- Jeugd Rode Kruis

Report
Jeugd Rode Kruis
Inhoudstafel
•
•
•
•
•
•
•
Situering: algemeen + binnen RK
Missie en visie
Actieterreinen
Structuur
Opleidingen
Jaarthema
Communicatie
Situering: algemeen
• Vlaamse overheid, Agentschap sociaalcultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen,
afdeling Jeugd
• Subsidies als landelijk georganiseerd
jeugdwerk
• Beleidsnota 2014-2017
Situering: binnen RK
•
•
•
•
Humanitaire diensten
Dienst Jeugd Rode Kruis
Manager + 4 stafmedewerkers
Ondersteuning secretariaat HD
Missie en visie
• Missie = Rode Kruisgedachte verspreiden bij
kinderen en jongeren
• Visie = schakel tussen het Rode Kruis en alle
jongeren (6-35 jaar) in Vlaanderen, vertaling
van alle Rode Kruisinhouden naar jongeren
Actieterreinen
•
•
•
•
•
Internationale werking
Sociale werking
Eerste hulp
Bloed
Hulpverlening
Internationale werking
• Uitwisselingen
• EURCYN en EYCM
• European Voluntary Service (EVS)-projecten
Sociale werking
• Speelweken voor kinderen die verblijven in
een opvangcentrum voor asielzoekers
• Participatieproject
• Diverse andere projecten bijv. Youth on the
run, activiteiten met kwetsbare
doelgroepen, …
Eerste hulp
• Aanbod vernieuwd in 2012:
– Eerstehulpinitiaties: per graad, lager en
secundair onderwijs, werkboeken voor lln +
handleidingen voor leerkrachten
– Eerstehulpcursussen: voor lln + handleiding voor
leerkrachten
Eerste hulp
• Aanbod vernieuwd in 2012:
– Eerste hulp voor jeugdleiders
– Eerste hulp voor leerkrachten
• Gezamenlijk lesgeverstraject
– Jeugdmonitoren en initiatoren
Eerste hulp
Bloed
• Lespakketten Dienst voor het Bloed
• Diverse projecten bijv. Bloedcafé, …
Hulpverlening
• Diverse projecten bijv. Code Red, het leren
kennen van een hulppost, JOS-project
Structuur
Secretariaat
Adviescommissie
Provinciale zetel
Provinciale teams
Jeugdkernen
Jeugd Rode Kruis Light
• Wat
• Eerstehulpcursussen en –initiaties
• Afdelingskern
– Verantwoordelijke en initiatoren, evt
jeugdmonitor
• Wie komt er naar activiteiten?
– Leeftijdsgroep per initiatie/cursus
Jeugd Rode Kruis Plus
• Wat
• Activiteiten, al dan niet rond 5 actieterreinen,
projecten
• Afdelingskern
– Verantwoordelijke en jeugdleiders
• Wie komt er naar activiteiten?
– Iedereen tussen 6 en 35 jaar welkom
Jeugd Rode Kruis Full Option
• Wat
– Combinatie van Light en Plus
• Belangrijk: open jeugdbeweging
– Geen lidgeld
Structuur
Secretariaat
Adviescommissie
Provinciale zetel
Provinciale teams
Jeugdkernen
Structuur
Secretariaat
Adviescommissie
Provinciale zetel
Provinciale teams
Jeugdkernen
Structuur
Secretariaat
Adviescommissie
Provinciale zetel
Provinciale teams
Jeugdkernen
Structuur
Secretariaat
Adviescommissie
Provinciale zetel
Provinciale teams
Jeugdkernen
Opleidingen
• Animator in het jeugdwerk
– Startkabels
– Spellewaerde
• Hoofdanimator in het jeugdwerk
– VOPL
– VOPL de luxe
• Instructeur in het jeugdwerk
Opleidingen
• Initiator
– Initiatie voor initiatoren
• Jeugdmonitor
– Module 5: Vakdidactiek jeugdmonitor
– Omscholingstweedaagse
Jaarthema
• Net als iedere jeugdbeweging wordt er per
werkjaar rond een jaarthema gewerkt
• Maatschappelijk actueel thema
• Bijv. Zet ‘m niet buiten spel (kansarmoede),
Hope op de loop (kinderen op de vlucht), …
• Gezamenlijke jaarthema’s
Jaarthema
• Huidig jaarthema beweging met als slogan
‘Beweeg mee met Spierellie’
• Divers jaarthema-materiaal: gids, kalender,
…
Communicatie
• www.jeugdrodekruis.be
• www.kids.rodekruis.be
• www.vrijwilliger.rodekruis.be (Jeugd Rode
Kruis)
• www.facebook.com/jeugdrodekruis
• Maandelijkse digitale nieuwsbrief Webklep

similar documents