:
65 fő
Sajátos nev. igényű:
1 fő
Csoportok száma:
6 ( 2 kicsi, 2 középső, 2 nagy)
Nevelők száma:
9 fő
Más településre eljáró:
3 fő
Kihasználtsági mutató:
108%
Az óvodába járók 99%-a hátrányos helyzetű, 92%-a halmozottan hátrányos
helyzetű
Hiányosságok 2010
- Az óvodai férőhelyek száma 160 fő, a településen a 6
óvodai csoport túlzsúfolt hiszen csoportonként 25-30 fő
jár ,ami a törvényi előírásoknak nem feleltethető meg.
- A jelenlegi 6 csoportszoba kevés a létszámadatokhoz
képest, emellett számos más infrastrukturális
hiányosságokkal küzd az intézmény (pl. nincs
tornaszoba).
Problémák
SNI és HH/HHH tanulók magas aránya
Nincs tornaszoba kevés lehetőség van mozgásfejlesztős programra
A szülői segítség és háttér minimális a szociális helyzet miatt
Az óvodai férőhelyek tehát szűkösek, ez pedig hatással volt/van a helyi
tanulásszervezésre is.
A szertár igen kicsi területű, kötelező orvosi szoba és elkülönítő hiányzik
Óvodáskorúak számának folyamatos növekedése
Kevés a mosdó az óvodában: 6 csoportszobára 3 mosdó jut és a mosdók
nem a csoportszoba mellett helyezkednek el
Az épület eredetileg iskolának épült és csak 1979-ben alakították át
óvodává, ezért az infrastruktúra nem megfelelő erre a célra.
A magas osztálylétszámok miatt csak a legproblémásabb tanulók kerülnek
az összevont csoportba, kevésbé problémás gyerekek integrációja
folyamatos.
Feladatok:
Műszaki tervek elkészítése (Tekse András)
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
Pályázat elkészítése – egyeztetések a közreműködő szervezettel, Óvoda
vezetőivel, település vezetőivel
- Megkezdettség
- Változás-bejelentések
- Szerződésmódosítások
- Elszámolások
- Projekt Előrehaladási Jelentések
- „Monitoring látogatás”
Fenntartási kötelezettségek teljesítése !!
A fejlesztés
„B1” épületbővítmény a B épület bővítésével:
felzárkóztató
25,40 m2 pvc.
elkülönítő
8,70
pvc.
előtér
4,80
cs.m. kőporcelán
belépő veranda
4,10
cs.m. téglalap b.
közl. veranda
3,40 m2
cs.m. téglalap b.
43,00 m2 + 3,40 m2
összesen:
537,40 m2 + 7,30 m2
Összes hasznos alapterület /A és B ép./: 808,46 m2 + 7,30 m2
Megjegyzés: ebből átalakítás: 765,46 m2 + 3,90 m2
bővítés:
43,00 m2 + 3,40 m2
Az „A” és „B” épület összekötése nyaktaggal (így egységes szerves egész képez az óvodakomplexum
és nem különálló épületeket):
Új beépítésű A és B épület közötti „C” épület bővítés adatai:
beépítési mód: a szabadon álló, meglévő óvodai épületekhez sorolva,
foghíj beépítéssel, előkertre és előkert nélkül
bővítés beépített területe:
447,01 m2
bővítés hossza:
39,06 m – 38,73 m
bővítés szélessége /mélysége/: 14,00 m /3,36+1,70+6,76+2,18 m/
Számszerűsíthető célok:
Bővítés: 503.08 m2
Felújítással érintett terület: 942 m2
Eszközfejlesztés IPR forrásból !!!!
Akadálymentesítés
Pénzügyi mutatók
Projekt összköltsége
159.840.000 Ft
Igényelt támogatás összesen
150.000.000 Ft
Elnyert támogatás:
150.000.000 Ft
Támogatás Intenzitása
93,84 %
Beérkezett pályázatok száma
37 db
Támogatásban részesülő pályázatok
száma
23 db
Tevékenységek
Építés, tervezés, műszaki ellenőrzés,
nyilvánosság, projekt menedzsment,
közbeszerzés
Köszönöm a figyelmet!
Sikeres projektmegvalósítást
Tiszabura!

similar documents