Skoleåret 2014-2015

Report
Skoleåret 2014-2015
0.-6. årg.,
Haderslevreformen og Folkeskolereformen
Juni 2014
Tre klare mål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater
3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis
Tre klare mål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
• Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
(Gode – nye kategorier i nationale test, har Gram Skole deltaget i med 4. b i år)
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
• Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.
Tre klare mål
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for
læsning og matematik skal reduceres år for år.
• Målsætning med reformen, at alle elever forlader skolen med
mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
Tre klare mål
3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
• Elevernes trivsel skal øges.
• Der udvikles klare og obligatoriske indikatorer for elevernes
undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Skal være grundlag for
kommuner og skolers systematiske og målrettede arbejde.
Struktur
Undervisning
En varieret, spændende og motiverende
skoledag
Struktur for 0.-3. årg.
30(28) timer for 0. til 3. klasse.
Skoleåret 2014-2015 på Gram Skole:
Mandag: 8-14
Tirsdag: 8-14 (13)
Onsdag: 8-14
Torsdag: 8-14 (13)
Fredag: 8-14
Engelsk: Nyt fag fra 1. kl.
1. årgang
Grundskema i 36 uger
Man
08.00 - 08.50
1. lekt
08.50 - 09.40
2. lekt
Elevpause
10.10 - 11.00
3. lekt
11.00 - 11.50
4. lekt
Elevpause
12.20 - 13.10
5. lekt
13.10 - 14.00
14.10 - 15.00
Mulighed: Pæd. tilsyn (SFO) ved fravalg af
Faglig fordybelse og Lektiehjælp
6. lekt
El evpa us e
7. lekt
Tirs
LC/FF
Ons
tors
LC/FF
Fre
Dan
Struktur for 4.-6. årg.
33(30) timer for 4. til 6. klasse.
Skoleåret 2014-2015 på Gram Skole:
Mandag: 8-15 (14)
Tirsdag: 8-15 (14)
Onsdag: 8-14
Torsdag: 8-15 (14)
Fredag: 8-14
Håndværk og design: Nyt fag fra 4.kl.
Tysk: Nyt fag fra 5. kl.
4. årgang
Grundskema i 36 uger
Man
08.00 - 08.50
1. lekt
08.50 - 09.40
2. lekt
Elevpause
10.10 - 11.00
3. lekt
11.00 - 11.50
4. lekt
Elevpause
12.20 - 13.10
5. lekt
13.10 - 14.00
Tirs
Ons
tors
6. lekt
El evpa us e
14.10 - 15.00
7. lekt
LC/FF
LC/FF
LC/FF
Fre
Undervisning
Fagopdelt undervisning
• Fagene vi kender – dansk, matematik,
engelsk, historie m.m.
Understøttende undervisning
• Faglig fordybelse og lektier
• Bevægelse
• Timeløse fag
• Læsebånd
• Og andet
Haderslevreformen:
Læring i universer.
Fælles retning – lokal udvikling
Fælles retning for skolerne i Haderslev Kommune
Forskelle, men fremadskridende udvikling
Børneunivers
Juniorunivers
Ungeunivers
Børneunivers
I børneuniverset i Haderslev har vi særligt fokus på:
• Hyppig opfølgning
• Opbrydning af traditionelt skema
• Etablering af den åbne og fleksible skole
Juniorunivers
I Junioruniverset i Haderslev har vi særligt fokus på:
• Forskellige læringsmiljøer – den åbne skole
• Inddragelse og aktivt brug af kulturpakker
• Indarbejdelse af et internationalt perspektiv
• En kultur, hvor ikke-boglige fag har samme status som boglige fag
Skolebestyrelsen på Gram Skole har valgt
følgende 3 fokusområder:
• Fleksibelt skema og holddeling (Princip vedtaget 18.6., se Skoleporten)
• Bevægelse i undervisningen
• Faglighed
Fleksibelt skema
• 36 ugers grundskema
• 4 faguger
• Lektioner af 50 min.
Moduler vægtes - tid til faglig fordybelse
• Parallellægning af fagene på årgange og evt. i
universer.
• Understøttende undervisning i forbindelse
med fagene
Bevægelse i undervisningen
• Har været fokuspunkt i dette skoleår –
videreudvikles der på i skoleåret 2014-2015
Nye ideer:
• Motionsbånd
• Opgaveløb
• Udefrikvarterer for ALLE
• Udearbejdspladser
• Bevægelsesaktiviteter i timerne
Faglighed
• Skolebestyrelsen udarbejder mål for dette element i
skoleåret 2014-2015
Nye ideer:
• Læsebånd
Også faglig læsning
• Holddeling
- niveau (i perioder i visse fag)
- køn
- kompetencer
- læringsstile
• Synliggøre mål
• Inddrager IT
Elementer, vi fremadrettet
skal se på:
Målsætning og hyppig opfølgning
Talent
Internationale dimension
Klasselærer - Mentor
Forældreinvolvering
Sammenhænge
Den åbne skole
Organisering af elever
Og det hele skal ikke være
klar august 2014…….
Vigtig information til forældrene:
•
Forældresamtaler om eftermiddagen
Tirsdag og torsdag i november og marts
•
Forældremøde (et årligt) fra 17-19
•
Lærernes arbejdstid på Gram Skole
Mandag: 7.40 - 15.10
Tirsdag: 7.40 – 17.00
Onsdag: 7.40 – 15.10
Torsdag: 7.40 – 16.00
Fredag: 7.40 – 15.10
•
Hovedlærere omkring en årgang meldes ud over intra i denne
og næste uge.

similar documents