presentatie Larissa Zegveld - sterke

Report
Sterke stem van de uitvoering
over (digitale)dienstverlening
Larissa Zegveld
KING
Vele projecten (digitale) dienstverlening
Een stand van zaken digitale projecten anno 2014
E-overheid: rijksbreed ipv kokers
Talloze programma’s SGO xx, Programmaraden etc
Programmabureau i-NUP
i-NUP
Digitaal 2017
Loket voor burgers Programmaraad E-overheid voor burgers
Digitale dienstverlening
Klankbordgroep bedrijven
aan bedrijven
Stelsel van basisregistraties Programmaraad stelsel van basisregistraties
Manifestgroep: keten
BZK
Hoogambtelijk
en werkgroep
Overheidsbrede dienstverlening 2020
Portal New to Holland
DigiD
Berichtenbox
Brief 18-jarigen
Community bedrijfsvoering
Community voorzieningen
Community Dienstverlening
Architectuurraad
VDP/MG/VNG/KING
/BZK/etc
UO MG: keten met gemeenten
Provincies/ Waterschappen/Gemeenten:
gezamenlijk maar per bloedgroep
Operatie NUP
VNG/KING + stuurgroep
Overheidsbrede uitvoering
Rijbewijzen
Werkfraude
Begraven
Verhuisproces
Informatie ZZP-ers
Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens (PSB)
“Dienstbaar aan de samenleving; de burger in positie; de overheid op dieet”
(Concept)Toekomstbeeld lokale overheid en
uitvoeringsorganisaties
•
Een lokale overheid die verandert naar:
– Van “boven” de samenleving naar “van” de samenleving
– Van reagerend op naar agenda zettend (via tussenstap)
– Van besturend naar regisserend + professioneel uitvoerend
– Een lokale overheid die op meerdere schalen/in samenwerkingsverbanden/in
ketens actief is
Nationaal Commissaris Digitale Overheid
E-overheid:
overheidsbrede
programma’s obv
behoefte en aanbod
Programmaraden
waarin
vraagarticulatie
vanzelfsprekend is
IV Collectief?
Trends en ontwikkelingen leiden tot
nieuw beleid en nieuwe wetgeving
G/V
B
Uitvoeringsorganisaties
samenwerkend in
ketens
O
I
Implementatieprogramma’s
stuurgroep
Trends en ontwikkelingen leiden tot
een uitvoeringsagenda
Overheidsbrede uitvoering
En dus…
• Wereld beleid/bestuur koppelen aan wereld van uitvoering:
– Zitting nemen in programmaraden, hoog/laag ambtelijke
werkgroepen; in de bestaande governance participeren
– Uitvoeringstoetsen en impactanalyses
– Roadmap
– Implementatieprogramma’s
• Wereld van uitvoering koppelen aan wereld van beleid/bestuur:
– Prioriteren in pilots (zoals UO M/G, zie sheets hierna)
– Tussenstap: van implementeren (reagerend) naar rol in ontwikkeling:
bijv living labs en omgevingswet
– Roadmap passend binnen de bestaande uitvoering
– Naar agenda zettend vanuit vraagarticulatie ( Kloosterhoeveberaad
2.0/ Omgekeerde uitvoeringstoets)

similar documents