Μη ερμητική έμφραξη ακρορριζίου

Report
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ
Λογοθέτης Γεώργιος, Μαρτινόπουλος Ανδρέας
Ορισμός
Αποκοπή και αφαίρεση τμήματος της ρίζας του δοντιού,
παθολογικών περιακρορριζικών ιστών
Σκοπός
Αφαίρεση μολυσμένου περιεχόμενου ριζικού σωλήνα, διακλαδωσεών του
Αποτροπή της αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας
Ενδείξεις
ΜΟΝΟ όταν η ενδοδοντική θεραπεία έχει αποτύχει ή είναι αδύνατη
 Μη ερμητική έμφραξη ακρορριζίου
A. Ανατομικές δυσπλασίες ριζικού σωλήνα
Έντονη καμψη
Ενασβεστίωση
Διακλαδώσεις, παράπλευροι
ριζικοί σωλήνες
Β.Επιπλοκές κατά την ενδοδοντική θεραπεία
Θραύση εργαλείου
Διάτρηση ακρορριζίου
 Κάταγμα ακρορριζίου με περιακρορριζική αλλοίωση
 Εξωτερική απορρόφηση ακρορριζίου
Αντενδείξεις
 Παρουσία οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος
 Ύπαρξη διαταραγμένης μυλο-ριζικής αναλογίας
Επειδείνωση σχέσης μύλης-ρίζας
Μείωση συγκράτησης του δοντιού
Στάδια
Τοξοειδής τομή, κρημνός ολικού πάχους, βλεννογονοπεριοστικός.
Διατέμνεται επιθήλιο, συνδετικός ιστός και περιόστεο
Αποκόλληση κρημνού με αποκολλητήρα περιοστέου
Αποκάλυψη οστικού πετάλλου
Τροχισμός υπο συνεχή καταιονισμό φυσιολογικού ορού
Δημιουργία οστικού παραθύρου
Αφαίρεση ακρορριζικής αλλοίωσης με κοχλιάριο
Εκτομή και αφαίρεση ακρορριζίου
Εκτομή ακρορριζίου
Επίπεδο εκτομής
Ύψος εκτομής
Συρραφή
Ακρορριζεκτομή και ανάστροφη έμφραξη
ριζικού σωλήνα
Όταν η ακρορριζεκτομή δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό αποτέλεσμα,
δηλαδή ερμητική έμφραξη
Εξακρίβωση
Μικροσκόπιο,
μεγενθυτικό φακό
Λεπτό ανιχνευτήρα
Στάδια ανάστροφης έμφραξης
 Εντοπισμός ριζικού σωλήνα
 Χρήση μικροσκοπίου/ μεγενθυτικού φακού
 Αυθαίρετη παρασκευή της μεσότητας του επιπέδου
εκτομής
 Παρασκευή κοιλότητας
Κοιλότητα
1ης ομάδας
3 χιλ.
Βάθος κοιλότητας
 Έμφραξη κοιλότητας
Υλικά ανάστροφης έμφραξης :
 MTA (mineral trioxide aggregate)
 Κονία Super EBA (ενισχυμένη κονία οξειδίου του ψευδαργύρου)
 IRM
Απαραίτητα: - έλεγχος αιμοραγίας
- καθαρισμός, στέγνωμα κοιλότητας
Βιβλιογραφία
• Ν. Συκαράς Σωτήρης: Ενδοδοντία, παθολογία & θεραπευτική
• Αντωνιάδης Κώστας: Χειρουργική παθολογία & εγχειρητική στην
οδοντιατρική
• Zervou e.,Plastiras a.:Root-end filling materials. Στόμα 2008;36:225-232.
• Torabinejad M, Higa RK, McKendry DJ, Pitt Ford TR:Dye leakage of four
root-end filling materials: Effect of blood contamination. Journal of
Endodontics, 1994; 20:159-63.
• Torabinejad M, Watson T F, Pitt Ford T R.: Sealing ability of Mineral Trioxide
Aggregate when used as a root end filling material. Journal of Endodontics,
1993; 19:591-5.
• Bondra Dl, Hartwell Gr: Leakage in vitro with IRM, high cooper amalgam
and EBA cement as retrofilling materials. J Endod 1989;15:157
• Frank La, Glick HD: Long-term evaluation of surgically placed amalgam
fillings.J Endod 1992; 18:391
• Dorn Os,Gartner Ha: Retrograde filling materials: A retroprospective successfailure study of amalgam, EBA and IRM. L Endod 1990; 16:391
• King Kt, Anderson R: Longitudinal evaluation of the seal of endodontic
retrofilling. J Endod 1989; 15:177
• Zeremeta-Browar Tl: A comparison of the sealing properities of different
retrograde techniques: an autoradiographic study. Oral Surg 1985; 59:82
• Photos: endotreatment.gr

similar documents