Hlodavci kolem nas I. Bobr evropsky

Report
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Hlodavci kolem nás I. Bobr evropský
Anotace: Prezentace je zaměřena na způsob života bobra evropského a jeho přizpůsobení danému prostředí. Jedná se o výukovou
prezentaci doprovázenou evokačními a reflexními metodami, diskuzními otázkami a animačními prvky. Podporou k výuce hlodavců
poslouží i obrazový materiál.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 23. 10. 2011
Jazyk: čeština
Ročník: VIII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí.
klíčových slov a pomocí otázek systematizují získané vědomosti
Klíčová slova: bobr, adaptace, kolonie, hráze, hlodáky, plovací blány, zploštělý ocas
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Obr. 1-6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
I. Evokace
Obr. 1A-6A
Co znamená hlodat?
Chováte doma hlodavce?
Četli jste knížky o hlodavcích?
Znáte říkadla o hlodavcích?
A co takhle písničku?
Pozorovali jste jejich chování v přírodě?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Poznej zvířata na obrázcích
Parky,
les
Mazlíčci
Kulturní
step:
travnatý
porost
Mazlíčci
Louky
podél řek
Sklep
Obr. 1B, 2B, 3B
Obr. 4B, 5B, 6B
Obr. 19
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Bobr evropský
Obr.7
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
BOBŘÍ STAVBY
Proč bobr dělá hráze?
Za účelem zvýšení
vodní hladiny
Jaký to má význam?
Jak se nazývá kupovitá
stavba z větví?
„Bobří hrad“
K čemu slouží
„bobří hrad“?
Ochrana před nepřítelem
a zimou
Buduje i jiné úkryty?
Hrabou podzemní nory
s hnízdní komorou
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Třída: savci
Rod,
Řád:druh:
hlodavci
Čeleď: bobrovití
BOBR
EVROPSKÝ
BOBR EVROPSKÝ
Bobři žijí v
Kolonie
se
S
rodiči
koloniíchjsou
skládá
loňskáz arodičů
letošní
KOLONIE
a mláďata
mláďat
obr. 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Noční
Nemáaktivita
zimní
Shromažďují
spánek
potravu
AKTIVNÍ PO
na zimu
CELÝ ROK
Přednost má
letě
kůrase
a živí
větve
VVzimě
převážně
POTRAVA
částmi
vodních
osiky,
vrby a
kůra
a pokácených
pobřežních
topolů; listí
rostlin,
polními
měkkých
dřevin
stromů
plodinami
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 9
Obr. 8A
Obr. 10
chrup
ocas
Adaptace
srst
končetiny
Obr.11
Obr.12
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Dokonalé přizpůsobení životu ve vodě
Vyměšují
mastnou
látku: ochrana
srsti
Průhledná víčka
– ochrana očí
před vodou
Tmavohnědá lesklá
srst je hustá a
nesmáčivá
•
•
•
•
•
Funkce ocasu:
ponořování
vynořování
kormidlo při
plavání
signalizace při
nebezpečí
opěra na souši
Uzavíratelné
nozdry ve vodě
Plovací blány na
zadních
končetinách
slouží k plavání a
potápění
Ocas je
„potažený silnou
kůží pokrytou
zrohovatělými
šupinami“ ¹
Obr. 13
1. Reichholf, J. Savci. s. 80
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Další znaky bobra evropského
2 páry řezáků
jsou přeměněny
na hlodáky,
které neustálé
dorůstají
Obr. 14
Protistojný prst na
předních
končetinách
využívá při tvorbě
vodních staveb
Přední
končetiny slouží
k přidržování
potravy
Velké hlodáky
oranžového zbarvení
jsou dlátovitě
zabroušeny
Obr. 21
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Pozorně si prohlédni kostru ,
věnuj pozornost tvaru
ocasních obratlů a kostře
končetin
Obr. 15
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Kde všude jsou bobří
stopy?!!
„Louky podél
řek a jezerní
břehy“2
Bobr kanadský
Bobr evropský
Říční nivy,
lužní lesy
„Buduje na
potocích hráze
a vytváří tak
malá jezera“3
Nad vchodem
do nory staví
„bobří had“
Obr. 17
Obr. 16
Povodí Labe, Moravy, Odry, Dyje a Dunaje
2, 3 Reichholf, J. Savci. s. 80
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
obr. 18
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Reflexní kvíz I.
Pokuste se najít jedno tvrzení, které není pravdivé:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Jak bobři chrání své hnízdo?
Reflexní kvíz II.
Pokuste ve dvojicích vytvořit slova a sestavit odpověď
„
obr.20
„
N
Řešení: Nad vchodem do nory staví „bobří hrady“
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
POUŽITÉ ZDROJE
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-10-23]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
Obr. 1, 1A, 1B: Pawel Ryszawa. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Squirrel_-_Lazienki.JPG?uselang=cs
Obr. 2, 2A, 2B: TetraHydroCannabinol. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peach_2.jpg
Obr. 3, 3A, 3B: George Shuklin (talk). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C_2.jpg
Obr. 4, 4A, 4B: BS Thurner Hof.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Ziesel_aus_Erdloch_guckend.jpg?uselang=cs
Obr. 5, 5A, 5B:Caelum. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Lila.jpg
Obr. 6, 6A, 6B: Sylvain Haye. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castor_dents-haye.jpg?uselang=cs
Obr. 8,8A : Sven Začek.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vee_poole_-_Za%C4%8Dek.jpg?uselang=cs
Obr. 9: Bohuš Číčel (http://www.flickr.com/photos/bcicel/)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castor_fiber_1_%28Bohu%C5%A1_%C4%8C%C3%AD%C4%8Del%29.jpg?uselan
g=cs
Obr. 21: Dierk Andresen. Original uploader was The weaver at de.wikipedia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biber.Biberach.jpg?uselang=cs
Obr. 11: Drow male. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castor_fiber.003__Natural_History_Museum_of_London.JPG?uselang=cs
Obr. 15: Mariomassone. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castor_fiber_skeleton.JPG?uselang=cs
Obr. 14: Sylvain Haye. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castor_dents-haye.jpg?uselang=cs
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-10-23]. Dostupné jako volné dílo na WWW:
Obr.7: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaver_Castor_barrage.jpg?uselang=cs
Obr. 16: Poromiami. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castor_map.PNG
Obr. 12: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bever-NatuurmuseumNijmegen-PeterMaas2005.JPG?uselang=cs
Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biber-drawing.jpg
Školní licence Office 2010 : obr. 19, 20
Převzato z odborné literatury:
Obr. 10: Dungel, J. Gaisler, J. ATLAS SAVCŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-1026-2. s. 63
Obr. 13: Dungel, J. Gaisler, J. ATLAS SAVCŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-1026-2. s. 63
Obr. 17: Dungel, J. Gaisler, J. ATLAS SAVCŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-1026-2. s. 63
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

similar documents