Schema 3 ( ≤ DN 150 )

Report
Werkverantwoordelijkheid
en
de operationele werkwijze
bij
gastechnisch veiligstellen
P-7.03.00 1 februari 2012
HSE Enexis versie 1 oktober 2012
Inleiding
Werkoverdracht naar de aannemers is nog steeds niet voor
iedereen duidelijk en de procedure is aangepast.
Aanpassingen omtrent:
Overdracht projectmap

Een vaktechnisch bekwame medewerker van Enexis draagt de projectmap
over aan een vaktechnisch bekwame medewerker van de aannemer
Overdracht veilig gesteld netdeel


Indien de WV voortdurend toezicht moet houden tijdens het gastechnisch
veiligstellen, dan moet de overdracht ter plekke schriftelijk worden
vastgelegd

Indien de WV regelmatig toezicht houdt op het gastechnisch veiligstellen,
dan mag de overdracht na telefonisch overleg plaats vinden door middel
van een SMS bericht.

De wijze van overdracht en de overdrachtsmomenten worden in het
werkplan aangegeven.
2
INTERN GEBRUIK
Contractvormen
Inhuur/Inleen
Medewerker beschouwen als eigen personeel, volledig onder
verantwoording van Enexis. Inhuur is veelal gebaseerd op invulling van
een volledige functie en gebeurt op naam. (Vb. monteur of
werkvoorbereider)
Regie
Medewerker niet beschouwen als eigen personeel. Valt wel onder de
gezagsverhouding van Enexis WV. Regie is op basis van specifieke
activiteit en dus niet persoonsgebonden.
Uitbesteding/Turn-Key
Medewerker volledig onder verantwoording van derden. Geen WV gezag
van Enexis zijde. (Vb. huisaansluitingen)
3
INTERN GEBRUIK
Werkoverdracht bij uitbesteding
Risico:
WV Enexis (bv. uitvoerder) gaat na overdracht veilige werkplek
Toch optreden als WV voor de PL van de aannemer.
Enexis WV mag na veiligstellen en vrijgeven van de werkplek geen
opdracht geven voor de start van de werkzaamheden. Dit doet de WV of
PL van de aannemer.
Aannemers WV bepaalt zelf mate van toezicht bij gastechnische
werkzaamheden, hij bepaalt of er wordt overgedragen aan PL (tenzij de
VWI anders aangeeft b.v. G-29).
Aannemers WV moet mate van toezicht bepalen op veiligheidsrisico.
B.v. inbouwing in gietijzer Ø 300 in de binnenstad voortdurend of
regelmatig?????
4
INTERN GEBRUIK
Uitgangspunten

VIAG blijft onverkort van kracht.

Beleid werkoverdracht naar aannemers blijft
gehandhaafd.

Opleveren gastechnisch veilige werkplek is, conform
beleid, te allen tijde Enexis.

Verantwoordelijkheid tijdens bedieningshandelingen
(=WV-schap Enexis)

Algemene arbo verplichtingen op werkplek blijven te
allen tijde verantwoordelijkheid van aannemer.

Verantwoordelijkheden per fase volgens tijdslijn
5
INTERN GEBRUIK
Tijdslijn verantwoordelijkheden
ARBO verantwoordelijkheden
aannemer (wegafzetting, talud
werkgat, enz) gedurende hele
werk
Start
Einde
Civiele
Werkzaamheden
Gastechnische
werkzaamheden onder
WV-schap aannemer
Opleveren
gastechnisch veilige
werkplek onder
WV-schap
Enexis
6
Civiele
Werkzaamheden
INTERN GEBRUIK
Veilige
inbedrijfname
onder WV-schap
Enexis
Definitie gastechnisch (laten) veiligstellen werkplek bij
werkzaamheden aan leidingen

Bedieningshandelingen uit voeren.

Betrokken leidingdeel drukloos maken

Betrokken leidingdeel eventueel gasloos maken

Betrokken leidingdeel druk- cq gasloosheid aantonen
Definitie gastechnisch in bedrijf (laten) nemen bij
werkzaamheden aan leidingen
7

Bedieningshandelingen uit voeren

Betrokken leidingdeel ontluchten

Resterende bedieningshandelingen uit voeren
INTERN GEBRUIK
Werkafspraken uitvoering beleid

Drie situaties te onderscheiden:

Hoge druk

Lage druk  > DN 150

Lage druk  ≤ DN 150
8
INTERN GEBRUIK
Situatie 1: Hoge Druk

Veiligstellen gebeurt onder WV-schap en door
medewerkers van Enexis, tenzij in het werkplan anders
aangegeven

WV Enexis communiceert met Meldpunt

Uitvoering conform bedieningsplan door medewerkers
Enexis i.o. van WV-Enexis (zie opmerking bij 1e bullet)

WV Enexis conform VIAG ter plaatse i.v.m. ontgassen,
affakkelen, afblazen, enz.

Schriftelijke overdracht veilige werkplek van WV-Enexis
naar PL aannemer en vice versa

Procesverloop volgens schema 1
9
INTERN GEBRUIK
Schema 1: Hoge Druk
Melden voor
aanvang
Pl
aann.
Start
Toestemming
starten BH
WV ter plaatse voor leidinggevend toezicht bij
blazen zetten, afblazen e.d.
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
WV
Enexis
WV
Enexis
MP
MP
Stelt gastechnisch
veilige werkplek vast
MP
Bedieningsadvies
inwinnen
Ter plaatse voor
toezicht bij
ontluchten, e.d.
WV
Enexis
Schriftelijke overdracht
gastechnisch
veilige werkplek
WV
aann
WV bepaalt mate van toezicht
Uitbestede werkzaamheden
vlgs. Werkplan uitvoeren
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
Gasblazen
verwijderen,
MP
ontluchten,
WV
Enexis
10 INTERN GEBRUIK
PL
aann.
Einde
Schriftelijke overdracht
gastechnsich
veilige werkplek
WV
aann.
Situatie 2 ( > DN 150)

Veiligstellen gebeurt door aannemer onder WV-schap
van Enexis (Regie)

WV Enexis communiceert met Meldpunt

Uitvoering conform bedieningsplan (onderdeel van
werkplan) door PL aannemer i.o. van WV-Enexis

WV Enexis conform VIAG ter plaatse i.v.m. blazen zetten
> 150, ontgassen, affakkelen, afblazen, enz.

Schriftelijke overdracht veilige werkplek van WV-Enexis
naar PL aannemer en vice versa

Procesverloop volgens schema 2
11 INTERN GEBRUIK
Schema 2 ( > DN150)
Werkplan fysiek in Toestemming
opdracht geven starten BH
Pl
aann.
Start
WV
Enexis
Ter plaatse voor leidinggevend toezicht bij
blazen zetten, afblazen e.d.
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
WV
Enexis
Bedieningsadvies
inwinnen
MP
MP
Stelt gastechnisch
veilige werkplek vast
Schriftelijke overdracht
gastechnsich
veilige werkplek
MP
Bedieningsadvies
inwinnen
Ter plaatse voor
toezicht bij
ontluchten, e.d.
WV
Enexis
Schriftelijke overdracht
gastechnisch
veilige werkplek
WV
aann
Uitbestede werkzaamheden
vlgs. Werkplan uitvoeren
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
Gasblazen
verwijderen,
MP
ontluchten,
WV
Enexis
12 INTERN GEBRUIK
PL
aann.
Einde
WV
aann.
Situatie 3 ( ≤ DN 150)
Procesverloop volgens schema 3
Veiligstellen:

onder WV-schap van Enexis (Regie)

Opdracht via werk- en bedieningsplan, PL aannemer communiceert
met WV Enexis

PL aannemer communiceert met Meldpunt

PL aannemer bevestigt bij WV veiligstellen netdeel via SMS, inclusief
naam PL en werkplannummer.
In bedrijfname

onder WV-schap van Enexis (Regie)

Opdracht via werk- en bedieningsplan, PL aannemer communiceert
met WV Enexis

PL aannemer communiceert met Meldpunt

PL aannemer bevestigt bij WV in bedrijfname netdeel via SMS,
inclusief naam PL en werkplannummer.
13 INTERN GEBRUIK
Schema 3 ( ≤ DN 150 )
Melden dat de
werkzaamheden
starten
Pl
aann.
Pl
aann.
Start
Werkplan
fysiek in opdracht
geven
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
Pl
aann.
Stelt gastechnisch
veilige werkplek vast
Telefonisch overleg
WV
Enexis
MP
WV
Enexis
MP
Bevestiging
veilig gesteld
Schriftelijke
overdracht
netdeel
via
gastechnsich
SMS
veilige werkplek
Telefonisch overleg
MP
Pl
aann.
Uitvoeren
bedieningshandelingen en
veilig stellen netdeel vlgs
bedieningsplan
MP
Pl
aann.
14 INTERN GEBRUIK
PL
aann
Bevestiging
veilig gesteld
netdeel via
SMS
PL
aann.
Uitbestede werkzaamheden
vlgs. Werkplan uitvoeren
PL aann.
WV
Enexis
Einde
Vragen?
Natuurlijk kan er niet altijd exact volgens dit
proces gewerkt worden.
Leg de afspraken vast in het werkplan en
bespreek ze bij het in opdracht geven.
15 INTERN GEBRUIK

similar documents