10.hafta

Report
Takımlar Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Onlarca yıl önce W. L. Gore, Volvo ve General Foods gibi firmalar,
üretim aşamalarına takımları da dâhil edince, bunu başka kimse
yapmadığı için, haber oldular. Bugün ise, durum tam tersi. Takımlardan
yararlanmayan firmalar haber değeri taşıyorlar. Takımlar her yerde !
Kurumlarda takımların artan
popülaritesini analiz edin…
Grup ve Takım Arasındaki Farklılıklar
Gruplar ve takımlar aynı şey değildir. Bu bölümde, çalışma grupları
ve çalışma takımları arasındaki farkı tanımlayacağız ve açıklığa
kavuşturacağız.
Grup ve takımları karşılaştırın…
Çalışma Grubu: Öncelikle paylaşarak ve karar alarak her bir üyeye
kendi sorumluluk alanı dahilinde göstereceği performansta yardım
etmek için etkileşim halinde olan bir gruptur.
Çalışma Takımı Her bir kişinin girdilerin toplamından daha büyük,
kapsamlı bir performans düzeyi oluşturan bir gruptur.
Takım Türleri
Bu bölümde, bir kuruluştaki en yaygın dört takım türünü açıklayacağız:
1) Problem Çözme Takımları
2) Kendi Kendini Yöneten Takımlar
3) Fonksiyonel Takımlar
4) Sanal Takımlar
Takımların dört türünü kıyaslayın ve karşılaştırın…
Problem Çözme Takımları: Aynı bölümde 5 ila 12 saatlik vardiyalarla
çalışan ve her hafta kaliteyi artırma yollarını, verimliliği ve çalışma
ortamını görüşmek üzere, birkaç saatliğine bir araya gelen kişilerden
oluşan grup.
Kendi Kendini Yöneten Takımlar: Çalışanların (genellikle sayıca 10 ila
15 arası) eski yöneticilerinin sorumluluklarını aldıkları gruplar.
Fonksiyonel Takımlar: Bir görevi başarmak için bir araya gelen, hemen
hemen aynı hiyerarşik düzenden ama farklı çalışma alanlarından olan
kişiler.
Etkili Takımlar Oluşturmak
Birçok kişi takım etkinliği ile ilgili faktörleri tanımlamak için çalışmıştır.
Ancak, bazı çalışmalar özellikle bir zamanlar “kişisel özelliklerin uzun
listesi” olanı, nispeten model odaklı bir hâle dönüşmüştür. Tablo 10-3
takımları etkili kılma hakkında bugün bildiklerimizi özetlemektedir.
Etkili takımların anahtar bileşenlerini üç temel bölüme ayırabiliriz :
1) İçerik: Takımın Başarısını Belirleyen Unsurlar Nelerdir?
2) Takım Oluşumu
3) Takım Süreçleri
Sanal Takımlar: Ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla, fiziksel olarak
dağınık olan üyeleri birleştirmek için bilgisayar teknolojisinden
faydalanan ekipler.
Çoklu Takım Sistemleri: Farklı takımlarda bulunan, çıktıyı oluşturmak
için herkesin gayretini koordine edip işbirliği sağlayan sistemler.
Örgütsel Demografi: Bir iş biriminin üyelerinin yaş, cinsiyet, ırk, eğitim
düzeyi, ya da organizasyondaki hizmet süresi gibi ortak bir demografik
özelliklerinin, iş gören devir hızını tahmin etmeye yardımcı olması.
Dönüşüm Özelliği: Ana planların gerektiğinde yeniden ayarlayabilir ve
dönüştürülebilir olmasını ifade eden bir takım özelliğidir.
Etkili takımların özelliklerini
tanımlayın.
Bireyleri Takım Oyuncularına Dönüştürmek
Takımların değeri ve büyüyen popülaritesi ile ilgili güçlü deliller
gösterdik. Ama doğal olarak pek çok insan takım oyuncusu değildir ve
pek çok örgüt tarihsel süreç içerisinde bireysel başarıları yetiştirmiştir.
Bununla birlikte takımlar kolektivizm konusunda yüksek puan alan
ülkelere de uyum sağlamıştır. Peki ama bir örgüt, takımları bireylerin
bireyci bir toplumda doğup büyüdüğü bir ortamda oluşturmak istiyorsa
ne olacak?
Zihinsel Modeller: Takım üyelerinin işi nasıl yapacakları hakkındaki
bilgi ve inançlarıdır.
Dikkat! Takımlar Her Zaman Cevap Değildir
Takım çalışması bireysel çalışmadan daha fazla zaman ve sıklıkla daha
fazla kaynak gerektirir. Takımlar iletişim taleplerini, yönetilecek
çatışmaları ve katılacak toplantıları artırır. Bu yüzden takımları
kullanmanın avantajı, maliyetini aşmak zorundadır ve bu her zaman
geçerli olmayabilir.
 Peki grubunuzun çalışmayı takımlar halinde daha iyi yapıp
yapmayacağını nasıl bileceksiniz?
Takımların yerine ne zaman bireylerin
kullanılacağını kararlaştırın...
Küresel Etkiler
Takım kullanımı üzerine küresel değerlendirmelerin araştırılması
sadece bir başlangıçtır, ama özellikle 3 başlık altında bahsetmeye
değerdir :
a) Takım çalışması,
b) Kendi kendini yöneten takımlar
c) Takımın kültürel çeşitliliğinin kapsamı
Takım anlayışımızın küresel bağlam
içinde nasıl değiştiğini açıklayın…

similar documents