Graduate school management

Report
Geïntegreerd RIS voor EUR en ErasmusMC
CRIS in NL – van beleid naar onderzoeker
SURFacademy, 13 december 2013
Maarten Steenhuis, Erasmus Universiteit Rotterdam
Noodzaak
•
•
•
•
Financiering van onderzoek
Internationalisering
Valorisatie
Research excellence
Wat is de precieze scope van het RIS?
•
•
•
•
•
•
•
Onderzoeksoutput
Onderzoeksorganisatie & inzet
Research project informatie
Research performance
Graduate School Management & Tenure Tracking
Managementinformatie via datawarehouse
EUR & Erasmus MC
Research support services
• Impact
analysis
• Data
management
• Scientific
Information
Results /
Dissemination
Idea / discovery
Experimentation
Funding / Approval
• Grant
Support
Positionering
Researcher
Front Office:
faculty
support
Back office:
RSO
De komende 12 maanden…
December 2013:
Januari 2014:
Februari:
April:
June:
September:
Start Horizon 2020
Start RSO project team
Start implementatie RIS
Gecoördineerd grant support
Gestandaardiseerde data workflow in 2 pilots
Launch graduate school management
Impact analysis: project to service
Research Information System project - doelen
• Een geïntegreerd nieuw RIS voor EUR en ErasmusMC;
• Het nieuwe RIS ondersteunt zo breed mogelijk de vier basisprocessen
Publiceren, Profileren, Promoveren en Projectmanagement
• De bestaande lokale (facultaire) systemen voor onderzoek informatie
kunnen worden vervangen door het nieuwe systeem
• De startposities van de verschillende faculteiten verschillen, hier wordt
uitgebreid aandacht aan besteed in het implementatieproject.
• Het bestaande METIS systeem is vervangen;
• De UB zorgt voor het (bibliografisch) kwaliteitsbeheer van geregistreerde
onderzoeksresultaten (vooral publicaties); De UB treedt daarnaast op als
functioneel beheerder en proceseigenaar
• Het nieuwe RIS past binnen de informatiearchitectuur van de EUR;
Research Information System project - doelen
Publicatiemanagement
• Minder handwerk voor de onderzoeker
• Betrouwbaardere en meer actuele publicatiegegevens
• Ondersteuning door UB, onderzoeker “verantwoordelijk”
• Basis voor research impact analyses & sturing onderzoeksfinanciering
Graduate school management
• EUR brede rendementsgegevens PhD trajecten
• Professionalisering graduate school management
Projectmanagement
• Ondersteuning van de gehele keten
• Een digitaal archief van alle projectdocumentatie
• Inzicht in de financiële situatie van projecten voor onderzoekers
Profileren
• Grotere zichtbaarheid onderzoekers en onderzoek
Implementatiestappen
2013 Q2 Programma van eisen en bestek voor aanbesteding
•
In kaart brengen processen , workflows en functionele wensen
•
Onder regie van onderzoeksdirecteuren (i.s.m. CIO-office)
2013 Q3&4 Aanbesteding
•
Europese Openbare aanbesteding
•
Marktconsultatie
•
Graduate School Management
•
Uitvraag SaaS oplossing
•
Aanbesteden in maximaal een half jaar
2014-2015 Implementatie in 4 deelprojecten
8
•
Publicatiemanagement & onderzoeksevaluatie (+uitfaseren METIS)
•
Graduate School Management
•
Projectmanagement
•
Systemen en interfaces
•
In 4 projectteams met brede vertegenwoordiging uit EUR en ErasmusMC
12 december 2013 – 15 januari 2014
9
Implementation outline
Stakeholders
•
•
•
•
•
•
PhD candidates
Onderzoekers
Onderzoeksleiders
Onderzoeksondersteuners
Bestuur
Bedrijfsvoering
Dank voor jullie aandacht
Vragen, bespreekpunten?
Maarten Steenhuis
[email protected]
12
12

similar documents