Refstad mottak

Report
Norsk Folkehjelp –
Refstad ankomstmottak
Er det første mottaket nye asylsøkere kommer til
Huset og eiendommen er fra 1943 – bygget for tyske
offiserer under okkupasjonstiden i Norge
Huset og hagen er i dag verneverdig
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak















Norsk Folkehjelp er driftsoperatør for senteret
Norsk Folkehjelp driver 8 mottak i landet
Foruten Refstad ankomst;
Dikemark ordinære mottak, Asker
Kongsvinger ordinære mottak, Kongsvinger
Hovelsåsen ordinære mottak, Flisa
Husebyparken ordinære mottak, Kristiansand
Ringsaker ordinære mottak, Moelv
Hvalsmoen transittmottak, Hønefoss
Veumalleen ordinære mottak, Fredrikstad
Driften av Refstad mottak er i disse dager ute for nytt anbud – ny operatør etter 31.8.2014
Det er 64 personer som er i arbeid ved senteret – i tillegg til at vi løpende tar imot personer i
arbeidspraksis fra NAV
Mottaket har døgndrift og de fleste ansatte er turnusarbeidere
2 faste nattevakter – i tillegg til sikkerhetsvakter morgen og tidlig natt
10 personer arbeider med klesutdeling, registrering, tøyskift, nedfrysing mm
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 I tillegg til våre faste ansatte og personer i engasjement i
løpende prosjekter har Refstad et tett samarbeid med NAV
og deres underleverandører
 I dag har vi 4 personer i arbeidstrening
 Det er også igangsatt et samarbeid med bydel Grorud for
arbeidstrening for beboere i et bofellesskap
 Helsedirektoratet i samarbeid med UDI igangsatte i august
2013 en prepilot for å fange opp «sårbare grupper». To
psykiatriske sykepleiere er tilsatt og har kontor og
samtalerom til dette formålet.
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Etter registrering og samtale hos PU og etter en kort blir nye

•
•
•
søkere transportert til Refstad for registrering.
Refstad har 96 rom med en maks kapasitet på 350 plasser.
De fleste rom er 4 – 6 og 8 manns rom.
Egen fløy for familier og kvinner
Alle nye søkere får en sengetøybag og klær ved ankomst – ikke de
med 48 timer status (personer fra land som ikke er med i
asylinstituttet) og 2. gangs søkere (mindre enn ett år utenfor
systemet)
Det er fastlagte prosedyrer ved ankomst til mottaket.
Alle må skifte til rene klær, og levere bagasje og det de har på
seg til nedfrysing. Etter 2 dager får de dette tilbake.
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Nye asylsøkere kommer til mottaket flere ganger og dagen – de
fleste kommer på kveldstid og tidlig natt direkte fra PU
 I tillegg til nye asylsøkere driver vi også «hotell» for de som bor på
andre mottak i landet. Personer som har trukket sin søknad om
opphold og som ønsker å reise tilbake med IOM (International
Organization for Migration).
Personene på hotellopphold kan også være asylsøkere fra andre
mottak som skal til hovedintervju i UDI, til UNE, advokatsamtale
eller ambassade.
 Det er satt av 20 sengeplasser på Refstad til til dette formålet
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Nytt gjerde – port og betjent portsystem i 2014
 Med bakgrunn i mange utfordringer med fremmede
personer på mottaket det siste året, er det nå et nytt gjerde,
kjøreport og ID basert port for beboere på plass.
 UDI har gitt ressurser til betjening av port i resepsjonen.
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Dag 2 av oppholdet blir alle asylsøkere invitert til et
informasjonsmøte hos NOAS, (Norsk Organisasjon for
Asylsøkere).
 Her blir de vist en film om det å være asylsøker i Norge og
får en samtale med en av NOAS veiledere på deres eget
språk.
 NOAS har en egen avdeling på Refstad med 8 språk-kyndige
ansatte.
 Dette arbeidet er initiert og lønnes gjennom UDI
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Oslo legevakt har egen avdeling med 8 ansatte ( 1 lege).
 Røntgenundersøkelse av lungene for alle voksne
 Mantoux test av alle voksne før 40 år.
 Mantoux test av spebarn mer enn 3 mnd …..
 Røntgen og Mantoux for barn mer enn 15 år.
 Poliovaksine for personer fra Syria
 Etter ca. 5 dager ( avlest Mantoux) kan søkerne flytte til et
transitt ( eller ordinært) mottak.
 Søkere som tester positive eller er syke (har behov for
behandling) blir ved mottaket noe lenger
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 I løpet av oppholdet ved mottaket får alle søkerne akutthjelp




til bl.a.
Legevakt
Tannlegevakt
Øvrig akutthjelp for ulike lidelser
PU vil i løpet av de første dagene sluttføre
ankomstintervjuene for de personene som har behov for mer
tid enn det som ble gjort ved ankomst
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Ved ankomst får asylsøkerne
 En bag med sengetøy
 En bag med klær og sko ( mål blir tatt ved ankomst)
 Hygieneartikler, tannbørste, såpe, hårshampo mm)
 Sanitetsbind til kvinner og bleier til barn
 Sengetøy og klær følger søkeren til neste mottak og i hele
prosessen til de kommer til et ordinært mottak
 I ordinære mottak får de en annen sum pr. mnd og kan kjøpe
tøy selv. I ordinære mottak kjøper og lager asylsøkerne også sin
egen mat.
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Ved Refstad mottak serveres cateringmat 3 ganger pr. dag
Barn kan få et ekstra måltid.
• Søkere med spesielle behov viser et kort fra helse og får
tilrettelagt mat.
• Små barn og babyer får grøt, middag på glass og
mormelktillegg ( hvis behov).
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Vi har vårt eget vaskeri – tøy blir levert av beboerne en dag
og hentet den neste
 Vaktmester har oppsynet med vaskeriet, i tillegg til flere
engasjerte personer i arbeidspraksis.
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Tilbud til beboerne:
 PC rom med 8 pc-er til fri bruk.
 Widescreen i flere fellesrom med mulighet for filmleie
 Ulike spill, innendørs og utendørs
 Egen barnebase med ansatt barnevernspedagog
 Danseskole for barn fra Trudi Barr danseskole
 Maleverksted for barn med egen utdannet instruktør
 Sirkus Sibylla flere ganger i året
 Museumsturer hver 14 dag
 Samarbeid med Sinsen IL for tening med ball 2 ganger i uken
 Samarbeid med frivillig ungdom fra Norsk Folkehjelp hver 14. dag
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Alle voksne og barn får lommepenger, kr. 16 pr. dag for
voksne
 Barn får 13.50 pr. dag.
 Grunnet stadig nye søkere har Refstad utbetaling av
lommepenger hver dag.
 Søkere med status 48timer – får ikke lommepenger
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
 Mottaket har et bredt samarbeid med lokale aktører og en
løpende dialog med beboere rundt mottaket.
 Politiet
 Barnevern
 Lokale butikker
 Nære sameiere
Mottaksleder kaller inn til informasjonsmøter fortløpende.
4 steg i asylprosessen
 * 1. Ankomstmottak – opphold 5 – 10 dager
 * 2. Transittmottak – alle i nærheten av Oslo – 1 – 3 mnd.
 * 3. Ordinært mottak – sentralisert og desentralisert - til
bosetting etter positivt vedtak i UDI – tilbud om
voksenopplæring, skole og barnehage – kan søke om
arbeidstillatelse
 * 4. Bosetting i en kommune for de med positive vedtak
Norsk Folkehjelp – Refstad mottak
I dag har det vært 200 beboere på mottaket fra mer enn 40 forskjellige land.
• De største gruppene er
• Eritreere, Syrere, Tsjetsjenere
• Lave ankomster av nye asylsøkere de siste månedene. I gjennomsnitt 18-20 nye personer
i døgnet
•
Takk for meg og velkommen til et besøk på mottaket.

Tove Gilje
Mottaksleder
La/norsk presentasjon

similar documents