Německé dialekty

Report
Německé dialekty
Co je to:
•
•
•
•
•
•
Jazyk popř. Spisovný jazyk
Dialekt
Sociolekt
Idiolekt
Jazykové kontinuum
Isoglosa
Kdo je to:
Georg Wenker
Kritéria pro rozdělení německých
dialektů
• Druhé (hornoněmecké) hláskové
posouvání
• Hornoněmecká diftongizace
• Monoftongizace
• Slovesná flexe
• Deminutivní koncovka
Druhé hláskové posouvání – 5.-8. stol.
afrikáty /pf, ts=c, kch/
Neznělé plozívy
/p, t, k/
na začátku slova a uprostřed slova po
sonorách /m, n, l, r/ nebo jako
gemináta
frikativa /f, s, ch/
na konci slova nebo po
samohlásce
Znělé plozívy
/b, d, g/
Neznělé plozívy
/p, t, k/
Druhé hláskové posouvání
Ich schlafe im Schiff und esse Äpfel.
Mein Vater macht die Tür.
Viz dále příklady na slidu 16.
Rozšíření druhého
hláskového
posouvání
(Agricola, E.: 1969; S. 390)
Hornoněmecká diftongizace – 12.stol.
• î > ei (zît „Zeit“)
• iu (=ü) [y] > eu (liute „Leute“)
• û > au (tûsend „Tausend“)
• Mîn niuwes hûs.
Rozšíření hornoněmecké diftongizace (König, W.: 1978; S. 146)
Monoftongizace – 11. stol.
• ie [iә] > ie [i:]
• üe > ü
• uo > u
• Lieber müeder bruoder
Rozšíření monoftongizace na příkladu „Bruder“ (König, W.: 1978; S. 146)
Slovesná flexe
• Plurál prézentu
Starohornoně Starosaština
mčina
Němčina
Záp.
Dolnoněm.
Vých.
Dolnoněm.
1. -ên
-ad
-en
-et
-en
2. -et
-ad
-t
-et
-en
3. - ent
-ad
-en
-et
-en
Slovesná flexe prézent plurál (König, W.: 1978; S. 158)
Deminutivní koncovka
Kindchen vs. Kindlein
(König, W.: 1978; S. 157)
Rozdělení dialektů
• Hornoněmecké
– Alemanské
– Bavorské
– Hornofranské
• Středoněmecké
– Západostředoněmecké
– Východostředoněmecké
• Dolnoněmecké
– Západodolnoněmecké
– Východolnoněmecké
Hornoněmecké dialekty
(Zehetner. 2004.)
Středoněmecké dialekty
A jejich vymezení vůči horno a dolnoněmeckým
dialektům podle druhého hláskového posouvání (Noble, C.:
1983; 114)
Západostředoněmecké
Východostředoněmecké
(Besch. Knoop: 1982; S. 866)
Dolnoněmecké dialekty
• Neproběhlo druhé hláskové posouvání
• Neproběhla hornoněmecká diftongizace ani
monoftongizace
• Slovesa v prézentu plurálu mají jednotnou
koncovku
Západní dolnoněmčina
(Noble, C.: 1983; S. 149)
Východní dolnoněmčina
(Noble, C. : 1983; S. 152)
(König, W.: 1978; S. 230, 231)
Příklad na konec
• Kölsch – Viva Colonia
http://www.youtube.com/watch?v=XIhGxx93dqM&feature=related
• Pro zájemce více na:
http://is.muni.cz/th/179666/ff_b/Zuzana_Malaskova__BC_prace.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dmal%C3%A1%C5%A1kov%C3
%A1%20agenda:th%26start%3D1
Děkuji za pozornost

similar documents