Snímek 1

Report
ABECEDA!
TÉMATICKÝ
OKRUH:
OBLASŤ:
UO:
OBSAHOVÝ
ŠTANDARD:
JA SOM
SEO
Analyticko14. 18, syntetické
činnosti so
slovami.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD:
Vedieť sluchom
rozlišovať jednotlivé
hlásky v slove, ich
kvalitu a lokalizáciu.
Uplatňovať schopnosť
analytickosyntetických hier a
činností so slovami.
IHLA
NEŠŤASTNÁ JE IHLA, ŽE
IVANKU PICHLA.
POZOR IVKA, POZOR DAJ.
A TY, IHLA, NEPICHAJ!
•
POČÍTAČ
ČO SI ČUDO, ČO SI ZAČ?
JAJ VEĎ TY SI POČÍTAČ!
CEZ POČÍTAČ S INTERNETOM,
SPOJÍME SA S INÝM SVETOM.
TELEFÓN
HALÓ, HALÓ, KTO JE PROSÍM?
TELEFÓN PRI SEBE NOSÍM.
MAMA OCO, SESTRA, BRAT,
MÔŽETE MI ZAVOLAŤ?
Zdroje:
T. PASTOROVÁ: VERŠOVANÁ ABECEDA
www. google. sk
www. beruška8. cz
www. gify. nou. cz
Spracovala:

similar documents