Pasen* in het leerplan

Report
‘PASEN’ IN HET LEERPLAN’
cck – harelbeke – 03-02-11
ZOEKOPDRACHT
VERDER...
EN ONZE PAASVERHALEN?
Een avondje denken en werken rond ‘paasverhalen’ of ‘lege
grafverhaal’... persoonlijk leven? creatieve verwerking en kunstwerken
die op weg helpen?
Maar waar kan je die verhalen gebruiken?
PAASVERHALEN IN HET LEERPLAN
PP. 252-253
bij Matteüs: geen paasverhalen
 bij Marcus: geen paasverhalen
 bij Lucas: geen paasverhalen




wel het verhaal van leerlingen van Emmaüs
in de 1ste graad: liturgisch pastoraal jaar
in de 3de graad: liturgisch en pastoraal jaar
bij Johannes: geen paasverhalen
 in de Handelingen: geen verwijzingen

PASEN IN HET LEERPLAN
PP. 131
– 1STE GRAAD
Voor elke cyclus benaderd vanuit een specifieke invalshoek. Voor de
eerste cyclus valt de nadruk op ‘geloofsverhalen over Jezus, de
Christus’ gesitueerd in het kader van de ervaringen van de eerste
christenen. Herkenbare symbolen en rituelen zijn een weg om sterke
tijden mee te beleven.
doel:
Kinderen verkennen de betekenis
van de Veertigdagentijd en Pasen
vanuit verhalen over lijden, de dood
en de verrijzenis van Jezus
• verhaal van het laatste avondmaal
verkennen
• verhaal over leven en dood van Jezus
beluisteren in een sobere en serene
vertelling
• beluisteren hoe de leerlingen van
Emmaüs Christus herkenden bij het
breken van het brood.
PASEN IN HET LEERPLAN
PP. 226
– 3DE GRAAD
Hier is het de bedoeling om dieper in te gaan op de geloofsinhoud. Via de
schriftlezingen wordt het verband gelegd met het leven van Jezus. In het
bijzonder wordt verwezen naar de Joodse wortels van het liturgische
jaar... dit kan vertellenderwijs.
Het accent wordt ook gelegd op actualisatie en inzet.
Ook de ambetante vragen gaan we niet uit de weg: waarom elk jaar
hetzelfde feest vieren? waarom naar de mis gaan? waarom altijd maar
dezelfde verhalen vertellen?
PASEN IN HET LEERPLAN
PP. 226
– 3DE GRAAD
Doelen:
Kinderen leren de betekenis van de Goede Week en Pasen
kennen.
• In de verhalen over de laatste dagen van Jezus (Goede week) ontdekken
waar het bij hem in wezen om te doen was.
• in de verrijzenisverhalen de overtuiging van de christenen herkennen dat
God de levenskeuze en de levensgave van Jezus bevestigt.
• de joodse achtergrond van het christelijke paasfeest leren kennen
(pesach).
• de paasboodschap herkennen in het verhaal van de leerlingen van
Emmaüs
•Op creatieve wijze werken met de paassymbolen (paasvuur, paaskaars,
doopwater, paaseieren,... en met tekens van leven in de natuur.
PASEN IN HET LEERPLAN
PP. 179
– 2DE GRAAD
De tweede cyclus geeft veel aandacht aan de symboliek
van de sterke tijden: voorwerpen, kleuren, handelingen,
houdingen en gebaren.
doelen:
kinderen ontdekken de paastijd als een vieren van
het leven van Jezus Christus
• belangrijke symbolen uit de paaswake (vuur,
paaskaars, water, witte of gouden kleur) leren kennen
als tekens van leven en verrijzenis.
WAT NU MET HET PAASVERHAAL
Kan je het gebruiken? Ja, natuurlijk... gelezen uit de leerplandoelen en
vanuit de zorg tot differentiatie over de leerjaren heen.
Voor de eerste graad:
eventueel een afwisseling
• 1ste leerjaar het Emmaüsverhaal... band met LA, Brood, Eerste
communie.
• 2de leerjaar het paasverhaal... aansluitend bij het lijden en dood van
Jezus
Voor de derde graad:
• staan de paasverhalen vermeld als ‘herkenningsverhalen dat God de
levenskeuze en de levensgaven van Jezus bevestigt’. Kunnen in 5 of 6
worden gebruikt...
• Emmaüs dan in het andere leerjaar...
KAN JE MET DE LEGE GRAFVERHALEN
WERKEN?
bvb: mana gebruikt het paasverhaal en niet het
Emmaüsverhaal. Gekoppeld aan de gedachte: ‘nieuw
leven’. (p.388) Ook in het tweede leerjaar.
 ook in het vierde jaar: werken rond symbolen van
duister en licht... paasverhaal en symbool van een
paastuin.


similar documents