Presentatie `ontslakken` bouwprocedures van Jos Feijtel

Report
ontslakken
BETER EN CONCRETER
Bijeenkomst VNG afd. Noord-Brabant in Tilburg 3 febr. 2014
JOS FEIJTEL
joz. [email protected] 06 533 757 33
Even voorstellen
VAN ACTIEAGENDABOUW NAAR
ONTSLAKKEN
-minister Spies 2 jaar geleden
-bouw niet bij 10 topsectoren
-eigen actie(s) 17 o.a. ontslakken
Actieteam Ontslakken
o.l.v. Prof. Mr Friso de Zeeuw
• Voorjaar 2013: 40 wenken
Ontslakken gebiedsontwikkeling
• Toch al niet zo kansrijke vastgoedinvesteringen
Sneller –Goedkoper – Flexibeler
• 8 pilot gemeenten: Leiden, Delft, Schagen,
Maassluis, Tilburg, Breda, Ede, Woerden.
• Belangstelling daarna groot.
Goed bedoelde ambities
- Eigen beleid: 100 eigen beleidsnota’s??
- Totstandkoming
- Optelsom: drama van de goede bedoelingen
- Stapeling leidt tot “onmacht” van bestuurder
en “macht” van de sectorambtenaar.
- Verzuchting: waarom kan er bij ons nooit eens
wat ? (Woerden: “gaat niet – kan niet”)
• DAAROM: IN 8 GEMEENTEN START MET
PILOTS “ZONDER REGELS VOORAF”
Do’s en Don’ts 1
• 1. is het een goed initiatief i.p.v. kan het
volgens onze regels voorbeelden Heemskerk/Zwolle
• 2. ja maar: kwaliteit: beoordelen maar
niet met vooraf-regels
(bkp/welstandsnota etc.)
• 3. ja maar: precedent? Misschien
• 4. ja maar: grex
Do’s en don’ts (2)
- Stap uit de risicoregelreflex Wolf/Balkons
- Bestuurder aan het stuur (zo was het toch ooit
bedoeld?) vertrouwen op verstandig oordeel
- Sectordeskundige opnieuw uitdagen
- Niet regels afvinken maar enthousiasme
aanvonken
- Zie ontslakken als pilot/ als experiment (kan er
ook eens wat misgaan)
Inmiddels 24 pilotgemeenten
• Ontslakprogramma zit vol.
• Echter constatering: thema (kan het effe
anders/) is actueel;
• We moeten de boer op blijven gaan.
• Andere pilotmogelijkheid: Sneller en Beter:
Pilots Sneller en Beter
• Ruimtelijke projecten
• Besluitvorming over planologische toelating/locatie/
inpassing
• Gemeenten, provincies, waterschappen
• Complexe situatie (belangen, omgeving, impact)
• Vroeg in het proces (initiatief)
Doelen:
• Kennis opdoen over verbreden S&B-werkwijze naar
ruimtelijk domein (tbv implementatie, invoeringswet)
• Valideren conclusie “geen aanvullend wettelijke
regeling nodig in Omgevingswet”
Pilots Sneller en Beter
Waarom meedoen?
• Verbetering eigen uitvoeringspraktijk
• Exposure, status van voorlopen op Ow
• Kennisuitwisseling
• Ondersteuning via expertteam

similar documents