Organizaciona šema PU FBiH - Porezna uprava Federacije Bosne i

Report
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
DIREKTOR
ZAMJENIK DIREKTORA
SEKRETAR
Direktor – mr.sc.Midhat Arifović
SREDIŠNJI URED
Zamjenik direktora -Vinko Križan, dipl. ecc.
KANTONALNI POREZNI UREDI SA POREZNIM ISPOSTAVAMA
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
P.o. pomoćnik direktora, Aida Hakalović, dipl. pravnik
Tel. 289-806
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
P.o. pomoćnik direktora, Jadranka Ostojić, dipl.prav.
Tel. 033-289-813
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora, Enisa Jažić, dipl.pravnik
Tel. 289-809 Fax. 289-909
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora, Fuad Balta, dipl. ecc.
Tel. 289-804
Odsjek za pružanje
usluga poreznim
obveznicima
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora , Suljo Kasapović, dipl. ecc.
Tel. 289-810
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora, Jasminka Mehović, dipl. ecc.
Tel. 289-807
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora, Almira Festić, dipl.ing.maš.
Tel. 289-808
Tel. 289-810
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Pomoćnik direktora Ifeta Fazlić, dipl. Ecc
Tel. 033-289-835
Tel. 289-810
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovoditelj KPU – Pomoćnik direktora, Šaćir Hamzić, dipl.ecc.
Tel. 031/713-827
Tel. 289-810
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovoditelj KPU – Pomoćnik direktora - MENSURA ŠARIĆ, dipl.ecc.
Tel. 037/220-898 Fax. 037/222-488
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovodilac KPU – pomoćnik direktora, FIKRET HASANOVIĆ, mr.sci.
Tel. 035/286-371
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovodilac KPU – Pomoćnik direktora, SABINA PAŠIĆ, dipl.ecc.
Tel. 032/402-186
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovoditelj KPU – Pomoćnik direktora, BEHUDIN FORTO, dipl.ecc.
Tel. 038/228-540
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovodilac KPU – Pomoćnik direktora, LJUPKO CVITANOVIĆ, dipl.ecc.
Tel. 030/791-539
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovodilac KPU – Pomoćnik direktora, p.o. NEDŽIB AJANIĆ, dipl.pravnik
Tel. 036/327-748
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovoditelj KPU – Pomoćnik direktora, p.o. PETAR LONČAR, dipl.ecc.
Tel. 039/832-625
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovodilac KPU – Pomoćnik direktora, ZINAIDA ELEZOVIĆ, dipl.ecc.
Početak
ORGANIZACIONA ŠEMA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH
Rukovoditelj KPU – Pomoćnik direktora, IVICA MIŠIĆ, dipl.ecc.
Tel. 034/204-101
Početak

similar documents