Klik hier om de presentatie te downloaden

Report
Kunstgras
Sportpark Zegenwerp
Agenda
 Locatiekeuze
Veld
 Stand van zaken
 Traject naar realisering kunstgras
Locatiekeuze Veld
Belangrijke uitgangspunten;



Wedstrijd- en trainingsveld
(afmetingen, 4 meter uitloop vereiste)
Omgeving veld
(bladeren, zand, bal halen beschadigen)
Veiligheid & bescherming veld
(controleerbaarheid toegang)
Dommelveld?
Niet geschikt aangezien:
 Afmeting Lengte twijfelachtig
 Vervuiling door bladeren
 Kwelwater Dommel
Zwembadveld?
Niet geschikt aangezien:
 Afmetingen niet haalbaar
 Vervuiling door bladeren historische
bomen
 Beveiliging veld lastig
 Persleiding in de grond
Achterste trainingsveld?
Niet geschikt aangezien:
 Afmetingen niet haalbaar
 Vervuiling door bladeren historische
bomen
 Kwelwater Dommel
 Beveiliging veld lastig
 Persleiding in de grond
Voorste Trainingsveld
Niet geschikt aangezien:
 Afmetingen haalbaar, wel lastig (Dijk
hoofdveld weg, dommelveld niet
bereikbaar)
 Waarschijnlijk veel puin in grond oude Jeu
des Boules
 Vervuiling door bomen (beheersbaar)
 Beveiliging veld lastig
Sportpark anders inrichten?
Lastig en zeer kostbaar door oa:
 Ondergrondse
beregening
 Historische bomen blijven lastpunt
 Ook grasvelden moeten dan allemaal
verlegd worden
Hoofdveld
Keuze is op hoofdveld gevallen door:
 Vervuiling zeer minimaal
 Beveiliging zeer makkelijk
 Afmetingen haalbaar
 Creëert extra trainingsveld (incl verlichting)
 Trainingsvelden zullen beter blijven, achterste veld
kan wedstrijdveld worden
 Aanwezigheid tribune & kantine (ouders)
 Geschikt voor verhuur en andere activiteiten
 Training- en wedstrijdschema toont aan dat
iedereen gebruik kan maken van kunstgras, niet
enkel standaardelftallen
Stand van zaken








Samenwerking SCI
Velden bezocht met SCI en Adviesbureau
Stichting Sportpark Zegenwerp
Bezig met financiering en waarborgfonds
Belastingdienst ingelicht
Gemeente dient besluit te formaliseren
Kantine zal doorbraak naar hoofdveld maken
Veldkeuze nog te maken, vervolgens offerte
beoordeling
Financiering
 Gemeente
betaalt € 250.000 over 5 jaar
en niet gehele kunstgrasveld  zelf
voorfinancieren en resterend deel
 Verwachte kosten € 400.000
 Levensduur 30 jaar (onderlaag) vs 10 jaar
(bovenlaag)  financiering en
afschrijving hierop baseren
 Over 10 jaar dus opnieuw circa € 80.000
Traject naar realisering





Veldkeuze en aanbesteding
Vergunningen aanvraag etc
Start 1 juni 2014, vanaf augustus bespeelbaar
Trainingsschema toont aan dat iedereen
gebruik kan maken van kunstgras
Vragen, ideëen of opmerkingen of
geïnteresseerd in werkgroep of betrokkenheid
 neem contact op met Ton Spierings, Pim
Jennen of Pieter van Esch

similar documents