WUZ Stelling van de Dag 2016

Report
STELLING VAN DE DAG
Ouderen hebben
de toekomst
49%
EENS
41%
ONEENS
10%
WEET NIET/
GEEN MENING
4623
Verwacht u
dat de
pensioenleeftijd
snel omhoog
zal gaan?
DEELNEMERS
70%
JA
24%
NEE
6%
WEET NIET

similar documents