Rozpočet – příklad sestavení

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_05
Sada: 2
Ověření ve výuce: 11. 1. 2013
Třída: 4.B
Datum: 22. 12. 2012
Rozpočet – příklad sestavení
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Členění nákladů v rozpočtu, přímé a režijní
náklady, vlastní náklady výroby a výkonu
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
Sestavte rozpočet nákladů, uveďte mezisoučty Přímé náklady, Výrobní režie,
Vlastní náklady výroby, Vlastní náklady výkonu, Úplné vlastní náklady
výkonu.
Výrobek A
Výrobek B
Počet ks - výroba
2 000
3 000
Počet ks - odbyt
Prodejní cena 1 ks v Kč
1 800
530,-
3 100
480,-
Přímé náklady podle technickohospodářských norem:
Výrobek Přímý materiál v m
Cena 1 m v Kč
Přímé mzdy
A
0,65
80,-
200,-
B
1,72
45,-
130,-
Ostatní přímé náklady = pojistné z přímých mezd 34 %
Položka rozpočtu
Prvotní
Druhotné
Celkem
Položka rozpočtu
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
/pojistné z mezd/
Přímé náklady celkem
Prvotní
Druhotné
Celkem
Položka rozpočtu
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
/pojistné z mezd/
Přímé náklady celkem
Prvotní
Druhotné
Celkem
336 200,-
0,-
336 200,-
790 000,-
0,-
790 000,-
268 600,-
0,-
268 600,-
1 394 800,-
0,-
1 394 800,-
Režijní náklady na základě údajů minulých období:
Položka
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování (vlastní středisko)
Režijní mzdy ve výrobě
Pojistné z režijních mezd 34 %
Režijní materiál ve výrobě
Správní režie
Odbytová režie
Kč
500 000,30 000,66 000,…………
5 000,280 000,71 000,-
Položka rozpočtu
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování (vlastní středisko)
Režijní mzdy ve výrobě
Pojistné z režijních mezd (34 %)
Režijní materiál ve výrobě
Výrobní režie celkem
Prvotní
Druhotné
Celkem
Položka rozpočtu
Prvotní
Druhotné
Celkem
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování
(vlastní středisko)
Režijní mzdy ve výrobě
500 000,-
0,-
500 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
66 000,-
0,-
66 000,-
Pojistné z režijních mezd (34 %)
22 440,-
0,-
22 440,-
5 000,-
0,-
5 000,-
30 000,-
623 440,-
Režijní materiál ve výrobě
Výrobní režie celkem
593 440,-
Položka rozpočtu
Přímý materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady /pojistné z př. mezd/
Přímé náklady celkem
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování (vlastní středisko)
Režijní mzdy ve výrobě
Pojistné z režijních mezd (34 %)
Režijní materiál ve výrobě
Výrobní režie celkem
Správní režie
Odbytová režie
Prvotní
Druhotné
Celkem
Položka rozpočtu
Přímý materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady
(pojistné z př. mezd)
Přímé náklady celkem
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování (vlastní středisko)
Režijní mzdy ve výrobě
Pojistné z režijních mezd (34 %)
Režijní materiál ve výrobě
Výrobní režie celkem
Vlastní náklady výroby
Správní režie
Vlastní náklady výkonu
Odbytová režie
Úplné vlastní náklady výkonu
Prvotní
Druhotné
Celkem
Položka rozpočtu
Prvotní
Druhotné
Celkem
Přímý materiál
336 200,-
0,-
336 200,-
Přímé mzdy
790 000,-
0,-
790 000,-
268 600,-
0,-
268 600,-
1 394 800,-
0,-
1 394 800,-
500 000,-
0,-
500 000,-
0,-
30 000,-
30 000,-
Režijní mzdy ve výrobě
66 000,-
0,-
66 000,-
Pojistné z režijních mezd (34 %)
22 440,-
0,-
22 440,-
5 000,-
0,-
5 000,-
593 440,-
30 000,-
623 440,-
1 988 240,-
30 000,-
2 018 240,-
280 000,-
0,-
280 000,-
2 268 240,-
30 000,-
2 298 240,-
71 000,-
0,-
71 000,-
2 339 240,-
30 000,-
2 369 240,-
Ostatní přímé náklady
(pojistné z př. mezd)
Přímé náklady celkem
Spotřeba elektrické energie (dodavatelsky)
Opravy a udržování (vlastní středisko)
Režijní materiál ve výrobě
Výrobní režie celkem
Vlastní náklady výroby
Správní režie
Vlastní náklady výkonu
Odbytová režie
Úplné vlastní náklady výkonu
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-903915-3-6
2) http://business.center.cz/business
3) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr

similar documents