Kancelarija za mlade, Sremska Mitrovica

Report
Istorija grada
Sremska Mitrovica je grad sa veoma
dugim kontinuitetom života u kojem je
nekoliko puta iz osnova menjala ne samo svoje
ime, već i svoju fizionomiju.
Isprva drveno ilirsko-keltsko naselje,
zatim antički grad i prestonica pod
Rimljanima, srednjovekovna varoš sa mnogo
gospodara, orijentalna palanka sa minaretima
pod Osmanlijama, pukovsko graničarsko
mesto pod Austrougarima, zanatsko-trgovački
centar u doba građanskog prosperiteta i,
najzad, savremen industrijski grad u punom
naponu jedne nove istorije.
Rimski imperatori rodjeni u Sirmiumu:
Herenije Etruskus, Hostilijan, Decije Trajan,
Klaudije II, Kvintil, Aurelijan, Probus,
Maksimijan, Konstancije II i Gracijan.
Sremska Mitrovica
• 79.940 (37.751) stanovnika
• Administrativni centar regiona
Srem
• Na drugim jezicima:
Sirmium, Dimitrofça,
Syrmisch Mitrowitz,
Szávaszentdemeter,
Сримска Митровица…
•
•
•
•
•
Autoput E 75
Magistralni put R 105
Evropska pruga Beč – Solun
Reka Sava
Planina Fruska Gora
Mladi
Više od jedne trećine
stanovništva čini populacija
mlađa od 30 godina
• 11 matičnih osnovnih
škola sa 7.000 učenika
• 7 srednjih škola sa 4.000
učenika
• Viša škola za
obrazovanje vaspitača sa
300 studenata
• Specijalna škola
Radivoje Popović sa 180
učenika
• Dom učenika sa
kapacitetom od 167
mesta
Kancelarija za mlade
U Sremskoj Mitrovici je zvanično počela sa
radom 1. decembra 2008
 KZM je ogranak Gradske uprave za
kulturu, sport i omladinu
 Godisnji budzet je 5,3 miliona dinara
 Prostor KZM-a cini kancelarija od 30m2 ,
nalazi se u zgradi iz 1756. godine
 U KZM radi dvoje stalnozaposlenih
 Preko 80% aktivnosti realizuju mladi
Ciljevi
Glavni ciljevi Kancelarije za mlade su istraživanje potreba
mladih ljudi, analiza potreba mladih ljudi, i na kraju
realizacija koju sprovode mladi zajedno sa Kancelarijom.
Cilj je da se mladi aktivno uključe u rešavanje svojih
potreba, a samim tim stiču i odredjena znanja i iskustva.
Kancelarija želi da bude spona između mladih sa jedne
strane i lokalne, pokrainske i republičke vlasti sa druge
strane.
Zadatak Kancelarije je da zajedno sa svim institucijama,
udruženjima, NVO, i drugim organizacijama koje se bave
problemima mladih zajedno radi na poboljšanju kvaliteta
života u našem Gradu.
Imidž
• Prepoznatljivost u lokalnoj
zajednici
• KZM se bavi lepim stvarima
• KZM se bavi društveno
odgovornim stvarima
I kad je važno...
 1700. godina od Milanskog
edikta (50 devojaka u togama
i 30 volontera na terenu)
 KZM u saradnji sa
Komunalnom policijom u
čišćenju autobuskih stajališta
i javnih površina
I kad je teško...
• Volonterski i prihvatni centar
tokom vanredne situacije u hali
sportova (svakodnevno preko
100 volontera)
Humanitarne
akcije
• Prikupljeno oko 150000 dinara
za pomoc Ljubici Adamic iz
Zasavice (Stendap i Irsko vece)
Manifestacije
• Noc muzeja (2013.)
Manifestacije
• Dan mladih
• La noche fatal
(Dan zaljubljenih)
• Dan poljupca
Maturantska parada
•
Plesali učenici iz pet mitrovačkih srednjih
škola
• KZM obezbeđuje opremu i instruktore
• 3.juna 2014. preko 350 maturanata plesalo
Sirmium Rocks Fest!
• Sremska Mitrovica nije imala muzički
festival za mlade
• 2013. pokrenut, KZM inicijator i organizator
• Festival autorskog zvuka
• Orthodox Celts, Sunshine i Samostalni
referenti
• UO čine mladi ljudi iz sfere muzike
• 18 i 19 jul. Gradska plaža u Sremskoj
Mitrovici
• S.A.R.S banda, Atheist Rap, Kanda,Kodža
i Nebojša, E-PLAY, Consecration, Grate…
• Lokalni bendovi
• Klincijada
• SRF art rocks selo
Karijerni info kutak
• KZM raspolaže sa pet obučenih
edukatora
• Sprovode se radionice uz evaluaciju rada
od strane NSZZ, i obratno
• Realni susreti sa profesionalcima
• Od jeseni 2014. “pratim te u poslu” ( u
maju probno sa Srdjanom Dincicem u
emisiji “Vece sa Ivanom Ivanovicem”)
Mediji
• Portal mladgrad
• Novinski clanci u lokalnim
novinama
• Novinarska sekcija učeničkih
parlamenata i KZM
KZM kapa
udruzenjima mladih
Planovi za budućnost
• Volonterski servis
• Osnivanje mreze
Udruzenja za mlade
• Uspostavljanje
novinarske sekcije
pri KZM-u
• Inicijativa za
osnivanje i
formiranje Centra za
mlade

similar documents