Maliyetler

Report
Murat Nehri Havzası
Rehabilitasyon Projesi
Uygulayıcı Kuruluşlar: OGM, CEM
Finansörler: TC Hükümeti, IFAD
ve Faydalanıcılar
Tahmini Toplam Maliyet: ABD$ 39,742,000
ÖZET MALİYETLER
1. DOĞAL KAYNAKLARIN VE ÇEVRENİN YÖNETİMİ
ABD$ 3.176 milyon
2. DOĞAL KAYNAKLAR ile ÇEVRE DEĞERLERİNE DÖNÜK
YATIRIMLAR
ABD$ 16.736 milyon
3.GEÇİM KAYNAKLARINI İYİLEŞTİRME YATIRIMLARI
ABD$ 18.502 milyon
4. UYGULAMA BİRİMİ
ABD$ 1.327 milyon
DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRENİN
YÖNETİMİ
($3.176 mil) (OBM)
Yatırım Kalemleri
– Araç kiraları: 4x4’ler ; minibüsler
– Ekipman ve Malzeme:
• Bilgisayarlar ve destekliyici ofis ekipmanı,
fotokopi, vs.
• GPS el cihazları
• GIS yazılımlar ve haritalar
DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRENİN
YÖNETİMİ
Yatırım Kalemleri (devam)
– Teknik Yardım
• Konu uzmanları
– GIS / veri yönetimi ( I&D)
– Fiziksel yatırımların izlenmesi (İ&D)
• MH Planlama Ekipleri ( sözleşmeli)
DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRENİN
YÖNETİMİ
Yatırım Kalemleri (devam)
– Eğitim ve Çalıştaylar
•
•
•
•
•
•
•
DK ekonomisi
Planlama ve teknik konular
Karbon emilimi
Bilinçlendirme kampanyaları
Köyler-arası ziyaretler
Çok-amaçlı orman yönetim planları
İPE’nin eğitimi
DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRENİN
YÖNETİMİ
Yatırım Kalemleri (devam)
– Etüdler
• Doğal kaynak ekonomisi
• Karbon emilimi için fırsatların değerelendirilmesi
• Odun-dışı ürünlerde fırsatların değerelendirilmesi
• Alternatif enerji kaynaklarının değerelendirilmesi
• Özel / kamu fidanlıkları fizibilite (karşılaştırmalı)
DOĞAL KAYNAKLAR ile ÇEVRE
DEĞERLERİNE DÖNÜK YATIRIMLAR
(16,736 mil) (OBM)
Yatırım Kalemleri
•
İNŞAAT İŞLERİ
– Bozuk arazi toprak ve flora yatırımları
 bozuk alanalarda erozyon kontrolu + bakım (3 yıl)
– Ağaçlandırma faaliyetleri
 bozuk ormaların ağaçlandırılması + bakım
 rehabilitasyon çalışmaları + bakım
 bozuk alanlarda kapatma
DOĞAL KAYNAKLAR ile ÇEVRE
DEĞERLERİNE DÖNÜK YATIRIMLAR
Yatırım Kalemleri (devam)
•
İNŞAAT İŞLERİ (devam)
– Mera / otlatma alanlarının rehabilitasyonu
 Kapatma
 Hayvan içme suyu göletleri ve bağlantılı yatırımlar
 Ortak kullanım için hayvan/çoban barınakları
DOĞAL KAYNAKLAR ile ÇEVRE
DEĞERLERİNE DÖNÜK YATIRIMLAR
Yatırım Kalemleri (devam)
•
EKİPMAN ve MALZEME
– Kamu fidanlığı yatırımı
– Fidanlık için soğuk hava deposu (Elazığ)
– Erozyon ve sedimet ölçüm ekipmanı (mini-istasyon)
DOĞAL KAYNAKLAR ile ÇEVRE
DEĞERLERİNE DÖNÜK YATIRIMLAR
CARİ GİDERLER
• Saha bekçiliği
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
($18,502 mil) (Tüm birimler)
Yatırım Kalemleri
• Teknik yardım ve çiftçi eğitimi hizmetleri
– İl Proje Ekipleri (İPE)
 Sözleşemeli elemanlar
 Odak noktası kişiler (OGM’den - %20 maliyet
projeden )
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Teknik yardım ve çiftçi eğitimi hizmetleri
(devam)
– Demonstrasyonlar, çiftçi eğitim kursları ve bilgi
alış-veriş gezileri
 Demonstrasyon programı
 Çiftçi eğitim programı
 Çiftçi bilgi alışveriş gezileri
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Tarla-içi ve İşletme-dışı yatırımlar
– Buğday-arpa verimini iyileştirme
– Hayvansal üretimi iyileştirmek
 Kuruda yem bitkisi üretimini artırmak
 Suluda yem bitkisi üretimini artırmak
 Köylerde hayvan barınaklarını iyileştirmek
(havalandırma, boya, ilaçlama, vs.)
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Tarla-içi ve İşletme-dışı yatırımlar (devam)
– Bitkisel üretimi iyileştirmek
 Meyve bahçesi kurulumu
 Plastik örtü altında sebze üretimini geliştirmek
 Tarlada sebze üretimini geliştirmek
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Tarla-içi ve İşletme-dışı yatırımlar (devam)
– Küçük sulamaları geliştirme
 Su depolama havuzları
 Toprak kanalların rehabilitasyonu
 Tarla-içi damla sulama
- Sözleşmeli fidan üretimi
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Cari Masraflar
• Seyahatler
 Uçak ile yolculuk
 Illerde çalışan elemeların harcırahları
• Diğer cari masraflar (illerin ofis masrafları,
vs)
GEÇİM KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YATIRIMLARI
(Tüm birimler)
Cari Masraflar
• Seyahatler
 Uçak ile yolculuk
 Illerde çalışan elemeların harcırahları
• Diğer cari masraflar (illerin ofis masrafları,
vs)
(proje)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
($ 1.327 mil) (OGM)
Yatırım Kalemleri
• Ekipman ve malzeme
 Bilgisayarlar
 Yazıcılar
 Fotokopi makinaları
(+ ilgili cari giderler)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Yatırım Kalemleri
• Etüdler
 Baseline sörvey (proje başlarken durum tespiti)
 18 aylık değerlendirme
 Proje-ortası değerlendirme (IFAD kuralı)
 Proje etki değerlendirmesi
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Etüdler (devam)
 Proje etki değerlendirmesi
 Proje sonuçlanma raporu (IFAD)
 UB eğitim ihtiyacı değerlendirmesi
 Çeşitli etüdler (ihtiyaca göre belirlenebilir)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Eğitim ve çalıştaylar
 UB’nin (merkez & taşra) proje hk. eğitimi
 Proje başlatma çalıştayı - merkez (IFAD)
 Proje başlatma çalıştayı - taşra (IFAD)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Yatırım Kalemleri (devam)
• Eğitim ve çalıştaylar (devam)
 Planlama çalıştayları (yıllık plan & bütçe)
(IFAD)
 Proje sonuşlandırma çalıştayı - merkez (IFAD)
 Uluslararası etkinliklere katılım / u.a.eğitim
 Yabanci dil kursları
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Cari masraflar
• Maaşlar
 Proje koordinatör yardımcısı (sözleşmeli-Elazığ)
 Odak noktası sorumlu (Ankara) (%20 katkı)
 İ&D uzmanı (ÇEM)
 Satınlama / finans uzmanı (sözleşmeli-UB)
 Tercüman-sekreter (sözleşmeli-UB)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Cari Masraflar
• Seyahatler
 Uçak ile yolculuk
 Harcırahlar (yılda ± 30 gün)
• Diğer cari masraflar (OU; proje için OGM &
CEM)
UYGULAMA BİRİMİ (UB)
Cari Masraflar
• Seyahatler
 Uçak ile yolculuk
 Harcırahlar (yılda ± 30 gün)
• Diğer cari masraflar (OU; proje için OGM &
CEM)

similar documents