دانلود

Report
‫باسمه تعالي‬
‫در پارك فناوري پرديس‬
‫حسين صابري‬
‫معاون توسعه فناوري‬
‫منابع ثروت و قدرت‬
‫دانش‬
‫• عصر اطالعات‬
‫فناوري‬
‫• عصر تكنولوژي‬
‫تجهيزات‬
‫• عصر صنعت‬
‫منابع‬
‫طبيعي‬
‫• عصر‬
‫كشاورزي‬
‫لستر تارو‪ ،‬اقتصاددان ممتاز جهان‪ ،‬شرح مي دهد كه مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز‪ ،‬دانش و‬
‫تخصص است و كارآفرينان از دانش و اطالعات ثروت مي آفرينند و هشدار مي دهد كه كشوري ثروتمند‬
‫مي شود كه راه بر شكوفايي كاشفان و نوانديشان خود بگشايد‬
‫مثال‪:‬‬
‫در كشور فنالند به دليل سرماي زياد و آسيب به سيم هاي‬
‫مخابراتي‪ ،‬امكان برقراري ارتباط تلفني وجود نداشت‪ .‬اين‬
‫موضوع به پژوهش و طراحي سيستمي منجر شد كه نيازي به‬
‫سيم در آن وجود نداشته باشد و اين گونه بود كه موضوع‬
‫ارتباط بي سيم مطرح گرديد‪ .‬فنالندي ها پس از چندي تلفن‬
‫همراه را اختراع كردند و از هر يك دالر كه در اين زمينه هزينه‬
‫كردند‪ 22 ،‬دالر سود به دست آوردند؛‬
‫يك مثال عيني از رفع يك مشكل‬
‫معضل موجود‪:‬‬
‫در سال ‪ 70‬هزينه ايجاد نيروگاه حرارتي به ازاي يك كيلو وات در حدود ‪ 1000‬دالر بود‪.‬‬
‫اقدام انجام شده‪:‬‬
‫«فعال كردن مكانيزم مديريت پروژههاي نيروگاهي (از طريق شركت مپنا)‪ ،‬و ايجاد مراكز‬
‫ساخت و دفاتر طراحي – مهندسي در كشور»‬
‫نتايج‪:‬‬
‫بومي‌سازي فرآيند طراحي‪ ،‬ساخت و راه‌اندازي‬
‫‪ 60 ‬درصد كاهش در قيمت تمام شده‪ 1000 ،‬دالر به ‪ 400‬دالر تبديل شده است‪.‬‬
‫‪ ‬از اين مبلغ‪ ،‬فقط ‪ 150‬دالر‪ ،‬ارز و خريد از خارج است و ‪ 250‬دالر هم لاير است كه‬
‫تبديل به دانش فني‪ ،‬مديريت‪ ،‬كارخانه ايراني و اشتغال متخصص و كارگر شده است‪.‬‬
‫‪ ‬تبديل شدن ايران به قويترين كشور نيروگاهساز در منطقه‬
‫‪ ‬فعال شدن زنجيرهاي از مهندسان‪ ،‬پيمانكاران و توليدكنندگان در بخش خصوصي؛‬
‫‪ ‬حداقل ‪ 3‬ميليارد دالر صرفهجويي در كشور‪.‬‬
‫فرآيند توليد علم تا ثروت (تجاريسازي)‬
‫پارك فناوري‬
‫شهرك صنعتي‬
‫دانشگاه‬
‫مركز رشد‬
‫مرور‌ادبيات‌تجاري‌سازي‌دانش‌فني‬
‫‪‬‬
‫در ادبيات تجاري سازي دانش فني تعاريف متفاوتي از تجاري سازي ارائه شده است‪ .‬برخي آنرا‬
‫تنها استاندارد سازي عمليات توليد به منظور ارائه و انتقال دانش به سايرين دانسته اند‪ .‬به‬
‫عنوان نمونه‪،‬‬
‫‪‬‬
‫جين تعريف مفهوم تجاري سازي دانش فني را با انتقال تكنولوژي بسيار نزديك دانسته است‪.‬‬
‫اما در تعريف ديگري كه كاربرد بيشتري در سازمانهاي تحقيقاتي دارد‪ ،‬فرآيند تجاري سازي را‬
‫‪‬‬
‫مي توان تجاريسازي را به گونه اي ديگر نيز تعريف كرد‪.‬از مرحله توليد آزمايش ي به بعد كه‬
‫‪‬‬
‫شكل‬
‫ميگيرد و استراتژيهاي توليد تجاري عرضه ميگردند ‪ ،‬همه مراحلي از تجاريسازي محسوب‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫با توجه به تعاريف فوق تجاري سازي دانش فني را مي توان‬
‫تعاريف تجاريسازي‬
‫نمونه‌هاي‌موفق‌مراكز‌تجاري‌سازي‌تكنولوژي‌‬
‫‪ ‬كره جنوبي‪:‬‬
‫شركت پيشبرد تكنولوژي كره (‪)Korea Technology Advancement Corporation‬‬
‫در سال‪ 1974‬براي تجاري كردن تكنولوژي هاي حاصل از تحقيق و توسعه‪ ،‬ايجاد شد‪ .‬سهامداران اين‬
‫شركت‪ 7،‬مؤسسه بزرگ تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم و تكنولوژي كره هستند‪ .‬اين شركت‬
‫نيز به نوبه خود‪ ،‬شركت هاي اقماري ديگري را به وجود آورده كه آنها نيز در تجاري كردن نتايج‬
‫تحقيقات در سراسر كره فعاليت دارند و حجم عظيمي از منابع مالي را در خود گرد آورده اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ژاپن‪:‬‬
‫كشور ژاپن به عنوان يك اقدام عملي براي تجاري كردن تكنولوژي هاي حاصل از تحقيق و توسعه‪،‬‬
‫يك شركت تحقيق و توسعه را با نام ‪Japanese Research & Development Company‬‬
‫)‪ (JRDC‬در سال‪ 1961‬داير كرد‪ JRDC .‬يكي از نمونه هاي بسيار موفق تجاري سازي‬
‫دستاوردهاي تحقيق و توسعه است و در حال حاضر بدون وابستگي به منابع و اعتبارات دولتي‪ ،‬با‬
‫ايجاد شركت هاي اقماري متعدد‪ ،‬سرمايه عظيمي را گرد آورده است كه در مسير توسعه صنعتي‬
‫و اقتصادي ژاپن به كار گرفته مي شود‪.‬‬
‫نمونه هاي موفق مراكز تجاري سازي تكنولوژي‬
‫‪ ‬آملان‪:‬‬
‫ً‬
‫مراكز واسطه اي در آملان توسط بخش خصوص ي و بعضا با مشاركت واحدهاي توليدي و شركت هاي‬
‫ً‬
‫خدمات مشاوره اي ايجاد شده اند‪ .‬اين مراكز‪ ،‬تماما نقش واسطه اي دارند و بخش اعظم‬
‫خدمات آنها را رفع مشكالت فني‪ ،‬مديريتي‪ ،‬آموزش ي‪ ،‬نوآوري و انتقال تكنولوژي هاي حاصل از‬
‫تحقيق و توسعه‪ ،‬شناخت بازار و توسعه صادرات‪ ،‬تشكيل مي دهد‪ .‬نمونه هاي متعددي از اين‬
‫مراكز در آملان وجود دارند كه يكي از آنها در ايالت «بايرن» فعاليت دارد‪ .‬سهامداران اين مركز‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫‪ 30‬درصد سهام متعلق به دولت ايالتي است‪.‬‬‫‪ 30‬درصد سهام متعلق به بانك هاي آن ايالت است‪.‬‬‫تمامي واحدهاي صنعتي موجود در منطقه و متقاضيان احداث واحدهاي جديد‪ ،‬مي توانند با‬
‫مراجعه به اين مركز و پرداخت حق عضويت در زمينه هاي فني‪ ،‬تخصص ي‪ ،‬بازاريابي و تكنولوژي‪،‬‬
‫خدمات دريافت كنند‪.‬‬
‫نمونه هاي موفق مراكز تجاري سازي تكنولوژي‬
‫‪‬‬
‫آمريكا‪:‬‬
‫‪ o‬شركت تجاري سازي تكنولوژي‬
‫اين شركت وابسته به كالج مهندس ي «دانشگاه اوهايو» در ايالت اوهايوي آمريكاست‪ .‬و از مرحله شكل گيري ايده ها تا‬
‫مراحل ثبت اختراع و انتقال تكنولوژي توليد شده به بازار‪ ،‬نوآوران را راهنمايي و حمايت مالي مي كند‪ .‬اين شركت‪،‬‬
‫هم خود اقدام به سرمايه گذاري براي تجاري سازي تكنولوژي مي كند و هم به جستجوي سرمايه گذاران ريسك‬
‫پذير مي پردازد‪.‬‬
‫)‪Technology Commercialization Company (TCC‬‬
‫‪ o‬مركز تجاري سازي تكنولوژي‬
‫اين مركز‪ ،‬وابسته به دانشگاه بالتيمور(‪ )University of Baltimore‬است و در زمينه آموزش‪ ،‬تحقيقات و‬
‫مشاوره در تجاري سازي تكنولوژي فعاليت دارد‪.‬‬
‫هدف اصلي اين مركز‪ ،‬ايجاد تسهيالت براي انتقال تكنولوژي (محصول) به بازار و كمك به كارآفرينان‪ ،‬سرمايه گذاران‪،‬‬
‫دانشمندان‪ ،‬محققان آزمايشگاه ها و نوآوران (دارندگان اختراع) در تجاري كردن تكنولوژي است‪.‬‬
‫)‪Center for Technology Commercialization (UB-CTC‬‬
‫‪ o‬مركز ملي انتقال تكنولوژي‬
‫مركز ملي انتقال تكنولوژي در سال‪ 1989‬با تصويب كنگره آمريكا ايجاد شد‪ .‬هدف اصلي آن تقويت صنايع آمريكا و‬
‫فراهم كردن امكان دسترس ي آنها به اعتباري نزديك به‪ 70‬ميليارد دالر است كه به تحقيقات و استفاده از نتايج‬
‫تحقيقات اختصاص داده مي شود‪NTTC .‬با استفاده از اين اعتبار‪ ،‬در ساخت و توليد‪ ،‬ايجاد شغل‪ ،‬ايجاد‬
‫ارتباط بين آزمايشگاه هاي دولت فدرال و بخش خصوص ي‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬نوآوران و سازمان هاي توسعه اقتصادي‪،‬‬
‫نقش فعالي ايفا مي كند‪NTTC .‬در واقع يك »مركز تجاري سازي تكنولوژي« فعال است و خدماتي از قبيل‪:‬‬
‫دسترس ي به اطالعات تكنولوژي دولت فدرال‪ ،‬آموزش تجاري سازي تكنولوژي‪ ،‬ارزيابي تكنولوژي كه به صنايع در‬
‫انتخاب و تصميم گيري در مورد نوآوري ها كمك مي كند‪ ،‬استراتژي هاي تجاري و توسعه تجارت الكترونيكي ارايه مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫)‪National Technology Transfer Center (NTTC‬‬
‫نمونه هاي موفق مراكز تجاريسازي تكنولوژي‬
‫‪‬‬
‫كانادا‬
‫مركز نوآوري كانادا‬
‫‪Centre‬‬
‫اين مركز‪ 30 ،‬سال قبل(‪ )1979‬به صورت مستقل و غيرانتفاعي تاسيس شد و تاكنون به بيش از‪ 50.000‬نوآور‪،‬‬
‫كارآفرين و شركتهاي كوچك و بزرگ كانادايي در تجاريسازي تكنولوژي كمك كرده است‪ .‬مهمترين‬
‫فعاليتهاي اين مركز عبارتند از‪ :‬جستجوي ايده ها محصول‪ ،‬خدمات ارزيابي فني‪ ،‬تحقيقات بازار و‬
‫بازاريابي‪ ،‬ارزشگذاري دانش فني‪ ،‬توسعه محصول‪ ،‬برنامهريزي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران و‬
‫آموزش تجاري سازي تكنولوژي‪.‬‬
‫‪Canadian Innovation‬‬
‫‪‬‬
‫فرانسه‬
‫شركت انتقال نوآوريهاي علمي فرانسه )‪France Innovation Scientifique et Transfer (FIST‬‬
‫اواخر سال‪ 1991‬با ابتكار وزارت تحقيق و تكنولوژي فرانسه‪ ،‬تعدادي از مؤسسات تحقيقاتي‪ ،‬تصميم به‬
‫ايجاد يك شركت مستقل كردند كه توانايي انتقال نوآوري هاي تكنولوژيكي را از مراكز تحقيقاتي به صنعت‬
‫داشته باشد‪ .‬بر همين اساس‪ ،‬شركت انتقال نوآوري هاي علمي فرانسه ‪FIST‬تاسيس شد‪.‬‬
‫اين شركت در اكتبر‪ 1992‬با سرمايه‪ 45000‬فرانك توسط پنج مركز تحقيقاتي آغاز به كار كرد‪ .‬در سال‪،1993‬‬
‫تعداد ديگري از مؤسسات تحقيقاتي دولتي به سهامداران شركت انتقال نوآوري علمي پيوستند و سرمايه آن‬
‫را به ‪ 7‬ميليارد و‪ 500‬ميليون فرانك افزايش دادند‪.‬‬
‫وظيفه اصلي اين شركت عبارت است از‪ :‬انتخاب‪ ،‬تجاري كردن و انتقال تكنولوژي به صنعت‪.‬‬
‫امكانات مورد نياز در كشور براي تحقق تجاريسازي‬
‫منابع انساني‬
‫آموزش و مشاوره‬
‫شبكه سازي‬
‫تحقيق‬
‫مالي‬
‫بازاريابي‬
‫فروش‬
‫تجاريسازي‬
‫آموزش‬
‫و مشاوره‬
‫صاحبان‬
‫اغلب‬
‫ايدههاي‬
‫دانشبينان افرادي‬
‫هستند كه در‬
‫زمينه كسب و كار‬
‫ضعف‬
‫داراي‬
‫به‬
‫ميباشند‪،‬‬
‫خاطر‬
‫همين‬
‫خدمات متفاوتي را‬
‫از قبيل مالي و‬
‫سرمايهگذاري‪،‬‬
‫بازاريابي و مديريتي‬
‫جهت تقويت آنها‬
‫ميبايست فراهم‬
‫آورد كه در بيشتر‬
‫اوقات اين خدمات‬
‫به صورت رايگان‬
‫به آنها ارائه‬
‫ميشود‪.‬‬
‫منابع انساني‬
‫تحقيق‬
‫شركتهاي‬
‫دانشبنيان‬
‫نميتوانند‬
‫هزينههاي زيادي را‬
‫صرف تحقيقات‬
‫ادامه‬
‫جهت‬
‫فعاليتهاي خود‬
‫نمايند‪ ،‬ميبايست‬
‫از طريق نهادهاي‬
‫حمايتي و اعطاي‬
‫بالعوض‬
‫وام‬
‫بستري جهت ادامه‬
‫تحقيق و توسعه و‬
‫به‬
‫رسيدن‬
‫محصوالت بهروزتر‬
‫در اين شركتها‬
‫ايجاد گردد‪.‬‬
‫بازاريابي‬
‫از اساس يترين‬
‫فاكتورها براي‬
‫دانايي‬
‫توسعه‬
‫حضور‬
‫محور‬
‫نيروهاي‬
‫و‬
‫متخصص‬
‫آنها‬
‫فعاليت‬
‫ميباشد‪ ،‬ايجاد‬
‫زمينه مناسب براي‬
‫بهگارگيري آنها و‬
‫بازگشت‬
‫متخصصين خارج‬
‫كشور‬
‫از‬
‫اصليترين نكات‬
‫براي نيل به‬
‫پايدار‬
‫توسعه‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫وجود يك زمينه‬
‫كسب و كار و‬
‫بازاريابي مناسب‬
‫شانس زيادي را‬
‫فروش‬
‫براي‬
‫محصوالت‬
‫شركتهاي‬
‫دانشبنيان و‬
‫آنها‬
‫تقويت‬
‫ايجاد مينمايد‪.‬‬
‫شبكه سازي‬
‫شبكه سازي به‬
‫منظور ايجاد‬
‫و‬
‫همافزايي‬
‫همكاري‪،‬‬
‫شركتهاي‬
‫جوان را در‬
‫فروش‬
‫محصوالتشان‬
‫توانمند خواهد‬
‫نمود‪.‬‬
‫مالي‬
‫كمكهاي مالي‬
‫به شركتهاي‬
‫براي‬
‫جوان‬
‫تبديل ايدهها به‬
‫كسب و كار‬
‫فروش‬
‫بستر‬
‫ايجاد‬
‫مناسب جهت‬
‫به‬
‫كمك‬
‫شركتهاي نوپا‬
‫اولين‬
‫براي‬
‫اثر‬
‫فروش‬
‫بسزايي در حفظ‬
‫و تداوم بقا آنها‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫چرخه اجرايي تجاريسازي فناوري‬
‫ورود طرح‬
‫تامين مالي و‬
‫سرمايهگذاري‬
‫مطالعات‬
‫امكانسنجي‬
‫ارزيابي عمومي‬
‫ثبت طرح‬
‫تعيين نوع مشاركت‬
‫حقوقي مناسب‬
‫خدمات پشتيباني و‬
‫قانوني‬
‫خدمات ساخت و‬
‫تست نمونه‬
‫خدمات تخصص ي‬
‫ايجاد ارزش‬
‫افزوده‬
‫خدمات بازاريابي‬
‫فروش‬
‫خدمات اخذ مجوز‬
‫محافظت از طرح‬
‫مراحل مختلف تجاريسازي در پارك فناوري پرديس‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫تامين مالي‬
‫خدمات تخصص ي‬
‫•جستجوي پتنت‬
‫•مقاالت علمي‬
‫•خدمات آموزش ي‬
‫•انتقال فناوري از‬
‫خارج‬
‫•خدمات مالي‬
‫•خدمات بانكي و‬
‫‪LC‬‬
‫مجري‪ :‬مركز خدمات‬
‫تخصص ي‪،‬‬
‫فنبازار مليايران‪،‬‬
‫دانشگاههاي همكار‪،‬‬
‫بانكها‬
‫خدمات ساخت و‬
‫تست نمونه‬
‫•ساخت نمونه‬
‫•تست نمونه‬
‫مجري‪ :‬مديريت‬
‫آزمايشگاههاي پارك‪،‬‬
‫شبكه مجازي‬
‫آزمايشگاهها‪،‬‬
‫دانشگاه شريف و ‪...‬‬
‫خدمات پشتيباني و‬
‫قانوني‬
‫•خدمات استقرار در‬
‫مركز رشد نخبگان‪،‬‬
‫مركز فناوري سراج‪،‬‬
‫اراض ي‬
‫•خدمات بيمهاي‪،‬‬
‫گمركي‪ ،‬اداري‪،‬‬
‫تشريفات و ‪...‬‬
‫•معافيتهاي مالياتي و‬
‫عوارض‬
‫•تامين زيرساختها‬
‫مجري‪ :‬پارك‪ /‬شركت‬
‫امينسامانه‪،‬‬
‫تعيين نوع مشاركت‬
‫حقوقي‬
‫•مشاركت مدني‬
‫•مشاركت‬
‫خطرپذير(‪)VC‬‬
‫•ثبت شركت يا‬
‫انعقاد قرارداد‬
‫حقوقي‬
‫مجري‪ :‬صندوق‬
‫توسعه فناوريهاي‬
‫نوين‪ ،‬موسسه‬
‫توسعه فناوري‬
‫نخبگان و ‪...‬‬
‫ايجاد‬
‫ارزش‬
‫افزوده‬
‫مراحل مختلف تجاريسازي در پارك فناوري پرديس‬
‫خدمات تخصص ي‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫ارائه خدمات بازاريابي‬
‫•شركت در‬
‫نمايشگاههاي داخلي‬
‫و خارجي‬
‫•ايجاد برند مشترك‬
‫•خدمات‬
‫اطالعرساني‬
‫مجري‪ :‬سازمان‬
‫توسعه تجارت‪،‬‬
‫شركت مديريت‬
‫صادرات فناوري‬
‫فروش‬
‫•فروش فناوري‬
‫•مزايده فناوري‬
‫•يافتن شريك و‬
‫سرمايهگذار‬
‫مجري‪ :‬فنبازار ملي‬
‫ايران‪ ،‬نشستهاي‬
‫تبادل فناوري‪،‬‬
‫شركت كارگزاري‬
‫فنبازار‪ ،‬شركت‬
‫فرابورس‬
‫دريافت مجوز‬
‫•گواهي فني‬
‫•دريافت استاندارد‬
‫•مجوز‬
‫سرمايهگذاري‬
‫خارجي‪،‬‬
‫مجري‪ :‬پارك‪ ،‬مركز‬
‫مترولوژي نانو‪،‬‬
‫سازمانهاي همكار‬
‫محافظت از طرح‬
‫•ثبت اختراع داخلي‬
‫•ثبت پتنت خارجي‬
‫•ثبت عالئم و برند‬
‫•قراردادهاي حقوقي‬
‫مجري‪ :‬موسسه‬
‫حقوق فناوري‬
‫پرديس‪ ،‬موسسه‬
‫راهنو‬
‫منطقه‬
‫صنعتي‬
‫پارك فناوری‬
‫مشاوره فني‬
‫مركز رشد‬
‫فن بازار‬
‫بينامللل‬
‫ايرانيان‬
‫فن بازار‬
‫ملي ايران‬
‫خدمات حقوقي‬
‫مشاوره مديريتي‬
‫وام توسعهاي‬
‫تولبد و‬
‫فروش‬
‫مشاركت خطر‬
‫پذير‬
‫صندوق‬
‫نمونه نيمه‬
‫صنعتي‬
‫سنجش‬
‫فناوري‬
‫ارزشگذاري فناوري‬
‫فن بازار‬
‫بيناملللي‬
‫ايرانيان‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫نمونه‬
‫صنعتي‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫امكان سنجي‬
‫خدمات تبادل فناوري‬
‫نهادهاي‬
‫مالي‬
‫خدمات آزمايشگاهي‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫خدمات بازاريابي‬
‫دانشگاه‬
‫سنجش‬
‫فناوري‬
‫ثبت پتنت‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫مشاوره كارآفريني‬
‫وام بالعوض‬
‫نمونه اوليه‬
‫نهادهاي‬
‫حمايتي‬
‫وام بالعوض‬
‫(‪ 3‬تا ‪ 5‬ميليون)‬
‫نمونه‬
‫آزمايشگاه‬
‫ي‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫بنياد ملي‬
‫نخبگان‬
‫ايده‬
‫شبكه نهادهاي فعال در عرصه تجاري سازي پارك فناوري پيرديس‬
‫مشاور و‬
‫هادي‬
‫مركز‬
‫خدمات‬
‫فناوري‬
‫فنبازار‬
‫بينالمللي‬
‫ايرانيان‬
‫امور‬
‫واحدهاي‬
‫فناور‬
‫شركت‬
‫دانشبنيان‬
‫فنبازار‬
‫ملي ايران‬
‫سرمايهگذار‬
‫ي و تأمين‬
‫مالي‬
‫صندوق‬
‫توسعه‬
‫فناوريهاي‬
‫نوين‬
‫شركت‬
‫سنجش‬
‫فناوري‬
‫خاورميانه‬
‫كارشناس‬
‫همراه‬
‫نمونههايي از طرحهاي تجاريشده در پارك‬
‫فناوري پرديس‬
‫‪ ‬ربات رنگ پاش – مهندس رياضي‬
‫(شركت صنعت انديشه مدار)‬
‫‪ ‬دستگاه كنتور هوشمند گاز‪ -‬آقاي بهروزي‬
‫(شركت الكترونيك مراغه )‬
‫‪ ‬چاقوي جراحي‪ -‬مهندس نيك روش‬
‫(شركت كاوانديش)‬
‫با تشكر از توجه شما‬
‫و من هللا توفيق‬

similar documents