Rodičovské kompetence

Report
RODINNÉ KOMPETENCE
6.6.2013
OBSAH
Co jsou to kompetence
 Co jsou to rodinné kompetence
 Proč je rodičovství skvělá příležitost pro rozvoj
určitých kompetencí
 Jak je použít v pracovním prostředí

CO JSOU TO KOMPETENCE
Kompetence:
 Odborné kompetence – odborné znalosti a
dovednosti (vzdělání, kurzy), znalost oboru,
schopnost aplikovat naučené do praxe, další
vzdělávání v profesní oblasti
 Obecné kompetence – nesouvisejí s oborem
(řízení auta, práce s PC, jazyková vybavenost…)
 Osobnostní/sociální kompetence –
komunikace, organizační schopnosti, time
management, flexibilita, kreativita, zvládání
konfliktů….

CO JSOU TO RODINNÉ KOMPETENCE
V práci pro rodinu se trénují a získávají
dovednosti (kompetence), které jsou dnes v
pracovní světě žádané.
 Nazývají se také soft skills, měkké dovednosti
 Jedná se o oblast, kde se práce a rodina prolínají
 Mění pohled na dobu strávenou péčí o osobu
blízkou
 Lze čerpat i z práce pro obec, pro různá sdružení,
z dobrovolnictví, volnočasových aktivit

CO NÁM RK PŘINÁŠEJÍ?
Osobní rozvoj
 Pracovní rozvoj
 Kvalitnější výchovu dětí
 Koncept RK napomáhá potírání diskriminace na
trhu práce – zvyšuje status rodinné péče v očích
zaměstnanců i zaměstnavatelů
 Ženy mají pocit, že silné stránky nemají, protože
byly dlouho doma. Lze se opřít právě o RK –
pojmenovat si je, vědět o nich, začít si je
vztahovat k pracovnímu prostředí.

PROČ JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBNÍ
ROZVOJ?
Role rodiče je na celý život
 Procházíme sociálními interakcemi
 Děti:

Nastavují zrcadlo
 Testují hranice
 Zkouší, co vydržíme

CO JAKO RODIČE ROZVÍJÍME?
• Přijmout jiný rytmus
• Trpělivost a flexibilita
• Kreativita a intuice
• Emoční inteligence
• Komunikace, asertivita
• Organizace
• Důslednost a zodpovědnost
• Negativní a pozitivní zpětná vazba
• Řešení konfliktů
• Stanovování pravidel, hranice
• Vedení týmu, plánování, delegování
• Priority – rozvržení času, Time management
• Vnitřní motivace
• Koučování puberťáka
• Zvládání manipulace
CO JAKO RODIČE ROZVÍJÍME?
Zručnost
 Hospodárnost
 Pečlivost
 Efektivita
 Schopnost plánovat
 Schopnost rozhodnout se
 Osobní nasazení
 A další…

ZNAMENÁ RODIČOVSTVÍ AUTOMATICKÉ
OSVOJENÍ RK?
Plán rozvoje - osvojení kompetencí je nutné
plánovat, cíleně se rozvíjet
JAK?
o Samostatně (samostudium, kurzy, pozorování
sebe i jiných, konzultace s odborníky, poradny,
nahrávání se…)
o Rozvoj zaměstnanců (cílený plán na dobu
MD/RD, exit interview, školení, předávání
informací)

PROCES ZMĚNY
Informace – co můžu a chci vylepšit, informace z
literatury, kurzu, internetu
 Pozorování – jak reaguji, co říkám, mapování
zažitých vzorců
 Mentální nácvik – hledat způsoby, jak jednat
jinak, přehrávání modelových situací
 Zavádění do praxe – zkouším si nové reakce,
střídavý úspěch, vytvářené nových vzorců
 Ustálení – nepolevit
 Integrace – jednám jinak, vidím pozitivní změnu

JAK KOMPETENCE ROZVÍJET

SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Vnitřní
Co už zvládám
prostředí
Příležitosti
Vnější
Co/kdo mi může pomoci
prostředí
Slabé stránky
Co bych se chtěla naučit
Ohrožení
Co/kdo mě může ohrozit
JAK RK PREZENTOVAT U POHOVORU
Otázky na silné a slabé stránky
 Definovat, co jsem si osvojil/a
 Pojmenovat kompetence
 Vztáhnout je na konkrétní pracovní prostředí,
pracovní pozici
 Připravit si SWOT pro danou pracovní pozici
 VĚŘIT SI!

2 PODMÍNKY VYUŽITÍ RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ
1. aktivní přístup k životu – schopnost rozvíjet se
a měnit (x determinace genetická, psychická,
prostředím)
Podnět – svobodná volba - odezva
 2. angažovaný přístup k zaměstnání – využívám
všechny své kompetence stejně angažovaně jako
v osobním životě

Děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek dne.

similar documents