Gimnazijos 90 metų jubiliejui skirta prezentacija

Report
PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI - 90
„Aš esu tiktai, jei tu esi...“
Jurga Šeduikytė, 1998 m. abiturientė
DARBĄ ATLIKO INDRĖ KAIRYTĖ 3B KLASĖS MOKINĖ
DARBO TIKSLAS


SUPAŽINDINTI SU PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS ISTORIJA
IR BENDRUOMENE.
PRISTATYTI PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 90 – MEČIO
ŠVENTĘ.
KARTU SU GYVENIMU
Labai džiugina žmonės, dirbantys ir besimokantys
gimnazijoje. Be jų nuoširdaus ir atsakingo darbo, be jų noro
siekti užsibrėžto tikslo nebūtų Senosios gimnazijos. Senoji –
ne sena, o tęsianti senąsias daugiametes švietimo tradicijas
Palangoje, ieškanti, mokanti, besimokanti, moderni,
taikanti naujoves, žengianti koja kojon su gyvenimu.
Algirdas Karačionka,
Palangos senosios gimnazijos direktorius.
IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS

1939 m. į Palangą atkeliama Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, veikusi
Šventosios gimnazijos vardu.

1940 m. ši ugdymo įstaiga išleido pirmąją abiturientų laidą ir buvo
pavadinta Palangos gimnazija.

1999 m. Birželio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaujama
Kornelijaus Platelio, patenkina mokyklos prašymą suteikti gimnazijos
statusą. Buvusi 1-oji vidurinė mokykla tampa Palangos senąja gimnazija,
jai vadovauja Algirdas Karačionka, kuris mokyklos direktoriumi dirba nuo
1983 m.
GIMNAZIJOS VADOVAI
MATAS UNTULIS
(1889-1952)
Matas Untulis dėstė istoriją ir lietuvių
kalbą. 1923 m. spalio 22 d. buvo
paskirtas mokyklos direktoriumi.
LIUDAS BENEDIKTAVIČIUS
Dėstė istoriją ir 1951-1960 m. buvo
mokyklos direktoriumi. Mokytojas
Liudas Benediktavičius prisidėjo prie
naujo mokyklos pastato atsiradimo.
PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS
PEDAGOGAI
2011−2012 m. gimnazijoje dirbo 61 pedagogas: 11 ekspertų, 38 metodininkai,
7 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai.
Palangos senosios gimnazijos pedagogų kolektyvas,
2011 m.
GIMNAZISTŲ MENO DARBAI
IMPROVIZACIJA LIETUVIŲ LIAUDIES ORNAMENTO TEMA, 2009 M.
SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI
LAURYNAS ANTROPIKAS geriausias Palangos senosios
gimnazijos tenisininkas; Lietuvos
rinktinės narys; Lietuvos
suaugusiųjų čempionato III vietos
laimėtojas.
ERIKAS KUBILIUS – geriausias Palangos
senosios gimnazijos krepšininkas; LKL
krepšinio klubo „Naglis“ žaidėjas.
ROKAS SKRIPKAUSKAS – geriausias
Palangos senosios gimnazijos
boksininkas; 2011 m. Lietuvos jaunių
rajonų pirmenybių čempionas.
KAROLIS ŠČIGLO – Palangos senosios
gimnazijos lengvaatletis; Lietuvos
jaunučių rinktinės narys (2011 m.)
GIMNAZISTAI APIE GIMNAZIJĄ
***
Mokyklos suole atrodo, kad laikas sustoja, kad niekas nekinta, diena iš dienos kartoji tą pačią rolę...
Tačiau kai suklūsti ir pažvelgi atgal, pamatai, kaip greitai laikas prabėgo ir kaip viskas pasikeitė... Taip ir
tu, keisdamas suolus, keitiesi pats ir pradedi vertinti tas nepakartojamas dienas mokykloje, kiekviena iš
jų tau davė kažką vertingo, įsimintino, linksmo, keitė požiūrį į daugelį dalykų, formavo tavo pasaulėžiūrą.
Turi dėkoti toms dienoms mokykloje, kad suformavo tave tokį, koks esi dabar, nes daugybę vertybių iš
mokyklos suolo nešiesi į tolimesnį savo gyvenimą.
Evelina Slavinskytė, 2011 m. abiturientė
***
Laikas byra lyg smėlis laikrodyje, bet kaskart mums sugrąžina gražiausius prisiminimus. Vienas iš jų – tai
mokykla, kurios koridoriuose kadaise stebėjome pirmąją meilę, aptarėme matematikos teoremas ar
tiesiog dalinomės dienos įspūdžiais. Tai buvo laikai, kai pečių nespaudė dideli rūpesčiai, kai buvom dar
laisvi it paukščiai. Gimnazija mums buvo ne tik patirties, bet ir jausmingų išgyvenimų, nuotykių buveinė,
kurios mes niekada neužmiršime ir kurią prisiminsime iki paskutinio atodūsio.
Ieva Meškytė, 2011 m. abiturientė
***
Savo dienų, praleistų Palangos senojoje gimnazijoje, nekeisčiau į nieką. Nors kai kuriems žmonėms
mokykla atrodo pragaras, iš kurio norisi kuo greičiau pabėgti, aš mokyklą prisimenu visiškai kitaip. Man
mokykla buvo aštuonerių metų ilgumo savęs pažinimo kelias ir, manau, kad jei ne gimnazija, aš
šiandien būčiau visiškai kitokia. Teatras, muzika, poezija, proza, renginiai, draugystė, nuoširdumas,
šypsenos, supratimas, meilė, džiaugsmas. Visi šie žodžiai man asocijuojasi su Palangos senąja
Gimnazija, vieta, kurioje aš užaugau.
Agnė Oleinikytė, 2010 m. abiturientė
PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 90 - METIS


2013 m. balandžio 19 d. Palangos senajai gimnazijai sukako 90 metų.
Šventė prasidėjo penktadienio vakarą Šv. Mišiomis Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o baigėsi šeštadienio dieną šventine
eisena per Palangos miestą iki jūros tilto, kur į dangų nuskriejo balionai ir
įspūdingu 3 valandas trukusiu renginiu gimnazijos aktų salėje, kur
skambėjo iškilmingos kalbos, sveikinimo žodžiai ir akį džiugino originalūs
gimnazistų pasirodymai.
KONCERTO PRADŽIA
90 – METIS – ŽINGSNIS LINK 100 METŲ
Jubiliejaus koncerto pradžioje gimnazijos direktorius Algirdas
Karačionka sakė: „Kai žmogus, o juolab įstaiga švenčia savo
jubiliejų yra smagu. Per visus metus būta visko: ir gero, ir nelabai
gero. Norisi tikėti, kad Senoji gimnazija įžengusi į pirmuosius
artėjančio 100 metų jubiliejaus metus, yra amžina, o visi tie, kurie
čia ateina – geri ir geranoriški.“
SVEIKINO GARBINGI SVEČIAI
Po direktoriaus kalbos gimnaziją sveikino: švietimo ir mokslo
viceministrė Genoveita Krasauskienė, kuri gimnazijos bendruomenei
įteikė dovaną – laikrodį, kuris skaičiuodamas minutes, valandas,
dienas ir metus skatintų judėti į priekį, nesustoti ir neabejoti,
Palangos miesto meras Šarūnas Vaiktus ir viceministras Saulius
Simė, bei buvusi senosios gimnazijos mokinė ir mokytoja, Švietimo
skyriaus vedėja Laima Valužienė.
GIMNAZISTŲ
PASIRODYMAI
SKAITOVAI
***
***
Nepabaigiama tavo kelionė.
Nepabaigiama mano.
Vanduo per aukštai.
Pasakykite, paukščiai, kad leistųs.
Vanduo per giliai.
Pasakykite, šaknys, kad keltųs.
Tikroji žemės akis yra jūra.
Tad vanduo yra žemės žvilgsnis žvelgti į laiką.
Vandens atspindy laikas eina atgal.
Atspindyje laikas eina.
Gyvenimo linijos iš
delno krantų ir susiveja į voratinklį.
***
Mes gyvenom prie jūros tada,
Du geri, du laimingi vaikai.
Palikti vandenų ir šviesų globoje,
Palikti vienudu amžinai.
Mes klajojom pajūrio taku,
Neidami protingyn nei senyn,
Du draugai tų žuvėdrų baltų,Krintančių lyg akmuo vandenin.
Kai išvargę, vėlai vakare,
Mes sumigdavom kur po medžiu,
Aš sapnuodavau ją, ji mane –
Begalybėj sapnų nekaltų.
Mes tetroškom gyventi drauge.
Du vaikai mėlynam pajūry!
***
Ar užsiliko jūros įgrojimai
Širdy lyg slaptoje kasetėj?
Ar jie atgimsta, ar atgimę
Aplanko tavąjį rugsėjį?
Ar vaikšto su tavimi į aikštę,
Ar laukia su tavim laiškų?
Tu juos atrask.
Tu juos išgirsk.
Tu juos atkask.
Tu juos išpirk.
Atverk,
Atverk nors vienam akis,
Nors vienam iš mūsų pasakyk:
Ar esi?
CHORAS
Gimnazijos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojo E. Jucevičiaus
renginio metu atliko Gyčio Paškevičiaus dainą „Mano kraštas.“
KOLEKCIJOS
Renginio metu aplodismentai skambėjo jauniesiems rūbų dizaineriams: R.
Liekytei, E. Kasmauskaitei, G. Mickutei, G. Šedžiui, G. Jurčytei, J.
Rakauskaitei, R. Vaitkevičiūtei, V. Narmontaitei, T. Bondarevui, A. Raciūtei,
E. Kaktytei, K. Griciūtei, R. Balsytei, V. Anužytei ir J. Zabitytei.
„DŽINSINĖ“
J. RAKAUSKAITĖ
„SPYGLIAI“
R. BALSYTĖ
„UNIFORMOS“
T. BONDAREVAS
„BURBULAI IR
VAIKYSTĖ“
R. VAITKEVIČIŪTĖ IR V. NARMONTAITĖ
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

similar documents