Co-schap Ouderenzorg in het Catharina Ziekenhuis Afdeling Geriatrie

Report
Co-schap Ouderenzorg in het
Catharina Ziekenhuis
Afdeling Geriatrie
Introductie voor coassistenten
Wie zijn de geriaters…

Judith Wilmer

Geert van der Aa

Carolien van der Linden

Harmke Nijboer

Leonie Klompe

Michiel van Beek
Hoeveel artsen ?







ANIOS 1 op de afdeling
ANIOS 2 op de afdeling
ANIOS 3 op de Dagkliniek
ANIOS 4 SEH en Consulten
Co ass maastricht 6 weken wv 3 weken
poli
SEMI-arts
HAIO
Update 2009
Wat doen we op Geriatrie Catharina?
KLINIEK
CONSULTEN
Delier
GAAZ,
24 bedden+
3-5 buitenbedden
Gewone
Geriatrie
poli
regulier
GGZ
POLIKLINIEK
DOG
GOC
MOC
Dag onderzoek patiënten
Iedere Maandag en Dinsdag
 SV: ma H. Nijboer en di L. Klompe
 Begint om 9:00 uur
 Melden om 9:00 uur bij Verpleegkundige op 4
oost
 2 patiënten per dag
 Multidisciplinair

Geheugen onderzoekscentrum
Iedere woensdag
 Begint om 9:00 uur
 6 patiënten per dag ( 3 bij JW en 3 bij GVDA)
 SV: JW en GVDA
 multidisciplinair

Mobiliteit Onderzoekscentrum







Iedere donderdag
Begint om 8:30 uur melden bij Verpleegkundige
4 oost
SV: H Nijboer
4 patiënten per dag
Multidisciplinair
1ste maal meelopen met patiënt om assessment
te leren kennen
Bij FT: vraag om TUG en Tinetti zelfstandig te
doen. ( ook aftekenen)
De eerste week
Op alle poli’s even mee snuffelen….zie programma!
Kliniek = GAAZ
(Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)
Supervisie door:
 Carolien van der Linden ( a team)
 Michiel van Beek ( b team)
Leerdoelen geriatrie

Algemeen: Kennismaking klinische geriatrie

Specifieke leerdoelen:
◦ De co-ass. leert te denken vanuit een geriatrisch kader.
◦ De co-ass. oefent zich in de geriatrische werkmethodiek d.m.v.
somatiek, psychiatrisch, sociaal en functioneren te evalueren.
◦ De co-ass. bekwaamt zich in de diagnostiek bij patiënten.
◦ De co-ass.krijgt meer zicht op geriatric giants zoals vallen, hartfalen,
parkinson, pijnklachten, incontinentie, dementie, delier, depressie,
psychosen.
◦ De co-as.krijgt meer zicht op de ethische problematiek die
geriatrische patiënten met zich mee brengen.
◦ De co-ass. bekwaamd zich in de communicatie van geriatrische
patiënt en begeleiding van hun familie.
◦ De co-ass. verdiept zich in de specifieke aspecten van dementie in de
ambulante en klinische praktijk.
Persoonlijk leerdoelen?
Wat voor dokter wil jij worden?
Wat kreeg je eerder voor feedback?
Wat verwachten we van jou?
Eindfase coschappen:vanaf week 2 Zelfstandig
werken dwz 3-6 ptn
 lab/röntgen bij opname zelfstandig aanvragen.
 Beleid, consultaanvraag en Familie gesprekken
altijd i.o.m. supervisor.
 Een prettige collega die een actieve en positieve
attitude heeft naar ouderen en de leerdoelen
beheerst.
 Houd je aan kleding voorschriften, denk ook aan
bed juiste stand als ptn onderzocht hebt.
 1x per week een KKB.
 3de of 4de week een probleempatiënt pres.
 Gebruik boek "probleemgeoriënteerd denken in de
klinische geriatrie" .

Faciliteiten voor jou






Bibliotheek in assistenten km.
Toegang online bibliotheek via intranet
Bibliotheek ziekenhuis
Ziekenhuisbrede en afdelingsonderwijsmomenten
(zie weekrooster)
Ook mogelijkheden voor SEMI
Op de ass kamer een AIOS klapper met
relevante info!( mag meegenomen worden)
Mededelingen

Bij problemen >> melding geriater

Na co-schap origineel + 2x kopie ( 1 voor
jezelf en 1 voor ons) van tussen evaluatie
en eindbeoordeling in postvak Michiel van
Beek ( 1x Nijmegen 1x voor ons)
Beoordeling






KKB 1x p/w> zelf bij
houden in portfolio
Tijdens visite met SV
Tijdens grote visite
Mede door ANIOS
Stel vragen!
Mondeling examen aan het
eind
Dus, niet zo!
Mondeling examen
onderwerpen
1. Veroudering
2. Pathofysiologie
3. Begrippen
4. Epidemiologie
5. Geriatrische syndromen
6. Functionele assessment
7. Diagnostiek
8. Behandelplan
9. Dilemma’s
10.Farmacotherapie
Succes met geriatrie

similar documents