Atatürk *lkeleri ve *nk*lâp Tarihi I

Report
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Bölüm – 13
Bölüm-13
•
Büyük Taarruz Ve Mudanya Mütarekesi
•
Büyük Taarruz’a Hazırlık
•
Büyük Taarruz ve Sonuçları
•
Mudanya Mütarekesi (Ateşkes Antlaşması)
Büyük Taarruz

Sakarya Savaşı’ndan sonra bir yıllık savaşsız dönem yaşandı. Bu dönemde
hazırlıklar yapıldı.

Yunan Ordusunun saldırma ve ilerleme gücünün büyük ölçüde yok edilmesiyle
henüz yurdu kurtarma işi bitmiş değildi. Bu ordunun Anadolu içinden tamamen
sökülüp atılması gerekiyordu. Bunun başarılabilmesi için de Türk Ordusunun
güçlendirilmesi, saldırıya hazırlanması en önemli koşuldu. Sakarya Savaşı gibi
çok ağır bir çarpışmadan çıkan ordu, saldırı işine derhal girişemezdi. İyi
hesaplanılmadan ve hazırlanılmadan bu işe girişilirse, başarılı olamamak büyük
bir ihtimaldi. Böyle bir sonuç ise binbir zahmet ve acı ile erişilen iyi durumun,
elde edilen olanakların yok olması demekti. Bu nedenle Başkomutan ve
çevresindeki çok deneyimli askeri kadro bütün açık kapıları kapamak, her
bakımdan son derece üstün bir hazırlık yapmak zorunda idiler. Ama bu çok
önemli olan noktayı bazı çevrelere kabul ettirmek kolay değildi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Büyük Taarruz

Gazi Mustafa Kemal Paşayı kişisel nedenlerle çekemeyenler veya Onun siyasetini
hiçbir zaman desteklememiş olanlar, TBMM'de ve dışarıda olumsuz bir tutum
sürdürüyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa TBMM'yi oyalamakla suçlandırılıyordu.
Askerlik sanatının gereklerini anlamayan bazı iyi niyetli kişiler de bu çevrelere
katılıyorlardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşanın Başkomutanlık süresi 31 Ekim 1921 ve 4 Şubat
1922 tarihlerinde iki kez uzatılmıştı. Bu süre içinde Başkomutan ve TBMM
Hükümeti yoğun çalışmalar içindeydiler.

TBMM, 20 Temmuzda, Başkomutan'ın görev süresini zamanla sınırlamadan
uzattı. Bu karar ile Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı seçileceği 29 Ekim
1923 tarihine kadar Başkomutanlık görevini yürütmüştür. Bütün bu olaylar
sırasında ordunun saldırı hazırlıkları dikkatli, titiz ve gizli bir biçimde
yürütülüyordu. Ankara'daki siyasal çekişmeler Başkomutan'ın işini bir ölçüde
kolaylaştırıyordu.
Büyük Taarruz

Düşmanın
haber
alma
örgütleri
Ankara'daki
bu
gelişmeleri,
Türklerin
saldırı
yapabilecek bir moral gücü içinde bulunmadığı izlenimini veriyordu ki, bu elbette
onları rahatlatıyor ve karşı önlemler alma yolunda tembelliğe itiyordu. Batı Cephesine
kapanmış diğer cephelerden yapılan birlik kaydırmaları, geceleri gerçekleştiriliyordu.
Düşmana en küçük bir kuşku vermemek için gizliliğe büyük özen gösteriliyordu.
Ordunun saldırıya hazır olduğuna karar verilince, 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruzun
başlaması, Başkomutan tarafından gizli bir buyrukla yetkililere bildirildi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Büyük Taarruz

Gemlik Körfezinden Çivril dolaylarına kadar uzanan 700 kilometrelik Yunan
Cephesinde asıl büyük kuvvetler Eskişehir-Afyon- Kütahya Bölgesinde
bulunuyordu. Düşman güçlerinin o bölgedeki birlikleri ani bir saldırı ile yok
edilirse, Yunan Ordusu çökerdi. Bu nedenle 26 Ağustos sabahı baskın
biçiminde başlayan Büyük Taarruzda ağırlık noktası o bölüme verildi. Ama
cephenin diğer yanları da başıboş bırakılmadı. 26 Ağustos akşamına kadar
düşmanın bir yıldan beri büyük bir etkinlikle tahkim ettiği yerlere
askerlerimiz girmişti. Yunan birlikleri hızla çekilmek zorunda kaldılar. Ama
çekilme yönleri, Türk birlikleri tarafından tutuldu.

Yunan Ordusu'nun büyük bir bölümü, 29 Ağustos akşamına kadar
Aslıhanlar-Dumlupınar Bölgesinde kuşatıldı. 30 Ağustos günü doğrudan
doğruya Başkomutan tarafından yönetilen bir büyük meydan savaşı
sonunda Yunan Ordusunun asıl güçleri yok edildi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Büyük Taarruz

31 Ağustos günü düşmanın artık karmakarışık bir biçimde geri çekildiğini
anlayan Başkomutan, bu birliklerin aman verilmeden izlenmesini buyurdu
ve şu ünlü emri verdi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri." Bu emir
üzerine düşman cephenin her yerinden hızla kovalanmaya başlandı. Bu hıza
ihtiyaç vardı. Düşmanı çekilmekten bile alıkoymak gerekiyordu. Çünkü
Yunanlılar kaçarken, geçtikleri bütün yerleşme bölgelerini yakıyorlar,
önlerine çıkan suçsuz Türkleri, kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden
insafsızca öldürüyorlardı.

Türk Ordusunun hızlı hareketi karşısında binlerce Yunanlı teslim olurken,
kaçabilenler bu yıkıcı eylemlerini sürdürüyorlardı. Sonunda 9 Eylülde İzmir,
11 Eylülde ise Bursa kurtarıldı. Yunan Donanmasının Ege'deki çabaları da
hiçbir sonuç vermedi. 18 Eylülde Anadolu'da bir Yunan eri bile kalmamıştı.
Büyük Taarruz, üstün bir başarı ile sonuçlandı.

Büyük Taarruzdan sonra, Anadolu Yunan işgalinden kurtuldu. Kurtuluş
Savaşı'nın asker cephesi kapandı, siyasi cephesi açıldı.
Mudanya Mütarekesini Hazırlayan
Nedenler

Yunan kuvvetlerinin 9 Eylül 1922 tarihinde T.B.M.M. Ordusu tarafından Anadolu’dan
çıkarılmasından sonra Türk orduları Bursa’yı ele geçirmiş ve Çanakkale’ye kadar
gelmiş ve Müttefik kuvvetleri ile karşı karşıya gelmiştir. Bu karşılaşma iki kuvvet
arasında çatışma tehlikesini gündeme getirmiştir.

Bunun üzerine çatışmayı önlemek için bir mütareke yapılması isteği İngiliz komutanı
General Harrington tarafından T.B. M. M’ ne iletilmiştir.
General Harrington
İstanbul’u terk
etmeden önce
Selahattin Adil Paşa ile
birlikte
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Müttefiklerin Mütareke Teklifi

Müttefik Devletler, 23 Eylül 1922 tarihinde İngiltere, Fransa ve İtalya
Dışişleri Bakanlarının imzasını taşıyan bir nota ile İzmit yada Mudanya’da
bir toplantı yapılmasını teklif etmişlerdir.

Toplantının
3
Ekim
kararlaştırılmıştır.
1922
tarihinde
Mudanya’da
başlatılması
Mudanya
Mütarekesi’nin
imzalandığı oda
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Mudanya Mütarekesi Toplantısı

Toplantıda Türkiye’yi Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa,

İngiltere’yi General Harrington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Mombelli
temsil etmiştir.

Yunanlılar toplantıda temsil edilmemiştir.

Toplantıda sonuca ulaştırmak istenen konu; Doğu Trakya’nın Yunan kuvvetlerinden
temizlenerek T.B.M.M. Hükümetine teslimi ve barışın imzalanmasına kadar Boğazlar ve
İstanbul’un statüsüdür.

Toplantı 11 Ekim 1922 tarihinde sonuçlanmıştır.
Toplantıya katılan
Charpy, Harrington,
İsmet Paşa ve
Mombelli
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Mudanya Mütarekesi’nde Alınan Kararlar

Trakya’daki Yunan kuvvetleri 15 gün içinde Meriç Irmağı’nın sol kıyısına çekilecektir

Trakya’daki sivil yönetim, önce İtilaf Devleti görevlilerine ve Yunanlılar çıktıktan sonra
30 gün içinde T.B.M.M hükümetine devredilecektir.

Güvenlik için 8.000 subay ve eri aşmayacak bir Türk jandarmasının Doğu Trakya’ya
geçmesine izin verilecektir.
Mudanya
Mütarekesi’nin
imzalandığı tarihi bina
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Mudanya Mütarekesi’nin Önemi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nın ardından imzaladığı ve koşulsuz teslimini ifade
eden Mondros Mütarekesi’nin aksine Türk ordularının büyük zaferini ve bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisidir.

T.B.M.M Hükümeti, savaş yapmadan Doğu Trakya ve Edirne’yi almıştır.

İngiltere bu mütareke ile birlikte T.B.M.M. Hükümeti’ni resmen tanımıştır.
Mudanya
Mütarekesi’nin
imzalandığını duyuran
Yeni Şark Gazetesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
BÖLÜM ÖZETİ

İnönü Savaşları’yla hem Anadolu’nun dirayeti, gücü ortaya çıkmış, hem de Türk
ordusunun ve Milli Mücadele’nin kendine olan güveni artmıştır. Bu gelişmeler şüphesiz
Milli Mücadele’ye halkın katılımını da olumlu yönde etkilemiştir. Yunanlılar tekrar
harekete geçtiklerinde artık son defa İngiliz desteğini alıyorlardı. Anadolu zor şartlar
içinde iken Yunan saldırısı başlamıştı. Yunanlıların taarruza geçmeleri üzerine, Türk
birlikleri Mustafa Kemal’in emriyle hızlı, düzenli ve kayıpsız olarak önce Eskişehir’e
sonra Sakarya’nın doğusuna çekilmişti. Mustafa Kemal’in amacı orduyu iyice geri
çekerek Yunanlılarla Türk ordusu arasındaki mesafeyi açmak ve bu süreden istifade
ederek hazırlık yapmaktı. Mustafa Kemal üç ay süre ile Meclis’in tüm yetkilerine sahip
olarak 5 Ağustos’ta başkumandan seçildi. 8 Ağustos günü hemen Tekalif-i Milliye
emirlerini yayınlayarak hazırlıklara başladı. Tekalif-i Milliye çerçevesinde hazırlıklar
tamamlandıktan sonra taraflar Sakarya’da karşılaştılar. 23 Ağustos-13 Eylül 1921
tarihleri arasında Yunan saldırısı ile başlayan savaş aralıksız 22 gün ve 22 gece devam
etmiştir. Alan savunması ile Yunan saldırısı durdurulmuştur.

Sakarya Savaşı sonrasında 19 Eylül tarihinde Mustafa Kemal’e Meclis tarafından
Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı verilmiştir. 1922 yılına gelindiğinde İtilaf Devletleri
ile yapılan görüşmeler neticesiz kalınca, Mustafa Kemal’in gözetiminde son darbeyi
vurmak için hazırlanmış olan harekat planının hayat geçirilmesi ile 26-30 Ağustos
1922 tarihlerinde Başkumandanlık Meydan Muharebesi kazanılmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
BÖLÜM ÖZETİ
•
Türk kuvvetleri Yunanlıları yenilgiye uğrattıktan sonra 11 Ekim 1922
tarihinde Müttefik devletleri temsilcileri ile Mudanya’da ateşkes anlaşması
imzalamışlardır.Bu anlaşma ile daha sonra yapılacak barış antlaşmasının
zemin oluşturulacaktır20 Kasım 1922 tarihinde Lozan’da T.B.M.M Hükümeti
ile I. Dünya Savaşı’ndan beri devam eden savaş durumunu bitirmek için
Müttefik devletlerle Türk heyeti arasında barış görüşmeleri başlamıştır.24
Temmuz 1923’de imzalanan antlaşma ile yeni kurulacak tam bağımsız
Türkiye’nin temelleri atılmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

similar documents