PRÉSENT * P*ÍTOMNÝ *AS OZNAMOVACÍ ZP*SOB

Report
LES VERBES AU PRÉSENT
PŘÍTOMNÝ ČAS
VY_32_INOVACE_5B10
PRAVIDELNÁ SLOVESA 1. TŘÍDY
• Sloveso - parler – odtrhneme –er a přidáme
koncovky -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
• Je parle
nous parlons
• Tu parles
vous parlez
• Il/elle parle
ils/elles parlent
• Pokud sloveso začíná na samohlásku nebo němým h,
• tak v 1.os jedn. č. je apostrof a v celém množném
čísle je vázání j‘aime nous aimons
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB SLOVES 1. TŘÍDY
• Rozkaz se tvoří pouze ve 2. os. jedn. čísla a 1. a
2.osobě množného čísla, vynechá se zájmeno a ve 2.
osobě jedn. čísla se odstraní –s
• Parle!
Mluv!
• Parlons! Mluvme!
• Parlez! Mluvte!
SLOVESA 2.TŘÍDY
• Sloveso – finir – odtrhneme –ir a přidáme
• koncovky –is, -is, -it, -issons, -issez, -issent
• Je finis
• Tu finis
• Il/elle finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent
• Některá slovesa zakončená v infinitivu na –ir se časují
nepravidelně, např.: venir, courir, partir, sortir
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB SLOVES 2. TŘÍDY
• Tvary rozkazovacího způsobu jsou stejné jako tvary
oznamovacího způsobu bez zájmena
• Finis!
• Finissons!
• Finissez!
Konči!
Končeme!
Končete!
SLOVESA KONČÍCÍ V INFINITIVU NA -RE
• Sloveso attendre – odtrhneme –re a přidáme
• koncovky -s, -s, -/, -ons, -ez, -ent
•
•
•
•
Je attends
nous attendons
Tu attends
vous attendez
il/elle attend
ils/elles attendent
Rozkazovací způsob je stejný jako oznamovací způsob
• této skupiny patří například slovesa descendre, vendre,
entendre …
ZVLÁŠTNOSTI V ČASOVÁNÍ SLLOVES 1. TŘÍDY
•
•
•
•
•
•
•
•
Slovesa končící na –cer, - ger
– avancer
U těchto sloves se píše ç před o, a ,např. :
nous avançons
- manger
U těchto sloves se píše ge před o, a, např.:
nous mangeons
Tyto změny jsou v rámci zachování výslovnosti
SLOVESA TYPU LEVER
• Slovesa typu lever – v předposlední slabice se
střídá němé a otevřené e podle toho, je-li
koncovka přízvučné nebo nepřízvučná
• Je lève
nous levons
• Tu lèves
vous levez
• Il/elle lève
ils/elles lèvent
• Další slovesa např.: acheter
SLOVESA TYPU APPELER
• Slovesa typu appeler – v osobách s nepřízvučnou
koncovkou dochází ke zdvojení souhlásky –ll, -tt
• J‘appelle
• Tu appelles
• Il/elle appelle
nous appelons
vous appelez
ils/elles appellent
• Další slovesa např.: modeler, geler, jetter
SLOVESA TYPU ESPÉRER
• Slovesa typu espérer – mění v osobách s
nepřízvučnou koncovkou ostrý přízvuk nad -é na tupý
přízvuk -è
• J‘espère
• Tu espères
• Il/elle espère
nous espérons
vous espérez
ils/elles espèrent
SLOVESA TYPU EMPLOYER
• Slovesa typu employer – v osobách nepřízvučnou
koncovkou se mění –y na -i, tím se částečně mění i
výslovnost
• J‘emploie
nous employons
• Tu emploies
vous employez
• Il/elle emploie
ils/elles emploient
• V současné době se u některých těchto sloves
připouštějí oba tvary
EXERCICES
•
•
•
•
•
•
•
TRADUISEZ:
My hrajeme.
Já hledám.
On kupuje.
Oni posílají.
Doufejte!
Končeme!
Oni zpívají.
Vy pracujete.
Ona končí.
My jíme.
Mluv!
On hází.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B10
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
Les verbes au présent
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
3. ročník, skupina 3.A, 3.L
Časová dotace:
cca 25 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary přítomného času
pravidelných sloves a sloves se změnami ve kmeni. Novou látku si zároveň i procvičí.
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti Zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Vytvořeno dne:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
02.06.2013

similar documents