Презентація

Report
Департамент освіти, науки та молоді
Миколаївської обласної державної адміністрації
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хіщенко
Віра Григорівна,
Формування
пізнавальних інтересів
і життєвих планів
гімназистів
засобами географічного
краєзнавства
учитель географії Первомайської
гімназії Первомайської міської ради
Миколаївської області
Хіщенко В. Г.
Актуальність досвіду, практична значущість усвідомлення людством і кожним особисто проблеми
бережливого, дбайливого ставлення до навколишнього світу, розуміння власного місця, проектування життєвих
планів, пов’язаних із творчим вирішенням завдань тієї місцевості, з якою пов'язаний історично, територіально,
економічно, соціально, культурно
Провідна ідея досвіду
формування стійкого інтересу та життєвих планів учнів засобами
географічного краєзнавства
Умови для реалізації цієї проблеми в гімназії
• інтелектуально насичене середовище навчального закладу;
•інноваційний потенціал;
•стратегічна ціль – розвиток соціально активної, успішної
особистості
Конструктивна (практична) функція
географічного краєзнавства
системно-діяльнісний підхід до формування географічнокраєзнавчих компетенцій гімназиста в процесі навчально-виховної
роботи, формування поглядів на довкілля й майбутні
життєві плани, пов’язані з ним
Хіщенко В. Г.
Науково-практичний аспект
формування пізнавальних інтересів та життєвих планів гімназистів
засобами географічного краєзнавства
напрацьовувати змістовні форми й методи
краєзнавчої роботи
формувати нові туристичні маршрути,
оновлювати зміст екскурсій
удосконалювати методи дослідження гімназистами
рідного краю шляхом спільної діяльності з ученимикраєзнавцями, працівниками обласного Центру туризму
організовувати комплексні пошукові експедиції, польові
дослідження-проекти з виявлення нових об’єктів туризму
посилювати гімназійні дослідження з метою створення
регіональної системи туристично-екскурсійних
маршрутів і поширення їх на території держави
популяризувати матеріали про події, факти, явища природи,
історії, економіки, культури Первомайщини на порталі
Регіональної Вікіпедії
формувати стійку зацікавленість гімназистів рідним
краєм (природними, людськими, економічними ресурсами,
екологією, економікою), пов’язувати їх найближчі та
майбутні життєві орієнтири з розвитком рідної землі
Хіщенко В. Г.
«Загальна фізична
географія» – 6 клас
«Географія материків і
океанів» – 7 клас
Ннаповнення
освітнього
простору
гімназії краєзнавчим змістом (додаток 1).
Державні освітні
стандарти
«Національне краєзнавство – це цілісна, динамічна, нерозривна й відкрита система, що
функціонує у світі тривимірних системних моделей: простір (географічне краєзнавство), час
(історичне краєзнавство) і соціум (соціальне краєзнавство)», тож «географічне краєзнавство
досліджує рідний край, керуючись основами географічних знань»
(Л. М. Жванко)
Школа – освітнє
середовище, де
починають
формуватися
предметні компетенції
учнів
«Географія України» –
8 – 9 класи
«Соціальноекономічна географія
світу» – 10 клас
«Природознавство» 5 клас
Досвід роботи будувався на реалізації державних освітніх стандартів у галузі
«Природознавство», Державної цільової соціальної програми підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року й застосуванні підходу до
навчально-виховного процесу, що передбачає розвиток особистості, спрямований на
активне та конструктивне входження в сучасні суспільні процеси й досягнення високого рівня
самореалізації учнівської молоді
Хіщенко В. Г.
Організація краєзнавчої роботи
Навчальна
методи
Пояснювальноілюстративний
Позакласна
форми
Урок
форми
Гурток
методи
Літературностатистичний
Репродуктивний
Частковопошуковий
Екскурсія,
П/Р
Екскурсія
(похід,
експедиція,
оздоровчі
мандри
Позаурочні
заняття
Масові форми
(вечори,
олімпіади,
конкурси...)
Робота з
краєзнавчою
літературою
Проблемного
викладу
Дослідницький
Візуальне
спостереження
Польове дослідження
Картографічна
робота
Хіщенко В. Г.
Технологія формування інтересів та
життєвих планів гімназистів
Етапи реалізації
технології
актуалізація географо - краєзнавчих знань
(«що це?»)
мотивація наступної діяльності («для
чого?»), проектування («що робити?»),
пошук партнерів, команди в роботі («хто зі
мною?»)
визначення характеру взаємодії («наші
ролі»), етап реалізації («ми в дії»)
презентація (оприлюднення на порталі
«Регіональна Вікіпедія», популяризація
здобутків у ЗМІ, на батьківських зборах тощо)
перспективне прогнозування («життєві
плани», професійне та життєве
самовизначення)
Хіщенко В. Г.
(додаток 2).
Об’єктами вивчення є природа, історія місцевості,
населення, господарство, культура, мистецтво й інші
сторони географії рідного краю;
Предметом – технологія формування в гімназистів
інтересу та життєвих планів у системі краєзнавчих
досліджень і в процесі пізнання географії рідного краю.
Теоретичне підґрунтя наукового пошуку: О. Т. Діброва, Я. І. Жупанський, Л. М. Жванко,
Ф.Д. Заставний, М. Ю. Костриця, М. П. Крачило, В. П. Корнєєв, П. Г. Шищенко, М. Т. Янко,
статті в періодичних виданнях: «Український географічний журнал», «Краєзнавство.
Географія. Туризм», «Географія та основи економіки в школі».
Результати використання зазначеної
технології
збір і систематизація значної кількості краєзнавчого матеріалу, що став підґрунтям для
створення збірки «Рідний край – Первомайщина» (додаток 3),
дослідницькі проекти гімназистів, проведення гуртківцями екскурсій для учнів і
дорослих, численні походи, фотополювання (додаток 4),
проведення науково-практичної конференції гімназистів «Радість пізнання»(додаток 5),
першість у міських олімпіадах із географії, на обласному турнірі
юних географів, дипломант заключного етапу Всеукраїнського (додаток 6).
конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН
пробуджується інтерес до глибокого вивчення географії, бажання
знати більше про рідний край. Юні гуртківці двічі ставали призерами
обласних та учасниками Всеукраїнських конкурсів «Моя земля –
земля моїх батьків», «Яри та балки Миколаївщини» (додаток 7)
завдяки екологічним та історико-географічним проектам забезпечується
духовна єдність поколінь, виховується повага до батьків, жінки-матері,
культури та історії рідного краю, формується бажання працювати для
розквіту держави, поновлюється «Історія міст і сіл» , реалізується програма
«Пам’ять втрачених сіл» (додаток 8).
розроблені та успішно апробовані нові учнівські маршрути: «Первомайська
гімназія – пам’ятник природи «Турецький стіл», «с. Грушівка – с. Мигія»,
Первомайська гімназія – парк імені Петровського (додаток 9).
проведення предметних тижнів, краєзнавчих вікторин, конкурсів, заочних
туристичних подорожей, усних журналів, випуск краєзнавчих стіннівок, газет,
плакатів і малюнків, створення учнівських відеороліків тощо (додаток 10), (додаток 11).
Популяризації краєзнавчої роботи серед учителів географії м. Первомайська сприяв багаторічний
досвід, напрацьований у гімназії (додатки 13,12)
Участь у творчій та проектній
діяльності
Хіщенко В. Г.
Коефіцієнт якості знань учнів з географії (у
динаміці за роками)
Переможниці олімпіад,
нині студентки
Будурова Оксана
студентка Київського
національного
університету
ім. Шевченка
Савчак Аліна
Головатюк Ольга
студентка Київського
національного
університету
ім. Шевченка
студентка Одеського
національного
університету народного
господарства
Мовчан Катерина
Дипломант ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН
Тема: “Картографічне моделювання рельєфу
Первомайського району Миколаївської області”
студентка
Харківського
політехнічного
інституту
Хіщенко В. Г.
Переможці олімпіад
ІІ етап
ІІІ етап
Рік
1. Савчак А – 1 м
2. Демінчук В. – 2 м
1. Савчак А. - 2 м,
учасниця
ІІІ Всеукраїнського
етапу учнівської
олімпіади
2008
- 2009
1. Крамаренко Л.
(8кл) – 2 м
2. Савчак А. (9кл) – 1
м
3. Савченко К. – 1 м
4. Будурова О. – 3м
У цьому році
команда не змогла
взяти участь через
погодні умови
2009 2010
Хіщенко В. Г.
Переможці олімпіад
ІІ етап
ІІІ етап
Рік
1. Савчак А. (10кл) –
Савчак А (10кл) –
1м
2м
2. Головатюк О. (9кл)
– 2м
2010 2011
1. Савчак А. (11кл) –
1м
Савчак А (11кл) –
2м
2011 –
2012
2. Головатюк О.
(11кл) – 1м
Головатюк О. (11кл) 2012 – 2м
2013
Хіщенко В. Г.
Позаурочна діяльність
Екскурсії
рідним
краєм
Хіщенко В. Г.
Висновки та рекомендації
зростання рівня
навчальних досягнень учнів:
коефіцієнт зацікавленості
гімназистів географічним
краєзнавством підвищився
на 14 % (з 51 % до 65 %).
Висновки
32 % учнів обрали
професії, пов’язані з
подальшим вивченням
географії
завдяки краєзнавству формуються життєві
плани гімназистів і вони повертаються у свій
край агрономами, землевпорядниками,
екологами, кліматологами, картографами
геологами, здобувши відповідну освіту
Хіщенко В. Г.
Дякую за
увагу !

similar documents