Vorostelling RTH 1 [PPTX, 10 blz, 69,40 KB]

Report
Rechtstreeks
toegankelijke
hulpverlening
Vlaams Brabant
doel
• laag intensieve of laagfrequente ondersteuning vlot
toegankelijk maken voor de persoon met een handicap, zodat
hij vlot kan worden geholpen zonder het doorlopen van een
inschrijvingsprocedure of een procedure zorgregie.
doel
• vermijden dat personen met een beperkte
ondersteuningsvraag onnodig of te vroeg op de Centrale
Registratie van Zorgvragen (CRZ) terecht komen en gebruik
maken van te intensieve en duurdere vormen van
ondersteuning die niet rechtstreeks toegankelijk zijn.
doelgroep
• Persoon met een handicap of vermoeden van handicap
• De voorwaarde voor RTH is dat de PMH geen andere VAPHondersteuning krijgt (behalve DOP, IMB of noodsituatie)
• Personen die nog geen erkenning van VAPH hebben en waar
er een vermoeden van handicap is, dienen jonger te zijn dan
65 jaar.
Ondersteuning per gebruiker
Functie
Omschrijving
Ambulante
begeleiding
de algemene psychosociale ondersteuning van
minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de
persoon met een handicap of zijn netwerk zich naar
de hulpverlener verplaatst
de algemene psychosociale ondersteuning van
minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de
hulpverlener zich naar de persoon met een handicap
of zijn netwerk verplaatst
de ondersteuning overdag voor een aangepaste
opvang of een aangepaste dagbesteding
het verblijf met overnachting, met inbegrip van de
opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en
de avonduren
Mobiele
begeleiding
Dagopvang
(dag)
Verblijf (nacht)
Maximaal
- 48 begeleidingen
tijdens de eerste 2 jaren
samen
- 12 begeleidingen vanaf
het 3de jaar
24 dagen per jaar
12 nachten per jaar
Persoonlijke bijdrage
Functie
Ambulante begeleiding
Mobiele begeleiding
Dagopvang (dag)
Verblijf (nacht)
Maximale persoonlijke
bijdrage
€ 5,00
€ 5,00
€ 9,50
€ 23,90
outreach
Functie
Omschrijving
Ambulante outreach
de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee
uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van
personen met een handicap die behoefte hebben aan
handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners
zich naar de hulpverlener (RTH) verplaatsen
de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee
uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van
personen met een handicap die behoefte hebben aan
handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener
(RTH) zich naar de ondersteuners verplaatst
Mobiele outreach
Mogelijke invullingen:
clientgebonden
• Vraagverheldering (voortraject) – in samenwerking met DOPdiensten
• Trajectbegeleiding (voortraject)
• Casusbespreking, advies en implementatie, evaluatie
• Verknoping en coördinatie voor een individu, tussen de
sectoren.
• Laagfrequente of laagintensieve handicapspecifieke
begeleiding
Mogelijke invullingen:
organisatiegebonden
•
•
•
•
Handicapspecifieke deskundigheid en kennis overbrengen
Afstemmen van procedures en werkingen
Coördinatie van de werkingen
Consulentenwerking ten dienste van andere sectoren dan de
VAPH-sector (niet gericht op individuele cliënt)
penhouders
Overzicht capaciteit RTH
(uitgedrukt in personeelspunten)
Naam dienst
RTH vóór UB UB 2013 UB 2014
Totaal
2013 (1)
(volw.)
Zonnestraal
0
133,05
52,41
185,46
Huis in de Stad
0
133,05
52,41
185,46
Begeleid Wonen Brussel
53,25
162,61
77,88
293,74
Begeleid Wonen Hopperank
51,79
29,56
4,52
85,87
Begeleid Wonen Leuven
84,77
29,56
25,88
140,21
Begeleid Wonen Pajottenland
75,22
29,56
18,39
123,17
Begeleid Wonen Tienen
63,33
29,56
7,22
100,11
Begeleid Wonen Vestah
46,16
29,56
4,83
80,55
Begeleid Wonen Zennestreek
53,35
29,56
18,51
101,42
Het Raster (*)
129
129
Resonans (*)
129
129
(1) omzetting trajectbegeleiding en reconversie
(*) uitgedrukt in begeleidingen

similar documents