מה אינו נכון?

Report
2000
: ‫עדשה וקטרקט‬
‫איזה מהמחלות הבאות אינו קשור ל‬- ectopia
lentis:
‫ א‬Marfan syndrome
‫ ב‬Rubella
‫ ג‬Homocystinuria.
‫ ד‬Aniridia.
2
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪- phacomorphic‬מה לא שכיח למצוא ב‬
‫‪glaucoma:‬‬
‫‪.‬לשכה קדמית רדודה א‬
‫‪.‬ירוד בשל ב‬
‫‪.‬אובאיטיס קשה ג‬
‫‪.‬עין אדומה וכואבת ד‬
‫‪3‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫מהתיאורים הבאים‪ ,‬הקשורים להפרעות התפתחותיות של‬
‫‪:‬העדשה‪ ,‬איזה משפט אינו נכון‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫הביטוי הראשוני של ‪ ectopia lentis‬יכול להיות אסטיגמטיזם גבוה‬
‫או דיפלופיה מונוקולרית‪.‬‬
‫בתסמונת מרפן )‪ (Marfan‬המרכיב הפגוע ברקמת החיבור הנו ה‪-‬‬
‫‪fibrillin.‬‬
‫הסיכון להתפתחות הפרדות רשתית לאחר ניתוח הוצאת עדשה‬
‫בחולי מרפן‪ ,‬גבוה משמעותית מניתוח דומה בחולים ללא התסמונת‪.‬‬
‫התמונה הקלינית האופיינית להומוציסטינוריה הנה – קצרי קומה‪,‬‬
‫קוצר ראיה‪ ,‬אי‪-‬ספיקת כליה‪ ,‬אינטליגנציה שמורה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫מהתיאורים הבאים של סיבוכים לאחר ניתוח קטרקט‪ ,‬מה‬
‫‪:‬נכון‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪toxicity‬נגרמת מחשיפה ממושכת של הפוביאה לאור אינפרה‬
‫אדום‪.‬‬
‫שכיחות הירידה בראיה כתוצאה מ ‪ CME‬לאחר ניתוח קטרקט הינה‬
‫כ‪ ,40-60 %-‬אך ה ‪- CME‬האנגיוגרפי מופיע ב‪ 2-10% -‬בלבד‪.‬‬
‫הפרדות רשתית לאחר ניתוח קטרקט או קפסולוטומיה אחורית‬
‫מופיעה בדרך כלל תוך ‪ 6‬חודשים מהניתוח‪.‬‬
‫חתך ניתוחי בקרנית או בסקלרה העליונה (שעה ‪ )12:00‬בניתוח‬
‫ללא תפרים מעלה את הסיכוי לאסטיגמטיזם‪with-the-rule .‬‬
‫‪5‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫הירוד המופיע עקב שימוש ממושך‬
‫‪:‬בקורטיקוסטרואידים הוא בעיקר‬
‫א ‪Anterior cortical.‬‬
‫ב ‪Nuclear.‬‬
‫ג ‪All layers.‬‬
‫ד ‪Sub-capsular posterior.‬‬
‫‪6‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫נמדד אורך עין של ‪ 24‬מ”מ וקרטומטריה של ‪ 45‬ב ‪ IOL 90‬לפני השתלת‬
‫של ‪ A Constant‬מעלות ו‪ 44‬ב ‪ 180‬מעלות‪ .‬הוחלט להשתיל עדשה עם‬
‫‪:‬היא ‪ SRK‬לפי נוסחת ‪ .118 emmetropia‬כוח העדשה ל‬
‫א ‪18‬‬
‫ב ‪20‬‬
‫ג ‪22‬‬
‫ד ‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫בניתוח קטרקט תכננת להשתיל עדשה בעלת כוח ‪ 22‬דיאופטריות ללשכה‬
‫האחורית‪ .‬לאחר סיבוך בניתוח אתה מחליט להשתיל עדשה ללשכה הקדמית‪.‬‬
‫‪:‬כוח העדשה שתבקש מהאחות הוא‬
‫‪ 18‬א‬
‫‪ 22‬ב‬
‫‪ 26‬ג‬
‫‪ 24‬ד‬
‫‪8‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪-‬עובי קופסית העדשה מקסימלי ב‬
‫מרכז הקופסית הקדמית א‬
‫מרכז הקופסית ב‬
‫האחורית‬
‫היקף הפרה‪-‬‬
‫אקווטוריאלי‬
‫אקווטור‬
‫‪9‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
2001
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫הפרמטר החשוב ביותר במבנה ‪ IOL‬לצורך הפחתה‬
‫‪11‬‬
‫של שכיחות ירוד משני הוא‪:‬‬
‫א סוג חומר העדשה‬
‫ב זווית הרגליות‬
‫ג ‪one piece‬לעומת ‪three piece‬‬
‫ד צורת שפת ה‪optic.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫בניתוח קטרקט חושב כוח העדשה הדרושה ‪ 23.5‬דיופטר‪ ,‬במטרה‬
‫שלחולה תהיה לאחר הניתוח תשבורת של ‪ .-1‬לאחר הניתוח נמצא‬
‫שהתשבורת היא ‪ .+2‬אלו מהאפשרויות הבאות היא הסבירה ביותר על‬
‫מנת להשיג את התשבורת שכוונה מלכתחילה‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫להוציא את העדשה המושתלת ולהשתיל במקומה עדשה ‪21‬‬
‫דיופטר‪.‬‬
‫להוציא את העדשה המושתלת ולהשתיל במקומה עדשה ללשכה‬
‫הקדמית בכוח של ‪ 28‬דיופטר‪.‬‬
‫להשתיל עדשה על פני העדשה הקיימת )‪ ( piggy back‬בכוח ‪+4‬‬
‫דיופטר‪.‬‬
‫להשתיל עדשה על פני העדשה הקיימת )‪ ( piggy back‬בכוח ‪-4‬‬
‫דיופטר‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫בניתוח קטרקט בהרדמה טופיקאלית נוצר מצב שהיה צורך‬
‫בויטרקטומיה קדמית בנוכחות אישון צר‪ .‬החולה חש כאבים‪ .‬מוזרק‬
‫לידוקאין ‪ 0.1 1%‬סמ”ק לתוך הלשכה‪ .‬לאחר כ ‪ 2‬דקות החולה טוען‬
‫שאינו רואה יותר את האור במיקרוסקופ‪ .‬הפעולה הנכונה ביותר‬
‫בשלב זה היא‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫קנטוטומיה וקנטוליזיס מיידית‪.‬‬
‫הוצאת מפשק העפעפיים‪.‬‬
‫שטיפה של הלשכה הקדמית ב ‪ 5‬סמ”ק‪BSS.‬‬
‫סיום הניתוח ובדיקה של החולה שעה אחרי הניתוח‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בניתוח קטרקט נוצר קרע בקופסית האחורית אולם פני הזגוגית‬
‫שלמים‪ .‬על מנת להרחיק את פני הזגוגית לאחור ולאפשר המשך‬
‫שאיבה בטוחה של הקורטקס תבצע את הפעולה הבאה‪:‬‬
‫תזריק ‪ Viscoat‬בין הויטראוס לקופסית האחורית‪.‬‬
‫תזריק ‪ Healon GV‬בין הויטראוס לקופסית האחורית‪.‬‬
‫תבצע ויטרקטומיה קדמית יסודית ורק אחר כך תזריק‬
‫‪Healon GV‬על פני שארית הקופסית הקדמית‪.‬‬
‫תבצע ויטרקטומיה קדמית יסודית ורק אחר כך תזריק‬
‫‪Viscoat‬על פני שארית הקופסית הקדמית‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫איזה מהמשפטים הבאים נכון ‪?:‬‬
‫אסור אף פעם להשתיל עדשה במקרים של ‪Endothelial corneal‬‬
‫‪dystrophy.‬‬
‫עדשה בקופסית האחורית גורמת ליותר ‪ CME‬מאשר עדשה‪Iris-‬‬
‫‪fixated.‬‬
‫כוח העדשה שיש להשתיל תלוי באורך העין‪ ,‬קוטר הקרנית‪ ,‬קבוע‬
‫העדשה והרפרקציה של העין המנותחת‪.‬‬
‫השתלת עדשה קדמית מחייבת תמיד ביצוע אירידקטומיה פריפרית‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫לגבי ירוד מולד‪ .‬המשפט הנכון הוא‪:‬‬
‫כמעט תמיד ישנם מומים נוספים‪.‬‬
‫התורשה השכיחה היא‪X-linked.‬‬
‫הפרוגנוזה לראיה טובה בהרבה במקרים חד עיניים‪.‬‬
‫ירוד סמיך דו‪-‬צדדי מחייב ניתוח לפני גיל ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫קיים יחס בין אורך העין וכוח השבירה של הקרנית שבאים‬
‫לשמור על מצב קרוב ככל האפשר לאמטרופיה‪ .‬על מנת‬
‫לפצות על מצב של קמירות עדשה גבוהה מהממוצע‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫אורך העין יהיה יותר קטן מהממוצע‬
‫אורך העין גבוה יותר מהממוצע‬
‫אורך העין ישתנה רק לאחר ניתוח הירוד‬
‫אין השפעה על אורך העין‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫חולה עם קרנית ספרית לפני ניתוח קטרקט זקוק לאחר‬
‫הניתוח לתיקון של ‪ +5‬צילינדר בציר של ‪ 130‬מעלות‪ .‬מה‬
‫מבין הבאים יכול להסביר את הצילינדר הגבוה?‬
‫‪18‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫הידוק יתר של החתך בציר ‪ 40‬מעלות‬
‫הידוק יתר של החתך בציר ‪ 130‬מעלות‪( .‬חיזוק של תפר‪ ,‬כן?)‬
‫התרופפות החתך בציר ‪ 130‬מעלות‪.‬‬
‫הטיה הוריזונטלית של העדשה המושתלת‬
2002
: ‫עדשה וקטרקט‬
:‫האבחנה המדויקת ביותר לקטרקט שבתמונה היא‬
20
‫ א‬Mature cataract
‫ ב‬Zonular cataract
‫ ג‬Morgagnian cataract
‫ ד‬Cataract with phacolysis.
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫גבר בן ‪ 62‬נחבל בעינו שבוע לאחר ניתוח קטרקט‪.‬‬
‫בבדיקה ‪ -‬הממצא שבתמונה‪ .‬הראיה ‪ 6/9‬עם תיקון והלחץ‬
‫‪ 17‬ממ”כ‪ .‬הגישה הטיפולית למקרה זה היא‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫מעקב בלבד עם טיפול‬
‫אנטיביוטי מקומי עד לכיסוי‬
‫ספונטני של הרקמה בלחמית‪.‬‬
‫כריתת הרקמה הבולטת‬
‫ותפירת החתך‪.‬‬
‫החזרת הרקמה הבולטת אל‬
‫תוך העין ותפירת החתך‪.‬‬
‫כיסוי הרקמה הבולטת‬
‫בלחמית‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫אדם יושב במכונית ורואה בעין ימין כנראה מימין‬
‫ובעין שמאל כנראה משמאל‪ .‬באיזה מהבדיקות‬
‫הבאות יהיה ההבדל הגדול ביותר בין העיניים‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ETDRS chart, visual acuity‬‬
‫‪test.‬‬
‫‪Potential acuity meter.‬‬
‫‪Amsler grid‬‬
‫‪Contrast sensitivity.‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫חולה בן ‪ 55‬המאושפז במוסד עקב פיגור מופנה עקב ירידה‬
‫בראיה בעין ימין‪ .‬עין שמאל תקינה‪ .‬בבדיקה אתה מוצא‬
‫ממצאים כבתמונה‪ .‬בירור נוסף שתבצע לפני ניתוח‬
‫הקטרקט יהיה‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪CT‬לחיפוש גוף זר מתכתי‪.‬‬
‫‪EMG‬בשאלה של‬
‫‪myotonic dystrophy.‬‬
‫דופלר קרוטיס בשאלה של‬
‫אישכמיה אוקולרית‪.‬‬
‫בדיקה סרולוגית ל‪HIV.‬‬
‫עדשה‬
‫וקטרקט ‪:‬‬
‫חולה מופנה ‪ 3‬חודשים לאחר ניתוח קטרקט עקב גרוי וירידה בראיה‬
‫בעין המנותחת‪ .‬עד לפני שבוע עדיין טופל בסטרואידים מקומית‪.‬‬
‫חדות הראיה ‪ 6/30‬והממצאים לפניך‪ .‬במהלך הטיפול‪ ,‬האנטיביוטיקה‬
‫‪24‬‬
‫א צפטזידים‪.‬‬
‫ב אופלוקסצין‪.‬‬
‫ג נטאמיצין‪.‬‬
‫ד ונקומיצין‪.‬‬
‫המועדפת תהיה ‪:‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫לגבי הממצא על פני העדשה הוא נובע ככל הנראה מ‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫טראומה לעין‪.‬‬
‫גוף זר שהתמוסס בלשכה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫‪Pigment dispersion‬‬
‫‪syndrome.‬‬
‫‪Pseudoexfoliation syndrome.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫חולה עם אורך עין ‪ 20‬מ”מ וכוח קרנית ‪ 50‬דיאופטר‬
‫רוצה לקרוא ללא משקפיים לאחר ניתוח קטרקט‪.‬‬
‫העדשה להשתלה )‪ (A const.=120‬תהיה?‬
‫‪26‬‬
‫‪ 25‬א‬
‫‪ 22‬ב‬
‫‪ 29.5‬ג‬
‫‪ 23.5‬ד‬
‫עדשה וקטרקט‪:‬‬
‫חולה בהרדמה כללית‪ .‬במהלך ניתוח קטרקט מסתבר שיש צורך‬
‫להשתיל עדשה קדמית‪.‬‬
‫בהנחה שהכוח שנבחר לעדשה אחורית הוא ‪ ,25‬מה הכוח שתבקש‬
‫לעדשה הקדמית?‬
‫‪27‬‬
‫א ‪21‬‬
‫ב ‪28‬‬
‫ג ‪24‬‬
‫ד לא ניתן לחשב מבלי להעיר את החולה ולברר האם הוא‬
‫מעונין בראיה טובה ללא משקפיים לרחוק או קרוב‪.‬‬
2003
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫המיקום השכיח ביותר של התופעה הנראית בתמונה הוא‬
‫ברביע‪:‬‬
‫‪29‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫הסופרונזאלי‬
‫הסופרוטמפורלי‬
‫התחתון‬
‫הטמפורלי‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫הסיבה הסבירה למיקומה של העדשה בעין זו היא‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫א טראומה‪.‬‬
‫ב תסמונת האקספוליאציה‪.‬‬
‫ג הומוציסטינוריה‪.‬‬
‫ד תסמונת מרקזני‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫מה מהבאים נכון בנוגע למכשיר הפקואמולסיפיקציה?‬
‫‪31‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫משאבת ונטורי מלווה ביצירת ווקום מיידית בעוד שמשאבה‬
‫פריסטטלטית יוצרת ווקום באופן הדרגתי‬
‫סדר הפעולות התקין בהפעלת מצבי הפאקו הינו‪ :‬שאיבה – הזרמת‬
‫נוזל – אולטרה סאונד (‪.)Aspiration- irrigation - ultrasound‬‬
‫עקרון הפעולה של הפקואמולסיפיקציה הנו שיגור גלים על‪-‬קוליים‬
‫המרסקים את חומר העדשה לרסיסים‬
‫‪ occlusion‬של קצה הטיפ מפסיק באופן אוטומטי את שלב הפעלת‬
‫האולטרהסאונד‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫חולה תוכנן להשתלת עדשה תוך עינית ללשכה אחורית (‪)A=118.5‬‬
‫בכוח של ‪ 23.0‬דיופטר לאמטרופיה (‪ .)emetropia‬טרם הניתוח החולה‬
‫מבקש לסיים עם קוצר ראיה של ‪ -1.0‬דיופטר‪ .‬במהלך הניתוח נקרעת‬
‫הקופסית כולה ומושתלת עדשה ללשכה הקדמית (‪ .)A=115.0‬איזו‬
‫עדשה תשתיל? ‪:‬‬
‫‪32‬‬
‫א ‪19.5‬‬
‫ב ‪26.5‬‬
‫ג ‪18‬‬
‫ד ‪21‬‬
‫עדשה‬
‫וקטרקט ‪:‬‬
‫לחולה נמדדו ‪ ,38,38=K ,28=AL‬רפרקציה=‪ .-0.5‬הוא עבר ניתוח‬
‫והתוצאה המפתיעה היא רפרקציה של ‪ .+4‬מהי הסיבה הסבירה‬
‫להפתעה?‬
‫‪33‬‬
‫א שימוש בנוסחת ‪ SRK‬במקום ‪.SRK-T‬‬
‫ב החולה עבר ניתוח ‪ LASIK‬בעבר‪.‬‬
‫ג טעות מדידה של טכנאי‪.‬‬
‫ד בצקת מקולרית‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫לפני ניתוח פאקו מתוכנן בחתך דרך הקרנית נמצאה‬
‫רפרקציה של ‪ ,-1.5-2.0X45‬באיזה ציר לבצע את החתך‬
‫‪34‬‬
‫א ‪45‬‬
‫ב ‪135‬‬
‫ג ‪90‬‬
‫ד ‪180‬‬
‫כדי לנטרל את האסטיגמציה?‪:‬‬
‫עדשה וקטרקט ‪:‬‬
‫‪35‬‬
‫חישוב להשתלת ‪ PCIOL‬הראה שיש להשתיל עדשה‬
‫בכוח אופטי של ‪ 21‬דיאופטריות לפי ‪ .118=A‬במלאי‬
‫קיימות רק עדשות עם ‪ .120=A‬איזו עדשה תשתיל‪:‬‬
‫‪ 19‬א‬
‫‪ 23‬ב‬
‫‪ 20‬ג‬
‫‪ 22‬ד‬
‫עדשה וקטרקט‪:‬‬
‫‪ capsular block syndrome‬גורם לשינוי רפרקציה בכיוון של‪:‬‬
‫‪36‬‬
‫א היפראופיה‬
‫ב מיופיה‬
‫ג דיפלופיה מונוקולרית‬
‫ד אסטיגמציה ‪.with the rule‬‬
2004
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪38‬‬
‫לניתוח קטרקט תוכננה עדשה תוך עינית להשתלה בכח של‬
‫‪ 20.50‬דיופטר (‪ )A=118.0‬כך שהרפרקציה הסופית תהיה‬
‫בערך ‪ .-0.50‬ביום הניתוח הוצע לך להשתמש בעדשה דומה‬
‫של יצרן אחר‪ ,‬אשר ה‪ A constant -‬שלה הוא ‪.119.5‬‬
‫באיזו עדשה תבחר על מנת לקבל אותה‬
‫רפרקציה סופית?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪20.5‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪21.5‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪39‬‬
‫חולה בן ‪ 75‬עבר ‪ phaco + IOL P/C‬בעינו הימנית ללא‬
‫סיבוכים‪ .‬אורך העין ‪ 22.5‬מ"מ‪ ,‬קוטר אישון לפני ניתוח‬
‫‪ 5.5‬מ"מ‪ ,‬בוצע קפסולורקסיס בקוטר ‪ 4.5‬מ"מ ונצפה‬
‫‪ .pseudoexfoliation‬חודש לאחר הניתוח התחיל‬
‫להתלונן על סנוור בלילה‪ .‬בבדיקה נראו הממצאים‬
‫שבתמונה (האישון מורחב)‪.‬‬
‫הטיפול המתאים ביותר הוא‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫מעקב בלבד‪.‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪ YAG‬קפסולוטומיה של‬
‫הקופסית הקדמית‪.‬‬
‫ג‪-‬‬
‫קפסולוטומיה אחורית עם‬
‫פחות אנרגיה מהרגיל‪.‬‬
‫ד‪-‬‬
‫טיפות סטרואידים במשך‬
‫‪ 4-6‬שבועות כדי לדכא‬
‫את התגובה הפיברוטית‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪40‬‬
‫חולה בן ‪ 80‬עבר ניתוח קטרקט לפני שנים בשיטת ‪.ECCE‬‬
‫בבדיקתו נצפתה בצקת בהיקף הקרנית בלבד‪.‬‬
‫מה מהמשפטים הבאים נכון לגבי סיבוך זה?‬
‫א‪ -‬סיבוך זה יותר שכיח לאחר ‪ ECCE‬מאשר לאחר ‪.ICCE‬‬
‫ב‪ -‬בד"כ מתפתחת ‪ bullous keratopathy‬עם הזמן‬
‫וחייבים לבצע השתלת קרנית‪.‬‬
‫ג‪ -‬סיבוך זה קשור לפגיעה בתאי אנדותל בזמן הניתוח‪.‬‬
‫ד‪ -‬הקרנית המרכזית פגועה לעיתים נדירות‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪41‬‬
‫גבר בן ‪ ,81‬הופיע בחדר מיון עם כאבים עזים בעינו הימנית מזה‬
‫יומיים‪ .‬הוא סובל מראיה מוגבלת בעין זו מזה מספר שנים‬
‫שהלכה וירדה בהדרגה עד שבשנה אחרונה רואה רק אורות‬
‫וצללים‪ .‬לא סבל בעבר מלחץ תוך עיני ואינו מקבל כל טיפול‬
‫מקומי‪ .‬לחץ תוך עיני ‪ 58‬ממ"כ‪ ,‬נצנוץ ‪" ,+‬תאים" וחומר לבנבן‬
‫רב בלשכה הקדמית‪ .‬קטרקט בשל‪ ,‬זווית פתוחה‪.‬‬
‫מה האבחנה הסבירה?‬
‫‪- Phacolytic glaucoma.‬א‬
‫‪- Phacotoxic glaucoma.‬ב‬
‫‪- Phacoanaphylactic‬ג‬
‫‪glaucoma.‬‬
‫‪- Phacomorphic‬ד‬
‫‪glaucoma.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪42‬‬
‫איזו מהתכונות להלן מאפיינת את העדשה‬
‫הקריסטלינית?‬
‫א‪-‬‬
‫מירב המטבוליזם של הגלוקוז בעדשה נעשה ע"י‬
‫מעגל קרבס‪.‬‬
‫ב‪-‬‬
‫שאיבה אקטיבית של נתרן ואשלגן מתבצעת על פני‬
‫הקופסית האחורית של העדשה‪.‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫אין כלל ויטמינים באופן נורמלי בעדשה‪.‬‬
‫החלבונים מהווים כשליש ממשקל העדשה היבש‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪43‬‬
‫כל הנ"ל מאפיינים מכשירי פקואמולסיפיקציה‬
‫פרט ל‪-‬‬
‫א‪-‬‬
‫הטיפ המתכתי רוטט בתדירות של כ‪ 20,000-‬עד‬
‫‪ 50,000‬הרץ‪.‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫הנוזל (‪ )irrigation‬נכנס לעין בכוח הגרביטציה בלבד‪.‬‬
‫ד‪-‬‬
‫ואקום יכול להגיע לערך מרבי גם אם אין חסימה מלאה‬
‫(‪.)occlusion‬‬
‫‪ Surge‬מתרחש כאשר חסימה (‪ )occlusion‬נשברת‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪44‬‬
‫חישוב כוח עדשה לאחר ניתוח רפרקציה –‬
‫מה אינו נכון?‬
‫א‪-‬‬
‫הטעות השכיחה – ‪ ,overcorrection‬דהיינו יצירת‬
‫מיופיה מעבר למתוכנן‪.‬‬
‫ב‪-‬‬
‫יש קושי בניבוי רפרקציה הן לאחר ‪ RK‬והן לאחר ניתוחי‬
‫לייזר‪.‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ניתן להיעזר בחישוב קימור הקרנית בעזרת עדשת מגע‬
‫קשה עם כוח ידוע‪.‬‬
‫ד‪-‬‬
‫בשיטה "ההיסטורית" נעזרים בערכים פרה‪-‬אופרטיביים‬
‫לתיקון ערך ה‪ K-‬לאחר הניתוח‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪45‬‬
‫חולה עם הקרנית שבתמונה מתוכנן לעבור‬
‫ניתוח קטרקט – מה נכון‪:‬‬
‫א‪ -‬לחולה אין סיבוכים עקב הניתוח‬
‫הקשורים למצב הקרנית‪.‬‬
‫ב‪ -‬חשוב לבצע תעלה סקלרלית ולא‬
‫קורנאלית כדי לא לפגוע בקרנית‪.‬‬
‫ג‪ -‬אם עובי הקרנית בבוקר מתחת‬
‫ל‪ 620 µm-‬ניתן להסתפק בניתוח‬
‫קטרקט בלבד ולא משולב עם‬
‫השתלת קרנית‪.‬‬
‫ד‪ -‬ספירת תאי אנדותל לפני הניתוח הוא‬
‫הגורם הפרוגנוסטי החשוב ביותר‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪46‬‬
‫חומרים ויסקואלסטיים ‪ -‬מה אינו נכון?‬
‫א‪-‬‬
‫חומרים דיספרסיביים נועדו בעיקר לשמור על‬
‫אנדותל קרנית‪.‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ככל שהמשקל המולקולרי גבוה יותר – כך‬
‫הצמיגות קטנה יותר‪.‬‬
‫ג‪-‬‬
‫מתיל צלולוז הינו חומר ביולוגי המצוי בצמחים‬
‫בלבד ואינו מצוי בבעלי חיים‪.‬‬
‫ד‪-‬‬
‫עלית לחץ הינה הסיבוך השכיח ביותר בשימוש‬
‫בויסקואלסטיים‪.‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪47‬‬
‫אנדופתלמיטיס ‪ -‬מה נכון?‬
‫א‪ -‬שכיחות הופעתה לאחר ניתוח קטרקט – כ‪.1%-‬‬
‫ב‪ -‬המאפיינים הקליניים העיקריים ‪ -‬כאבי ראש‪ ,‬בחילות‬
‫והקאות‪ ,‬הילות סביב מוקדי אור‪.‬‬
‫ג‪ -‬פטריות מהוות כ‪ 10% -‬מהמחוללים‪.‬‬
‫ד‪ -‬חיטוי שק הלחמית עם פולידין (לפני ואחרי ניתוח)‬
‫נמצא כאחד הגורמים היעילים ביותר למניעה‪.‬‬
2005
‫‪49‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חומר ויסקואדפטיבי )‪ (viscoadaptive‬כדוגמת ‪Healon 5‬‬
‫מאופיין ב‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫משקל מולקולרי גבוה מאד‬
‫צמיגות גבוה ב‪ shear rate -‬נמוך )‪(cohesive‬‬
‫יכולת הצמדות טובה לקרנית )‪(adhesive‬‬
‫כל הנ"ל‬
‫‪50‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫מצוירת עדשה עם זונולות‪ .‬בצעת קפסולורקסיס בקוטר של ‪ 8.5‬מ"מ‪.‬‬
‫אקווטור‬
‫איזה מהקווים מתאים‬
‫לקפסולורקסיס?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫קו כחול‬
‫קו אדום‬
‫קו ירוק‬
‫קו שחור‬
‫זונולות‬
‫‪51‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫איזה מהמשפטים הבאים לגבי המצב הנראה בתמונה אינו נכון‪:‬‬
‫א‪ -‬מצב זה שכיח ב‪Weill- -‬‬
‫‪Marchesani Syndrome‬‬
‫ב‪ -‬מצב זה יכול לגרום לגלאוקומה‬
‫סגורת זווית חריפה (‪)ACG‬‬
‫ג‪ -‬במצב זה קיימת היפרמטרופיה‬
‫גבוהה‬
‫ד‪ -‬מומלץ על מתן ציקלופלגיה‬
‫כטיפול בלחץ התוך עיני‬
‫‪52‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חולה בן ‪ ,67‬עבר ניתוח פאקו ובמהלך הוצאת חלקי העדשה נקרעה‬
‫הקופסית האחורית‪ .‬בוצעה ויטרקטומיה קדמית נרחבת עם סילוק כל‬
‫הקופסית והושתלה עדשה ללשכה הקדמית‪ .‬במהלך לאחר הניתוח סבל‬
‫החולה מלחץ תוך עיני גבוה שהגיב חלקית לטיפול תרופתי‪ ,‬תגובה‬
‫דלקתית (בעיקר נצנוץ) טשטוש ראיה וכאבים בעין‪ .‬לאחר כחודשיים‬
‫בוצעה ביופסיה מחלל הזגוגית והוזרקה אנטיביוטיקה תוך עינית‪ .‬תשובת‬
‫המשטח והתרביות הייתה שלילית‪ .‬התגובה הדלקתית והלחץ המוגבר לא‬
‫השתנו משמעותית‪.‬‬
‫מה האבחנה הסבירה ביותר ?‬
‫א‪ -‬אנדופתלמיטיס כרונית )‪(localized‬‬
‫ב‪ -‬הוותרות שארית חומר עדשה‬
‫ג‪ -‬גלאוקומה פאקומורפית‬
‫ד‪ -‬גלאוקומה פאקוטוקסית‬
‫‪53‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫לאחר ניתוח קטרקט במהלך תקין נמצאה רפרקציה ‪+5.50-1.00X172‬‬
‫האפשרות הטיפולית הסבירה ביותר הינה‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫להשתיל ‪ Piggy Back‬בכח ‪+7.50‬‬
‫להשתיל ‪ Piggy Back‬בכח ‪+5.00‬‬
‫להשתיל ‪ Piggy Back‬בכח ‪-5.00‬‬
‫להוציא את העדשה המושתלת ולהחליפה בעדשה ‪ 23.0‬דיופטר‬
‫‪54‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫לאחרונה דווח בהרחבה על הסיבוך הנראה בתמונות אשר מופיע מספר‬
‫חודשים לאחר השתלת עדשות אקריליות הידרופיליות‪ .‬חדות הראיה של‬
‫החולה בתמונות ירדה מ‪ 6/6 -‬ל‪ .6/60-‬העדשה הוצאה והוחלפה‪.‬‬
‫מה אינו נכון לגבי העדשה?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫העדשה עכורה עקב הצטברות‬
‫משקעים בתוך חומר העדשה‬
‫צפוי שהחומר ייספג מעצמו ואין‬
‫הכרח להוציא את העדשה‬
‫החומר בעדשה מכיל קלציום‬
‫פוספט‬
‫תופעה זו לא דווחה בעדשות‬
‫אקריליות הידרופוביות‬
‫‪55‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫הטיפול היעיל והסביר ביותר ל – ‪ capsular block syndrome‬הוא‪:‬‬
‫א‪ -‬לבצע ‪ Nd:YAG laser capsulotomy‬על קופסית קדמית או‬
‫אחורית‬
‫ב‪ -‬לבצע ‪Nd:YAG laser iridotomy‬‬
‫ג‪ -‬טיפות סטרואידים וציקלופלגיה‬
‫ד‪ -‬ויטרקטומיה קדמית דחופה‬
‫‪56‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫תינוק בן שנתיים וחצי אובחן כסובל מקטרקט מולד חד עיני סמיך‪,‬‬
‫פיקסציה עלובה בעין זו ואזוטרופיה‪.‬‬
‫מה מהבאים הוא נכון‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫אסור לבצע ניתוח קטרקט בילדים מתחת לגיל ‪ 5‬שנים‬
‫אסור להשתיל עדשה תוך עינית מתחת לגיל ‪ 5‬שנים‬
‫יש להשתיל עדשה תוך עינית בכוח גדול ב‪ 20%-‬מהמחושב מאחר‬
‫וצפוי שיפתח בעתיד מיופיה‬
‫יש להשתיל עדשה תוך עינית בכוח קטן ב‪ 20% -‬מהמחושב מאחר‬
‫וצפוי שיפתח בעתיד מיופיה‬
‫‪57‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫מה אינו נכון בהקשר לסיבוכים לאחר ניתוח קטרקט‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫קרע קופסית אחורית הינו הסיבוך התוך ניתוחי השכיח ביותר‬
‫במירב המקרים בהם נקרעת הקופסית אין איבוד זגוגית‬
‫שכיחות בצקת מקולרית ציסטואידית )‪ (CME‬כפולה מזו של הפרדות‬
‫רשתית‬
‫‪ ciliary block glaucoma‬מאופיין בלשכה קדמית עמוקה מאד‬
‫ולחץ תוך עיני גבוה אשר אינו מגיב לטיפול תרופתי‬
‫‪58‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫לגבי תופעת ה‪ Surge -‬במהלך פאקואמולסיפיקציה מה לא נכון?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫נגרמת אם אין שחרור ‪occlusion‬‬
‫מלווה בהתמוטטות זמנית של הלשכה הקדמית‬
‫קשורה למהירות הזרמת הנוזל לתוך העין‬
‫אינה קשורה לרפרקציה של העין‬
2006
‫‪60‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫גבר בן ‪ ,81‬הופיע בחדר מיון עם כאבים עזים בעינו הימנית מזה‬
‫יומיים‪ .‬הוא סובל מראיה מוגבלת בעין זו מזה מספר שנים‪ .‬לא‬
‫סבל בעבר מלחץ תוך עיני ואינו מקבל כל טיפול מקומי‪ .‬לחץ‬
‫תוך עיני ‪ 58‬ממ"כ‪ ,‬נצנוץ ‪" ,+‬תאים" וחומר לבנבן רב בלשכה‬
‫הקדמית‪ .‬קטרקט בשל‪ ,‬זווית פתוחה‪.‬‬
‫מה האבחנה הסבירה?‬
‫א‪Phacolytic glaucoma -‬‬
‫ב‪Phacotoxic glaucoma -‬‬
‫ג‪Phacoanaphylactic glaucoma -‬‬
‫ד‪Phacomorphic glaucoma -‬‬
‫‪67‬‬
‫‪61‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חולה בן ‪ 75‬תוכנן לניתוח ירוד והשתלת עדשה בכוח ‪ 20D‬להשגת‬
‫ראיה למרחק‪ ,‬ללא צורך בתיקון אופטי‪ .‬לפני הניתוח‪ ,‬שינה החולה‬
‫את דעתו וביקש לשתול עדשה בכוח מתאים שתאפשר לו לקרוא‬
‫בעין זו ללא צורך בתיקון לקרוב‪ .‬מהי העדשה המתאימה ביותר‬
‫שתענה על דרישתו?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪20.5‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪62‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫בזמן ניתוח ירוד‪ ,‬בשיטת ה‪ ,phacoemulsifcation-‬נפלו חתיכות‬
‫גרעין לזגוגית‪ .‬מה הנכון ביותר לעשות?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫להוציא חתיכות נגישות‪ ,‬לבצע ויטרקטומיה קדמית ולהפנות‬
‫למנתח מקטע אחורי‬
‫להוציא את כל החתיכות שנפלו לזגוגית באותו הניתוח‬
‫לבצע רק סגירה של החתך הניתוחי ולהפנות למנתח מקטע‬
‫אחורי‬
‫להזריק אנטיביוטיקה לזגוגית בתוך הניתוח‬
‫‪63‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חולה בת ‪ 65‬עברה ניתוח קטרקט לפני ‪ 3‬שבועות‪ .‬היא מקבלת טיפות‬
‫סטרואידים ‪ 4‬פעמים ביום‪ .‬בבדיקה ניתן לראות את הממצאים שבתמונות‪.‬‬
‫מה הטיפול המומלץ?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫הזרקת אנטיביוטיקה לזגוגית‬
‫טיפות סטרואידים וציקלופלגיה ‪6‬‬
‫פעמים ביום‬
‫ניתוח‬
‫מעקב צמוד‬
‫ל‪183 11‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
64
?‫ה רואה בתמונה‬/‫לאחר השתלת איזה עדשה שכיח יותר הסיבוך שאת‬
Piggybacked acrylic
IOL
Piggybacked silicone
IOLs in the bag
Piggybacked PMMA
IOLs
Piggybacked silicone
IOLs in the bag and
sulcus
-‫א‬
-‫ב‬
-‫ג‬
-‫ד‬
‫‪65‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫יומיים לאחר ניתוח קטרקט את‪/‬ה רואה את הפונדוס שבתמונה‪ .‬החולה‬
‫מתלונן‪/‬ת על כאבים וירידה בחדות הראיה‪ .‬מה יש לבצע?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫ניקוז דחוף‬
‫מתן סטרואידים לוריד במשך‬
‫‪ 24‬שעות וניתוח למחרת‬
‫בדיקת החתך הניתוחי‬
‫מעקב ‪ultrasound‬‬
‫‪171‬‬
‫‪66‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי ‪?Microspherophakia‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫אנשים אילו לרב הינם קצרי רואי‬
‫יכול להופיע כפגם בודד או נלווה למחלות אחרות‬
‫יכול לגרום לגלאוקומה בעלת זוית נסגרת‬
‫תכשיר הבחירה בהתקף גלאוקומה הינו פילוקרפין‬
‫‪67‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫יממה לאחר ניתוח קטרקט את‪/‬ה רואה את הממצא שבתמונה‪.‬‬
‫מהו הטיפול הטוב ביותר?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫ניתוח תוך שבוע‪ ,‬בגלל שברוב‬
‫המקרים אין שיפור עצמוני‪.‬‬
‫השתלת קרנית‪ ,‬בגלל שלחולה יש‬
‫‪Fuchs’ endothelial dystrophy‬‬
‫ו‪ forceps injury-‬ישן‪.‬‬
‫הזרקת אוויר‪/‬גז‬
‫הוצאת ה‪IOL-‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫‪68‬‬
‫עכירות בעדשה כגון זו המוצגת בתמונה הכוללת את הקפסולה האחורית‬
‫הינה אופיינית ל‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫חולי סוכרת‬
‫חבלות קהות‬
‫משני לתרופות סיסטמיות‬
‫הקרנות בעבר‬
‫הוד‪11‬‬
‫‪69‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫במחלת ‪ Galactosemia‬משפט אחד מהבאים נכון‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫התורשה הינה אוטוזומלית דומיננטית‬
‫האבחנה במחלה זו נעשית ע"י בדיקת דם‬
‫רב מקרי הקטרקט במחלה זו מאובחנים בעשור השני לחיים‬
‫הצורה הקלאסית השכיחה והקשה של המחלה‪ ,‬מקורה‬
‫באנזים ‪transferase‬‬
‫בפגם‬
‫‪61-62 11‬‬
2008
51
‫עדשה וקטרקט‬
‫באיזה מחלה ניתן לראות את הממצא שבתמונה‬
Wilson Disease
-‫א‬
Hypocalcemia (Tetanic Cataract)
-‫ב‬
Myotonic Dystrophy
-‫ג‬
Galactosemia
-‫ד‬
‫‪52‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫בתמונות ‪ A,B,C‬מתוארים שלושה סוגים קלאסיים של קטרקט‪.‬‬
‫איזה מהמשפטים הבאים נכון‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הקטרקט שבתמונה ‪ B‬גורם לעיתים נפוצות ל‪Myopic shift -‬‬
‫הקטרקט שבתמונה ‪ B‬גורם לעיתים נפוצות ל‪Hyperopic shift -‬‬
‫הקטרקט שבתמונה ‪ C‬גורם לעיתים נפוצות ל‪Myopic shift -‬‬
‫הקטרקט שבתמונה ‪ A‬גורם לעיתים נפוצות ל‪Myopic shift -‬‬
‫‪53‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫גבר בן ‪ 65‬ש' מועמד לניתוח ירוד בעין ימין‪.‬‬
‫הרפרקציה בעין זו ‪ .-2.00-3.00X600‬על מנת להפחית את‬
‫האסטיגמטיזם במהלך הניתוח איפה יש למקם את החתך‬
‫הניתוחי (על פי השעון)?‬
‫א‪-‬‬
‫בשעה ‪1:00‬‬
‫ב‪-‬‬
‫בשעה ‪2:00‬‬
‫ג‪-‬‬
‫בשעה ‪10:00‬‬
‫ד‪-‬‬
‫בשעה ‪11:00‬‬
‫‪54‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫איזה מהמשפטים הבאים לגבי חומרים ויסקואלסטיים‬
‫נכון‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫במקרה של קרע בקופסית האחורית עדיף להשתמש בחומר‬
‫שהוא דיספרסיבי (‪)Dispersive‬‬
‫אחת הדוגמאות לחומר שהינו קוהזיבי (‪ )Cohesive‬הינו‬
‫הויסקוט‬
‫החומרים הקוהזיביים נדבקים לקרנית ויש להם מתח פנים נמוך‬
‫בזמן קפסולורקסיס (‪ )Capsulorrhexis‬עדיף להשתמש‬
‫בחומר דיספרסיבי כדי לשמור על לשכה מלאה‬
‫‪55‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫אדם עבר ‪ )RK( Radial keratotomy‬לפני מספר שנים‪ .‬כעת הוא מגיע אליך‬
‫לניתוח קטרקט‪ .‬במהלך הניתוח הושתלה עדשה שכוונה ל‪ .emertropia -‬כח העדשה‬
‫חושב לפי בדיקת אורך גלגל העין וקרטומטריה (פורמולת ‪ .)SRK-T‬הניתוח עבר‬
‫בהצלחה וללא כל סיבוכים‪ .‬לאחר הניתוח‪ ,‬המטופל טוען שראייתו גרועה ביותר‪.‬‬
‫בבדיקה (לאחר הניתוח) חלקים קדמיים וקרקעית תקינים‪.‬‬
‫מה קרה?‬
‫א‪-‬‬
‫קרוב לוודאי שהתפתחה אצלו היפראופיה (‪ )Hyperopia‬ניכרת‬
‫ב‪-‬‬
‫קרוב לוודאי שהתפתחה אצלו מיופיה (‪ )Myopia‬ניכרת‬
‫ג‪-‬‬
‫קרוב לוודאי שהתפתחה אצלו אי ספיקה )‪(Decompensation‬‬
‫של תאי אנדותל הקרנית‬
‫ד‪-‬‬
‫קרוב לוודאי שקרתה סובלוקסציה של העדשה המושתלת‬
‫‪56‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חולה שעבר ניתוח ‪ LASIK‬לתיקון קוצר ראיה מועמד לניתוח קטרקט‪.‬‬
‫חדות הראיה בעין זו היא ‪.6/60‬‬
‫מה היא השיטה הטובה ביותר לקבוע את מספר העדשה שיש להשתיל‬
‫במקרה זה‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪IOL Master‬‬
‫‪Immersion ultrasound‬‬
‫השיטה ההיסטורית‪ :‬להשתמש ברפרקציה‬
‫ובקרטומטריה שלפני ואחרי ניתוח ה‪LASIK-‬‬
‫שיטת עדשת המגע‪ :‬שימוש בעדשת מגע שה‪-‬‬
‫‪ Base curve‬שלה ידוע‬
‫‪57‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫חולה עבר ניתוח פאקו במהלך תקין‪ .‬כחצי שנה לאחר‬
‫הניתוח נמצא הממצא שבתמונה‪ .‬איזה מצב יגרום‬
‫בסבירות הנמוכה ביותר לסיבוך זה‪.‬‬
‫א‪-‬‬
‫‪Exfoliation syndrome‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪Small capsulorrhexis‬‬
‫ג‪-‬‬
‫השתלת ‪IOL piece Three-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫קרע של הזונולות במהלך הניתוח‬
‫‪B‬‬
58
‫עדשה וקטרקט‬
‫איזה סוג עדשה הוא המומלץ ביותר להשתלה במהלך ניתוח‬
‫קטרקט בעין שבה יש שמן סיליקון‬
Hydrophobic acrylic IOL
-‫א‬
Polymethylmethacrylate (PMMA)
-‫ב‬
Three-piece silicone IOL
-‫ג‬
Plate style silicone IOL
-‫ד‬
‫‪59‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫האמצעים העומדים לרשותנו להפחתת אסטיגמטיזם‪ ,‬כוללים‬
‫את השיטות הבאות פרט ל‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫‪Limbal Relaxing Incision‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪Opposite Clear Corneal Incision‬‬
‫ג‪-‬‬
‫‪Toric IOL‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪Multifocal IOL‬‬
‫‪60‬‬
‫עדשה וקטרקט‬
‫מה אינו גורם סיכון להתפתחות‬
‫‪posterior subcapsular cataract‬‬
‫א‪-‬‬
‫סטרואידים‬
‫ב‪-‬‬
‫‪Pseudoexfoliation‬‬
‫ג‪-‬‬
‫חבלה‬
‫ד‪-‬‬
‫קרינה‬
2010
‫עדשה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪?CAPSULAR BLOCK SYNDROME‬‬
‫מיאופיה‬
‫היפרמטרופיה‬
‫מונוקולר דיפלופיה‬
‫עדשה‬
‫• מה לא נכון לגבי העדשה?‬
‫• שאיבת יוני ‪ NA‬ו ‪ K‬מהחלק הקדמי‬
‫• משהו עם ‪HMP‬‬
‫• ‪ -Alfa‬יותר מחצי מהמשקל היבש של עדשה‬
‫• יש בעדשה ויטמינים‬
‫לשים לב בערער‬
‫עדשה‬
‫• מה לא נכון לגבי העדשה?‬
‫• עובי קופסית אחורית ‪ 45‬מיקרון‬
‫• עוד ‪ 3‬נכונים‬
‫עדשה לשים לבערער‬
‫מה אינו נכון לגבי פקואמולסיפיקציה?‬
‫‪ .1‬קצב אספירציה נמדד במ"ל לדקה‪ ,‬תלוי במהירות‬
‫סיבוב המאשבה פריסטלתית וניתן לתכנות בכל‬
‫שלב הניתוח‬
‫‪ -SURGE .2‬התרדדות מהירה של לשכה הקדמית‬
‫עקב שבירת ‪OCCLUSION‬ושאיבה מהירה של‬
‫נוזל העין‬
‫‪ – BURST .3‬פעימת ‪ US‬בקצב קבוע ועוצמה משתנה‬
‫בתלות במידת הלחיצה על הדוושה‬
‫‪ – IRRIGATION .4‬פסיבית ותלויה בגובה הבקבוק‬
‫עדשה‬
‫מתי צריך לשים עדשת ‪ IOL‬גדולה יותר?‬
‫‪ .1‬כשה ‪ K‬קטן ו ‪AL‬קטן‬
‫‪ .2‬כשה ‪ K‬גדול ו ‪ AL‬גדול‬
‫‪ .3‬כשה ‪ K‬גדול ו ‪ AL‬קטן‬
‫‪ .4‬כשה ‪ K‬קטן ו ‪ AL‬גדול‬
‫עדשה‬
‫מה נכון לגבי קטרקט מולד כתוצאה מ‪?RUBELLA‬‬
‫‪ .1‬תמיד ‪BILATERAL‬‬
‫‪ .2‬יכולה ליהות דלקת קשה אחרי ניתוח‬
‫‪ .3‬לחכות ‪ 3‬חודשים ו‪...‬‬
‫‪ .4‬קולובומה ו‪ OPTIC ATROPHY‬יכולים ליהות חלק‬
‫מהתמונה‬
‫עדשה‬
‫רפרקציה ‪ -2/-3*60‬על מנת להפחית אסטיגמטיזם –‬
‫איפה לבצע את החתך בקרנית?‬
‫‪ .1‬בשעה ‪1‬‬
‫‪ .2‬בשעה ‪10‬‬
‫‪ .3‬בשעה ‪11‬‬
‫לשים לב בערער‬
‫עדשה‬
‫עדשה טורית – מה נכון?‬
‫‪ .1‬מתקנת אסטיגמטיזם מעל ‪ 4‬דיאופטר‬
‫‪ .2‬הסימון על העדשה מתקן את הצילינדר במישור‬
‫הקרנית וקיבוע על ידי ‪ 2‬חורים בקופסית קדמית‬
‫ואחורית‬
‫‪ .3‬כל מעלה של רוטציה של ‪ IOL‬מורידה את אפקט‬
‫התיקון של הצילינדר ב‪7%‬‬
‫לשים לב בערער‬
2012
‫קטרקט‬
‫קטרקט‬
‫קטרקט‬
‫קטרקט‬
‫קטרקט‬
‫קטרקט‬
2013
‫קטרקט‬
‫חולה עבר ניתוח הסרת ירוד‪ .‬לאחר הניתוח מתלונן שהוא‬
‫לא רואה טוב‪ .‬בבדיקה נמצא שיפט מיופי מה יכולה‬
‫להיות הסיבה?‬
‫א‪ -‬העדשה נקבעה לפי מדידת אורך גלגל העין ב‪-‬‬
‫‪Us‬מגע ( לחיצה ללא ‪.) IMMERSION‬‬
‫ב‪ -‬החולה עבר לפני כן ניתוח ‪RK‬השתמשו‬
‫בקרטומטריה ‪JAVAL‬‬
‫ג‪ -‬החולה עבר לפני כן ניתוח תיקון רפרקציה בשיטת‬
‫‪LASIK‬‬
‫‪98‬‬
‫קטרקט‬
‫איך נשפר ‪ FOLLOWABILITY‬של מכשיר פאקו‬
‫א‪ -‬הגברת הוואקום‬
‫ב‪ -‬הגברת הכוח של הפאקו‬
‫ג‪ -‬שימוש בטיפ עם קצה יותר אלכסוני‬
‫‪99‬‬
‫קטרקט‬
‫איזה מהפרמטרים משפר את ה‪FLLOWABILITY -‬‬
‫במהלך שלב הפאקואמולסיםיקציה?‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫הגדלת עוצמת הוואקום‬
‫החלפה למחט עם שיפוע קטן יותר‬
‫הפחתת עוצמת השאיבה‬
‫הגברת עוצמת הפאקו‬
‫קטרקט‬
‫מטופל עם ממצא כנראה בתמונה ‪,‬מה יהיה הסיבוך‬
‫בניתוח‪:‬‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫קרע בקופסית אחורית‬
‫זיהום‬
‫חוסר יציבות של העדשה‬
‫‪.....‬‬
‫‪101‬‬
‫קטרקט‬
‫באיזה מכשיר יש שליטה בנפרד על עוצמת הפאקו ועד‬
? ‫זרימת הנוזל בפדאל‬
Alcon Infinityt
AMO Sovereign with Whitestar
Bauch & Lomb Millenium
STAAR surgical Sonic WAVE
102
-‫א‬
-‫ב‬
-‫ג‬
-‫ד‬
‫קטרקט‬
‫איזה מהמשפטים הבאים לגבי חומר דיפסרסיבי נכון‬
‫א‪ -‬משקל מולקולרי‪/‬מסה גבוהה‬
‫ב‪ -‬מתח פנים גבוה‬
‫ג‪ -‬נצמד טוב למשטחים‬
‫ד‪ -‬יוצא בקלות‬
‫‪103‬‬
‫קטרקט‬
‫במהלך ניתוח הלשכה כל הזמן מתרדדת‪ .‬מה תעשה ?‬
‫א‪-‬‬
‫תעלה ואקום‬
‫ב‪-‬‬
‫תוריד את הבקבוק‬
‫ג‪-‬‬
‫תקטין את קוטר הפאקו‬
‫ד‪-‬‬
‫תגדיל את הקומפלאינס של הצינורות‬
‫‪104‬‬
‫קטרקט‬
‫מה השינוי המשמעותי ביותר בעדשה מלידה ועד גיל ‪18‬‬
‫א‪ -‬קוטר העדשה‬
‫ב‪ -‬עובי העדשה‬
‫ג‪ -‬משקל העדשה‬
‫ד‪ -‬האינדקס הרפרקטיבי שלה‬
‫‪105‬‬
‫קטרקט‬
‫מה הקוטר הרקסיס המירבי המומלץ‪ .‬בעדשה בעלת קוטר‬
‫של ‪ 9‬מ"מ‬
‫א‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪5.5‬‬
‫ג‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫ד‪-‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪106‬‬
‫קטרקט‬
‫באיזה מהמחלות הבאות יש קטרקט‬
‫א‪ -‬היפרקלצמיה‬
‫ב‪ -‬טירוזינמיה‬
‫ג‪ -‬ויליסון‬
‫ד‪.... -‬‬
‫‪107‬‬
‫קטרקט‬
‫סמן את המשפט הנכון‬
‫א‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ג‪-‬‬
‫ד‪-‬‬
‫ריכוז הנתרן בעדשה גבוה מאשר במי הלישכה‬
‫ריכוז האשלגן במי הלישכה גבוה מבעדשה‬
‫ריכוז האשלגן בעדשה הוא כמו במי הלישכה‬
‫ריכוז האשלגן בעדשה גבוה מבלישכה‬
‫‪108‬‬

similar documents