holsted skole den 22 1 14

Report
Forældre fremmer fællesskabet
Trivsel og læring
gennem det gode
forældresamarbejde
Holsted Skole den 22.1.14
Hvad er social
kapital?
• En styrke, der ligger i
relationsstrukturerne – som et
produkt af mellemmenneskelig
handlen
Social kapital i en skoleklasse
• I en klasse med et godt
netværk blandt
eleverne, en stor tillid
blandt alle aktører i
klasselokalet og en stor
grad af hjælpsomhed
trives eleverne bedre,
der er færre konflikter
og færre
flertalsmisforståelser
Gevinster:
• Et godt læringsmiljø, som giver eleverne bedre
muligheder for at tilegne sig viden
bedre karakterer og fremtidsmuligheder
• Mindre risikoadfærd 
Kilde: Flemming Balvig, Herningundersøgelsen, 2006
Forældresamarbejde
• Forældresamarbejdet har stor betydning for
klassens sociale kapital
• Gode forældremøder og sociale
arrangementer, hvor både elever og forældre
deltager har stor betydning for elevernes
trivsel
Social kapital i grupper
• På arbejdspladsen:
En høj social
kapital øger
trivselen,
mindsker fraværet
og skaber mere
produktive
medarbejdere
Skole-hjem samarbejdets betydning
• Det positive skole-hjem
samarbejde
• Omtale af skolen
• Omtale af
familier/sladder i
”Brugsen”
• Brug af hinandens
ressourcer
Sociale arrangementer
•
•
•
•
Skattejagt
”Overlevelsestur”
Spilleaften
Fælles fejring af
fødselsdage
• ?
Det gode forældremøde
• Hvad sker, når
forældrene kommer ind
i lokalet? Positionering
• Kendskab til hinanden?
• Navneskilte,
makkerpar?
• Øvelser der bløder op
• Manglende deltagelse
Makkerpar
• Makkerpar er et
pædagogisk redskab,
som kan udnyttes på
forskelligt vis ud fra
hvilke børn, man
arbejder med.
Makkerpar skaber som
udgangspunkt tryghed
og ro i klassen.
Forældrenetværk…..skaber tryghed for
alle
• Hvorfor et
forældrenetværk?
• Hvad er et
forældrenetværk?
• Hvad kan det bruges til?
• Ikke mit barn men vores
børn
Ideer til det ”fantastiske”
forældresamarbejde
• Det er kvaliteten og ikke
kvantiteten, der betyder
noget
• Drop plejer og tænk ud
over de sædvanlige
rammer
• Det er børnene som er
omdrejningspunktet
De to arbejdsspørgsmål:
• Hvordan kan du
være med til at
fremme dit barns
trivsel gennem det
positive
forældresamarbejde
?
• Hvordan kan du
være med til at
fremme dit barns
læring gennem det
positive
forældresamarbejde
?

similar documents