INVENTARISATIELIJST BHV - Ondernemend Veenendaal

Report
BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP
WELKOM
Maandag 27 januari 2014 – 16.15 uur
Bedrijfsrestaurant IW4
AGENDA
16.15 – 16.30
Inloop
16.30
Welkom
Geurt Valkenburg
Doelstellingen
Inventarisatielijst
Vervolg project
Vragenronde / Opmerkingen
17.15
Informeel samenzijn hapje/drankje
WAAROM BUNDELING BHV???
Basisdoelstellingen van KVO-B zijn:
SCHOON, VEILIG EN HEEL
BHV valt dus onder de doelstelling:
VEILIG !
Onder deze doelstelling vallen o.a.:
- collectieve beveiliging
- duidelijke straatnaamborden
- 100% afdekking door aanwezige AED’s
Na realisatie AED-afdekking 100% logische volgende stap: bundeling BHV
WETENSWAARDIGHEDEN RONDOM BHV
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID HET VOLGENDE:
- Wanneer is BHV verplicht?
BHV is verplicht voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers.
Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee.
Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, heeft u geen BHV nodig.
Heeft u echter af en toe mensen over de vloer (vakantiehulpen, bezoekers of klanten) dan moet
BHV wel geregeld zijn.
IN PRINCIPE IS DUS BHV VOOR ELKE ONDERNEMER VERPLICHT!
- Boetes
Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet
geregeld is. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro's.
DOEL VAN BUNDELING BHV’ers PER BEDRIJVENTERREIN
1e Doel:
- Mogelijkheid onderzoeken of ‘kleine’ ondernemers voor BHV mee kunnen ‘liften’
op de aanwezige BHV-organisatie van de buurman
2e Doel:
- Bundeling verplichte herhalingscursussen
- Gebundelde offerte contrôle alle aanwezige brandblusmiddelen per bedrijventerrein
INVENTARISATIELIJST BHV
- In de kleur rood de aangemelde geïnteresseerde ondernemers
Niet allen konden helaas vanmiddag aanwezig zijn!
De niet ingekleurde ondernemers waren wel geïnteresseerd tijdens de
bijeenkomst van 03 oktober 2013.
Hebben voor deze bijeenkomst niet gereageerd
-
Samenvatting inventarisatielijst:
- 43 bedrijven geïnteresseerd
- w.v. 40 met een BHV-organisatie
- w.v. 3 zonder een BHV-organisatie
- 215 werkzame BHV’ers
INVENTARISATIELIJST BHV
-
Vervolg samenvatting inventarisatielijst:
- 20 instanties voor herhaling - opleiding
-
ROCBB
Bosman Opleidingen
BHV.nl
Nedcon
Medical Life
G4S
Wincoop
Kompas
TBD
112BHV
van Wincoop
Ahrebo
Arbo4all
ZVE Opleidingen
Kompas
Medprevent
Asphalia
Vogels
Boel
Stibened
12x
3x
2x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
Totaal V’daal 37 instanties!
INVENTARISATIELIJST BHV
- Vraag
Bij volgende verspreiding inventarisatie ook emailadressen + tel. nummers?
- Specifieke vragen via Geurt
VERVOLG PROJECT
- Verdere info via email (wel graag opvolging!)
- Eenmaal per jaar een bijeenkomst
BASIS:
Dit is een gezamenlijk project: input van jullie is belangrijk!
Stap I:
- Overleg met besturen welke financiële bijdrage
Actie: Geurt
Stap II:
- Inventariseren welke ondernemer met GEEN BHV mee kan ‘liften’ bij wie?
Opstellen ‘afspraken overeenkomst’
Actie: Geurt
VERVOLG PROJECT
Stap III:
- Groslijst maken van huidige aanbieders herhalings- opleidingscursussen
Actie: Geurt
- Uitgangspunt: een aanbieder voor het gehele bedrijventerrein
- Bij voorkeur een V’daalse onderneming
- Organisatie via de cooperatieve vereniging
Zijn er onder u welke absoluut niet willen wisselen van opleider?
Stap IV:
- Gebundelde offerte contrôle op alle brandblusmiddelen geïnteresseerde bedrijven
- Na realisatie bundeling verplichte herhalingscursussen
- Uitgangspunt: een aanbieder voor het gehele bedrijventerrein
- Start na fabrieksvakantie 2014
- Geen bundeling op contrôle aanwezige brandmeldinstallaties!
VRAGENRONDE / OPMERKINGEN
FOTO OVERHANDIGEN RECENTE AED-KAART
BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP
AFSLUITING
Maandag 27 januari 2014 – 17.15 uur
Bedrijfsrestaurant IW4

similar documents