Tervezhető egészség - Collegium Pannonicum Alapítvány

Report
Tervezhető egészség: Lokális
csoportok egészségterve; Probléma
megfogalmazás – probléma térkép
Mi látszik egy
jéghegyből?
Mi látszik egy
problémából?
Előfeltétel – egészséggel kapcsolatos szemlélet
Körbezáródó
befolyásoló faktorok
esetén a (célzott,
irányított)
változtatáshoz minden
faktort egyszerre kell
kezelni.
Priorizálás helyett komplex megközelítés kell a
város szintjén
Mit kezdjünk a problémákkal?
Oldjuk
meg
Tudás hiány megszerzése – megoldás?????
Ha nem oldjuk meg a problémát………….
Jankovics Marcell:
Sisyphus (1974)
Oscar-díj (1976)
Jól strukturált
probléma
Rosszul
strukturált
probléma
Jó
döntés
Rossz
döntés
Következtetés:
Jól strukturált
(leírt)
probléma
kell
Probléma
(probléma)
felismerése
van
nincs
(megoldási)
szándék
(megoldáshoz szükséges)
ismeret
van
nincs
van
nincs
(megoldási)
forrás
van
nincs
Egy probléma jó
leírása
Kezelhetőség
•azonnali
•okozati
•oki
Kezelés felelőse
•intézmény
•ágazat
•ágazat közi
•egyéb:
Cím:
…………………………………………………………….

Egyetlen problémáról írjon a leírásban, mely létezik

Jelen időt használjon

Csak biztosan létező problémáról írjon, ne hivatkozzon feltételezésekre

Használjon jelzőket (mennyiségi – számszerű és minőségi) a probléma leírására
(ezek az indikátorok alapjai)

Ne feledje a probléma negatív állapotot fejez ki – egyértelműen kell
megmondani, hogy miért negatív állapot a probléma

A szereplők bemutatásakor törekedjen a személyiségi jogok tiszteletére

A tulajdonos(ok) pontos meghatározására törekedjen (tulajdonos – aki(k) a
problémától szenved(nek))


Adjon címet a probléma leírásnak
Kategorizálja kezelhetőség és kezelési felelős szempontjából
Egy probléma bemutatása – Mi NEM?
 NEM egyszerű hiány megjelölés
 NEM tartalmaz megoldást, megoldási javaslatot
 NEM tartalmaz általánosítást
 NEM tartalmaz feltételezést
 NEM kockázat
 NEM álprobléma
Problémák feltérképezése
Jól leírt problémák „térképe”
KEZELHETŐSÉGI
(kompetencia)
SZINT
nehezen
kezelhető
III.
Kis forrásigényű, de helyi
szinten nem, vagy rosszul
kezelhető problémák
Sorszámok:
I.
könnyen
kezelhető
Kis forrásigényű és helyi
szinten jól kezelhető
problémák
Sorszámok:
IV.
Nagy forrásigényű és helyi
szinten rosszul kezelhető
problémák
Sorszámok:
II.
Helyi szinten jól kezelhető
problémák, amennyiben a
forrásigény kielégíthető
Sorszámok:
FORRÁS
IGÉNY
kis
forrásigényű
nagy
forrásigényű
(megoldási) eszköz
•
•
•
•
•
Kutatás – mások már megoldották?
Próbálkozás
Szempont/nézőpont váltás
Közös ötletelés (egyedül nem megy)
Modellezés (minden modell a modellező
szándékát igazolja)
Előfeltétel - Kockázat - Probléma
A projekt nem
valósulhat meg,
ha nem teljesül
• Feltételezés
• Létező tény
• Kezelés
• Megoldás van
• „B” terv
• Természetes
• „C” terv
Álprobléma
-Strukturált feladat
-Lehetetlen a tudáshiány megszerzése
minden
változásnál
Problémák, melyek egy jóléti tervben kezelhetőek
Okozatok,
tünetek
kezelése
Azonnali
beavatkozás
Okok
kezelése
„tűzoltás”
operatív
preventív
Álproblémák,
lehetőségek,
utópiák, stb.
Irányított, célzott
változtatás
Problémák tematizálása a megoldási mód szerint
Okozatok,
tünetek
kezelése
Azonnali
beavatkozás
Okok
kezelése
„tűzoltás”
7
operatív
8
4
2
3
1
5
6
9
preventív
Szolgáltatás – igény - elégedettség
Milyen időtávra tervezzünk?
akác
dió
is
Projekt típusok – 1.
Tüneti, felszínes, az okozatok
megjelenését változtatja, oki
struktúrákat nem érinti
Adunk halat
Projekt típusok – 2.
Operatív, okok elemeit változtatja,
okok kialakulását nem érinti
Hálót szőni tanítunk
Projekt típusok – 3.
Preventív, okok kialakulását befolyásolja
Halastó
Projekt típusok – 4.
Megalapozó, nincs direkt hatása, de
előfeltételeket, kereteket jelöl ki.
Igény felkeltés
(a hal evésre)
A jó stratégia: mindegyik projekt típust támogatja
Adunk halat
Hálót szőni
tanítunk
Halastó
Igény (felkeltés)
a hal evésre
Tüneti, felszínes, az
okozatok megjelenését
változtatja, oki
struktúrákat nem érinti
Operatív, okok elemeit
változtatja, okok
kialakulását nem érinti
Preventív, okok
kialakulását
befolyásolja
Megalapozó, nincs direkt
hatása, de előfeltételeket,
kereteket jelöl ki.

similar documents