R. Šocikienė, Asmeninės lyderystės pokyčiai ir mokymosi visą

Report
ASMENINĖ LYDERYSTĖ IR MOKYMOSI
VISĄ GYVENIMĄ SĖKMĖ
Parengė Gabijos gimnazijos pradinių klasių
mokytoja metodininkė Romualda Šocikienė
2014-02-18
TEIGIAMOS NUOSTATOS TEIGIAMAI VEIKIA
KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ
- aš galiu tai padaryti;
- man patinka tai ką darau;
- noriu ir galiu pasidalinti su kitais tuo, ką darau
ir suprantu geriausiai;
- geriausia konkurencija – konkuruoti su pačiu
savimi;
- man patinka greitai eiti, o ne stovėti vietoje.
ASMENINĖ LYDERYSTĖ
- pasitikrinti asmenines savo nuostatas;
- atsikratyti pasenusių ir neteisingų nuostatų;
- pradėti kūrybišką ir pilnavertį gyvenimą;
- suvokti savo kaip asmens savivertę ir ją
išlaikyti.
„Beprasmiška tikėtis, kad pasikeis kiti žmonės,
galime pakeisti tik vieną žmogų – save !“
Ken Robinson
POKYTIS – INDIVIDUALUS DARBAS SU
SAVIMI
Mahatma Gandi sakė: „tu pats turi būti tas pokytis,
kurį nori matyti pasaulyje“.
prasmės ieškojimas;
 nebijoti klysti;
 judėjimas pirmyn;
 pozityvumas savo ir kitų atžvilgiu.

„Jeigu nesi pasirengęs klysti, niekada netapsi
orginaliu.“
Ken Robinson
„Jeigu jūsų veiksmai įkvėpia kitus svajoti
daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau –
tuomet jūs ir esate tie lyderiai“
John Quincy Adams
SĖKMINGAI ŠVIETIMO KAITAI REIKIA LYDERIŲ
nuolatinis, nuoseklus mokymas ir mokymasis;
 tvirta nuostata siekti ilgalaikių laimėjimų;
 paskata įgyvendinti pažangias idėjas;
 kvietimas bendradarbiauti, būti drąsiais ir
ryžtingais;
 sukurti palankią aplinką veikti ir tobulėti;
 nestandartiškai mąstyti;
 nebijoti iššūkių.

ATEITIS PRIKLAUSO

nestandartiškai mąstantiems;

drąsiems ir kūrybingiems;

nebijantiems iššūkių;
LYDERIO ĮTAKA
Lyderio įtaka – tai visų mūsų įtaka
nuo kurios priklauso, kaip bus kuriama
estetiškai morali ir pozityvi visuomenė,
kokia bus ateities kartų mokykla.
„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai,
kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate
tai, ką manėte esant neįgyvendinama“
Šv. Pranciškus Asyžietis
MOKYTOJO LYDERIO MISIJA

įkvėpti visus neįprastoms pastangoms;

mokytojas - švietimo sistemos pagrindas;

mokytojas - lemtinga ugdymo kokybės grandis;


mokytojas - svarbiausias veiksnys visuomenės
formavime;
mokytojas – ateities kartų architektas.
MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Kiekvienas iš mūsų patiria, kad pasaulis
keičiasi daug greičiau, nei mes kada nors galėjome
įsivaizduoti. Todėl natūralu, kad pokyčiai ir
švietimo srityje neišvengiami. Ir jie vyksta labai
sparčiai.
MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ ESMĖ
Norman Langworth teigia, „ kad būtent mokyklos
ir yra svarbiausios institucijos diegiančios teigiamą
požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, teikiančios
žinių, formuojančios naujus įgūdžius ir kitas
intelektines vertybes“ .
ASMENINĖ KELIONĖ NUO INFORMACIJOS
IKI IŠMINTIES
Mokymosi kopėtėlės:
Išmintis
Įžvalgumas
Suvokimas
Žinios
Informacija
Nulinė atskaita
MOKYTOJAI MOKOSI VISĄ GYVENIMĄ
Mokytojams mokymasis visą gyvenimą yra tarsi
sudvigubintas, nes nuolat keičiasi :
- mokymo turinys;
- mokymo metodikos ir kt.
Patys mokytojai irgi keičiasi – jie tampa visų
žmogiškųjų bei švietimo išteklių organizatoriais.
MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
mokymasis visą gyvenimą nesumenkina
mokytojo vaidmens, o jį sustiprina;
 mokytojas nėra vien informacijos , kurią reikės
atkartoti per egzaminus tiekėjas;
 mokydamasis jis tampa kompetentingu ir veikia
daug plačiau, tampa „mokymosi orkestro
dirigentu, kuris nuolat plečia repertuarą ir
kiekvienos repeticijos metu tobulina savo veiklą.“

MOKYKLOS SĖKMĖ
aukštos kokybės darbo ir mokymosi aplinka;
 saugumo jausmas svarbus ir mokytojui ir
besimokančiajam, nes leidžia jaustis atviriems,
dinamiškiems, energingiems.
 lankstus darbo grafikas;
 gebėjimas dirbti komandoje;
 glaudus bendradarbiavimas su kitomis miesto,
šalies ir tarptautinėmis besimokančiųjų
bendruomenėmis.

MOKYKLOS SĖKMĖ
kokybiškas paslaugų tiekimas visiems
mokiniams , turintiems ypatingų ar specialių
mokymosi poreikių ar gebėjimų;
 sveika partnerystė t.y. mokiniai – mokytojai –
tėvai – mokyklos bendruomenė – socialiniai
partneriai;
 drąsi ir aiški ateities mokyklos vizija;
 besimokanti visą gyvenimą bendruomenė;

BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
Denis Ralph teigia:“ aš esu tvirtai įsitikinęs, kad:
- tik besimokanti bendruomenė gali atgaivinti
rastus idealus;
- tik besimokanti bendruomenė gali išaukštinti
didžiąsias žmogaus vertybes;
- tik besimokanti bendruomenė gali suvienyti mus į
garbingą sinergetinę visuomenę;
- tik besimokanti bendruomenė gali padėti sukurti
saugų pasaulį, kuriame būtų gera ir saugu gyventi,
dirbti tai ką norime ir mokame geriausiai.“
SĖKMINGAI DIRBANTI MOKYKLA
siekia visų mokinių pažangos nepaisydama jų
pradinių žinių ir aplinkos;
 užtikrina, kad kiekvienas mokinys pasiektų
aukščiausią jam įmanomą išsilavinimo lygį;
 visokeriopai skatina ne atskirų , o visų mokyklos
bendruomenės narių tobulėjimą.

GEROS MOKYKLOS PAGRINDAS
Aukšta mokyklos kultūra, skatinanti siekti
visus mokyklos bendruomenės narius reikšmingų
tikslų ir aukštų mokymosi rezultatų.
DARYK TAI,
KĄ MOKI IR DARAI GERIAUSIAI
Robin Sharma teigia:
- „visi dalykai yra įmanomi;
- realizuok savo įgimtus ir įgytus gabumus bei
gebėjimus;
- nuosekliai laikykis savo principų;
- kurk sėkmę kasdien atlikdamas paprastus
dalykus, kurie laikui bėgant virs dideliais darbais;
- vadovaukis lyderio be titulo filosofija.“
DEŠIMT ŽMOGIŠKŲJŲ PERGALIŲ
1. “Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu kupinas
džiaugsmo, nes išnaudojai visas savo galimybes,
atskleidei visus talentus, nudirbai didžius darbus
ir nugyvenai didingą gyvenimą.
2. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu žinai, kad
gyvenai nepriekaištingai ir laikydamasis
aukščiausių standartų.
3. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu
laimingas, nes tau užteko dvasios stiprybės, kai
reikėjo nuolat kovoti su savo didžiausiomis
baimėmis ir įgyvendinti drąsiausias savo svajones.
4. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu buvai tas,
kuris kitus žmones pakylėja, o ne smukdo.
5. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi , o tu
prisimeni, kad nors ne visada ir ne viskas būdavo
sklandu, bet tu mokėdavai greitai atsistoti ant
kojų po kiekvienos nesėkmės.
6. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu džiaugiesi
svaigia pergalės šlove ir dėkingumu žmonių,
kuriems tau teko laimė pasitarnauti.
7.Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi , o tu
džiaugiesi savimi – stipriu, doru ir atjaučiančiu.
8.Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi , o tu supranti,
kad pramynei takus, užuot vaikščiojęs senaisiais.
9.Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi , o tave supa tie
žmonės, kurie tave vadina žvaigžde, žmonės, kurie
sako, jog tu ypatingas, šeimos nariai, kurie tave
labai myli ir jiems esi reikalingas.
10. Tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi , o tu esi
tikras lyderis be titulo ir žinai, kad tavo pergalės,
mažos ar didelės, bus dar ilgai minimos ir kad tavo
gyvenimas tapo pavyzdžiu ir švyturiu daugeliui
žmonių.“
Robinas Sharma
PO DVIDEŠIMTIES METŲ...
„Po dvidešimties metų jums kels didesnį
nusivylimą tie dalykai, kurių nepadarėte, negu tie,
kuriuos padarėte. Tad atriškite laivavirves.
Išplaukite iš saugaus uosto. Įkinkykite vėjus į savo
bures. Tyrinėkite. Svajokite. Atraskite.“
Mark Twain
SĖKMĖS

similar documents