121211 onderzoek HAN eerste resultaten

Report
Beeldschermproject
Sensire
Resultaten
11 December 2012
Marian Adriaansen Lector Langdurige Zorg HAN
Leo Stunnenberg Onderzoeker HAN
Gegevens klanten (n=320)
Vrouw
71,3%
Man
28,7%
Gemiddelde leeftijd
77 jaar
Gebruik beeldtablet dagelijks
43%
Gebruik beeldtablet > 4 dagen
10%
Gebruik beeldtablet 1x per week
28%
Aantal uren beeldtablet
0-10 uur
Aantal uren beeldtablet > 10 uur
11%
Type klanten (n=320)
Aanleiding zorg
aantal
% Respondenten
Algehele
kwetsbaarheid
193
60,0
Hartfalen
94
29.1
Reuma/artrose
90
27,9
Diabetes mellitus
84
26,0
COPD
65
20,1
Beroerte
29
9,0
Depressiviteit
23
7,1
Dementie
8
2,5
Anders
127
29,3
Multimorbiditeit
208
64,4
Gebruik klanten (n=320)
Reden gebruik
%
Zelf contact
opgenomen
Beeldbellen met wv
58,4
38,3%
Beeldbellen met
zorgcentrale
32,3
25%
Beeldbellen met
familie/vrienden
39,7
Opzoeken
informatie/nieuws
74,8
Spelletjes
50,5
Achterhoek Connect
50,8
Waardering klanten (n=320)
Waardering beeldtablet
%
Eenvoudig in gebruik
64
Geluid goed te verstaan
90
Beeld duidelijk
93
Tevredenheid instructies
64
Ontevreden met instructies
21.5
Geen instructies ontvangen
5.5
Resultaten klanten
Voldoende
92,8%
Onvoldoende
7,2%
Algemene waardering 7,3
Overigens geeft bijna 90% aan dat de iPad
hun leven aangenamer heeft gemaakt, met
name de aansluitproblemen waarmee de
Achterhoek kampt, zijn als negatief ervaren.
Resultaten mantelzorgers (n=141)
Percentage
Duur mantelzorg > 5 jaar
55.3
Beeldbellen met tablet
30.9
Frequentie gebruik >4 dagen per
week
41.9
Frequentie gebruik hoogstens
1 x per week
32,6
Beeldbellen eenvoudig
86,1
Tevreden over instructie
85.0
Tevreden over hulp bij problemen
80.5
Resultaten mantelzorgers (n=141)
Door het gebruik van beeldbellen
%
Wordt er meer aandacht besteed aan mij
als mantelzorger
17,0
Zijn mijn mantelzorgtaken minder zwaar
geworden
20,2
Zijn mijn zorgen over de zorgvrager minder
geworden
26,9
Heb ik meer mogelijkheden om dingen voor
mezelf te doen
27,3
Kan ik mijn rol als mantelzorger beter
vervullen
40,8
Resultaten zorgcentrale (n=23)
Beeldschermcontact met klanten
100%
Gemiddelde duur
5 minuten (max 10)
Concrete afspraken met klant
90%
Contact volgens afspraken
47%
Gebruik wijkverpleegkundigen (n=55)
Gebruik
%
Gebruik beeldtablet dagelijks
58,2
Tussen 2-10 uur per week
55,6
< 2 uur per week
31,5
> 10 uur per week
13,0
Beeldbellen met de klant
90,0
Beeldbellen met zorgcentrale
26,0
Beeldbellen met collega’s
42,6
Opzoeken van informatie
100
Overige activiteiten (werkgerelateerde)
52,7
Resultaten wijkverpleegkundigen
Waardering
wijkverpleegkundigen
%
Tevreden over gegeven instructies
64,0
Problemen bij gebruik
69,3
Tevreden over eigen bereikbaarheid
31,5
Tevreden met beeldtablet als
hulpmiddel bij communicatie
65,0
Voldoende tijd voor instructie klant
66,0
Bekwaam om hulpvragen klant te
beantwoorden
74,6
Ook de wijkverpleegkundigen kampten met de aansluitproblemen van de
provider en in sommige delen van de Achterhoek is er slecht ontvangst.
Door het gebruik van
beeldbellen
WV
N=55
Zorg
Centrale
N=23
Klanten
N=320
Resultaten
Kan de klant langer thuiswijkverpleegkundigen
blijven
49,1
80
68
Voelt de klant zich veiliger thuis
70,9
89
64,5
Is de zelfstandigheid toegenomen
61,8
85
47,3
Voelt de klant zich minder
eenzaam
87,3
80
51,5
Is het leven van de klant
aangenamer
74,5
68
70
Heb ik vaker contact met klanten
63,0
68
Kan ik met dezelfde
tijdsinvestering meer klanten van
dienst zijn
55,6
84
Is de kwaliteit tenminste gelijk
gebleven
85,4
82
Wordt er meer een beroep
gedaan op mijn professionele
kwaliteiten
35,2
82

similar documents