AKTS Bilgilendirme Sunumunu - Çukurova Üniversitesi Öğrenci

Report
Avrupa Kredi Toplama ve
Transfer Sistemi (AKTS)
Bilgilendirme Toplantisi
HOŞGELDİNİZ
Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) nedir?
AKTS, Erasmus programı çerçevesinde 1989’da
tanıtıldı. Bütün Avrupa’da başarı ile denenmiş ve
uygulanmış bir kredi sistemidir.
Bu sistem, yurt disindaki çalisma periyotlarinin
taninmasini kolaylastirmis ve böylece Avrupa'daki
ögrenci hareketliligi kalitesini ve miktarini artirmistir.
Son yillarda AKTS, kurumsal, ulusal, yöresel ve Avrupa
bazinda uygulanmak amaci ile kredi toplama sistemi
seklinde gelismistir. 1999 Haziraninda kabul edilen
Bologna kararlarinin temel hedeflerindendir.
AKTS kısaltması, Avrupa Kredi Toplama ve
Transfer Sistemi anlamına gelip, İngilizcede ECTS
(European Credit Accumulation and Transfer
System) şeklinde adlandırılmaktadır.
Ulusal sınırların kaldırıldığı bir Avrupa'da yüksek
öğretim kurumları arasında işbirliğinin sağlam
ve saydam temellere oturtulması AKTS'nin
temel amacıdır.
Bir dönemde öngörülecek
derslerin AKTS kredisi toplamı
ne kadar olmalıdır?
Bir dönemde öngörülecek derslerin AKTS kredisi
toplamı 30’dur. Bir akademik yılda derslerin
toplam kredisi 60 olmalıdır. Öğretim elemanları
verdikleri dersin öğrenciye ne kadar yük
getirdiğini iş yükü hesaplama tablosuna göre
hesaplayacaklardır.
AKTS kredisi ile dersin zorluğu
arasında bir ilişki var mıdır?
Ders zorluğu ile dersin AKTS kredisi karşılığı arasında
bir ilişki yoktur. Ders hakkındaki ayrıntılı bilgi dersin
verildiği kurumca düzenlenen bilgi paketinde verilir.
Bu pakette, dersin amaçları, ön koşulları, öğrenme ve
öğretim yöntemleri, öğrenme çıktıları, değerlendirme
yöntemleri ve ders içerikleri yer alır. Bu bilgiler
akademik anlamdaki temel bilgiler niteliğini taşır. İş
yükünün değerlendirilmesi ve dersin kredilendirilmesi
tamamen akademisyenlerin inisiyatifindedir. Dersler
düzeylerine göre AKTS kredisine sahip olmazlar.
Ders saatleri ile AKTS kredisi
arasında bir ilişki var mıdır?
• Ders saatleri ile AKTS kredileri arasında bir ilişki
vardır, ancak AKTS kredilerine sadece ders saatleri
dahil değildir. Kredilere ders kapsamında öğrencinin
tamamlaması gereken tüm iş yükü (projeler,
ödevler, tez çalışmaları vs.) dahildir.
• AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye
yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını
betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma
miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken
toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.
Öğrenme çıktıları aynı olan ve farklı
bölümlerde verilen, aynı kodlu
derslerin toplam iş
yükü ve AKTS kredisi farklı olabilir
mi?
Olabilir, örneğin X Bölümünde bir dersten
başarılı olmak için sarf edilmesi gereken iş yükü
120 iken, aynı ders Y Bölümünde 150 iş yükü ile
başarılıyor olabilir.
Neden AKTS ?
• AKTS, yerli yabancı tüm öğrenciler için öğretim programlarının
karşılaştırılmasını kolaylaştırır;
• Hareketliliği ve akademik tanınırlığı kolaylaştırır;
• Üniversitelere kendi öğretim programlarını düzenleme ve gözden
geçirme konusunda yardımcıdır;
• Çeşitli programlar arasında karşılaştırma yapma olanağı sunar;
• Avrupa dışından öğrenciler için Avrupa yüksek öğrenimini daha çekici
kılar.
Çukurova Universitesi AKTS
Yonetmeliği Satır Başları
• MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz ve
bu amaçla başka bir üniversiteden ders alınamaz.
• MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya
programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama
ve çalışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde
240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini
tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir
öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır ve
kendisine bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi
hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı
zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Çukurova Universitesi AKTS
Yonetmeliği Satır Başları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MADDE 26 – (1)
c-)
Başarı Notu Katsayı
AA
4.00
BA
3.50
BB
3.00
CB
2.50
CC
2.00
DC
1.50
DD
1.00
FF
0.00
FG
0.00
NA
0.00
UB
0.00
Çukurova Universitesi AKTS
Yonetmeliği Satır Başları
• 2) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında
2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.
• 3) Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere UB
(Uygulamada Başarısız) notu verilir. UB notu NA notu gibi işlem görür.
• MADDE 19 – (3) Öğrenciler, öncelikle almak koşuluyla, başarılı
olamadıkları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm
dersleri bulundukları yarıyıldan alabilirler. Ders kaydında alınabilecek
derslerin toplamı her yarıyıl için haftada 40 AKTS kredisini geçemez.
• GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde
Üniversiteye kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 40 AKTS kredisi, 45 AKTS
kredisi olarak uygulanır.
2010-2011 Donemi ve Oncesi
Kayit Yaptiran Öğrenciler
Course Code Course Name
EEE307
EEE315
EEE317
EEE323
EEE325
Logic Circuits
Theory Lab ECTS R/E
3
Electromechanical Energy Conversion 4
Utilization of Electrical Energy
Electromagnetic Waves
Linear Integrated Circuits
3
3
4
0 5
2 8
0 4
0 5
2 8
R
R
R
R
R
Course
Code
Course Name
Theory Lab ECTS R/E
EEE409
Digital Signal Processing
3
0
5
E
EEE419
Programmable Logic Controllers
3
2
5
E
EEE421
Microprocessors
3
2
5
E
EEE423
Process Control
3
2
5
E
EEE425
Programming Languages
3
0
5
E
EEE433
Power Electronics I
3
2
5
E
EEE441
Antennas And Propagation I
3
0
5
E
EEE443
Microwaves I
3
0
5
E
EEE455
Graduation Thesis
0
3
5
R
EEE461
Power Systems Analysis I
3
0
5
E
EEE463
Illumination Techniques
3
0
5
E
EEE473
Comp. Aided Des. And Analysis of Elect.
Circ.
3
0
5
E
EEE479
Process Controller Design
3
0
5
E
EEE483
Analog Communication Systems
5
0
5
E
EEE491
Electric Safety And Grounding System
Design
3
0
5
E
EEE493
Industrial Electricity
3
0
5
E
2010-2011 Donemi ve Oncesi Kayit Yaptiran
Öğrenciler
Course Code Course Name Theo. Lab. Kredi
Course Code Course Name Theo. Lab. Kredi
EEE307 Logic Circuits
3
0
3
EEE315 Elec.Energy Conv
4
2
5
EEE317 Uti. Of Energy
3
0
3
EEE323 Elec.Wave
3
0
3
EEE325 Lin. Int. Circuits
4
2
5
EEE409
EEE419
EEE421
EEE423
EEE425
EEE433
EEE441
EEE443
EEE455
EEE461
EEE463
EEE473
EEE479
EEE483
EEE491
EEE493
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
5
3
3
0
2
2
2
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4
4
3
4
3
3
1,5
3
3
3
3
5
3
3
2011-2012 Donemi ve Sonrası Kayit Yaptiran
Öğrenciler
ESKİ SİSTEM
YENİ SİSTEM
III. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders Saati Kredi Öğretim Üyesi
MT 211
Cebir I
4+0
4 Prof. Dr. Naime EKİCİ
MT 241
Analiz III
4+0
4 Doç. Dr. Fikret KUYUCU
MT 235
Diferansiyel Denklemler
4+0
4 Prof. Dr. Hayrullah AYIK
MT 261
Olasılık
4+0
4 İstatistik Bölümü
Course Code Course Name
Theory Lab ECTS R/E
MT 211
MT 235
MT 241
MT 261
4
4
4
4
Algebra I
Differential Equations
Advanced Calculus I
Probability
0
0
0
0
8
7
8
7
R
R
R
R
2011-2012 Donemi ve Sonrası Kayit Yaptiran
Öğrenciler
ESKİ SİSTEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
MT 311
Cebir III
3+0
3
Doç. Dr. Gonca AYIK
MT 321
Diferansiyel Geometri
4+0
4
Prof. Dr. Doğan DÖNMEZ
MT 331
Kısmi Diferansiyel Denklemler 3+0
3
Doç. Dr. Zerrin ESMERLİGİL
MT 333
Nümerik Analiz
3
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZKURT
Ders Saati
3+0
Kredi
YENİ SİSTEM
Öğretim Üyesi
Aşağıdaki Seçmeli Derslerden Biri
Course Code Course Name
Theory Lab ECTS R/E
MT 311
Algebra III
3
0
7
R
MT 321
Differential Geometry
4
0
8
R
MT 331
Partial Differential Equations
3
0
6
R
MT 313
Grup Teorisi
3+0
3
Prof. Dr. Hayrullah AYIK
MT 333
Numerical Analysis
3
0
4
R
MT 373
Visual Basic Programlama
2+2
3
Mühendislik Fakültesi
MT 373
Visual Basic Programming
2
2
5
R
SORU-CEVAP
Bu sunum www.cukonseyi.com
adresinden indirilmiştir.

similar documents