pobierz - Alchemia SA

Report
Grupa Kapitałowa
Grupa Kapitałowa
Alchemia
4 września 2012
Alchemia
Historia Grupy Kapitałowej
Debiut na Giełdzie
Papierów
Wartościowych
w Warszawie
V 1998
Przejęcie
Huty Batory –
początek budowy
holdingu stalowego
IV 2005
Zakup
Kuźni Batory (I)
i Huty Bankowa (VI)
2007
Restrukturyzacja
spółek z Grupy
2009
Przejęcie
Rurexpolu
i WRA
2011
Alchemia
to dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa działająca w sektorze niszowych produktów
stalowych: rury stalowe bez szwu, wyroby kute, kuto-walcowane i walcowane.
Spółka zatrudnia 2,6 tys. osób (koniec 2011 roku), a przychody sięgają 1,2 mld PLN (2011 rok).
Alchemia
Profil Grupy Kapitałowej
19.42%
7.00%
Struktura akcjonariatu
9.39%
Roman Krzysztof Karkosik
Grażyna Wanda Karkosik
Unibax Sp. z o.o.
Pozostali
64.19%
Alchemia
Profil Grupy Kapitałowej
Kurs lepiej niż rynek
Kurs Alchemii po wybiciu powyżej
6 zł w I kwartale 2012 roku
porusza się w trendzie bocznym
w granicach 5,0 – 5,4 zł
z lekką tendencją zwyżkową.
Od początku roku notowania
zachowują się nieco lepiej
niż szeroki indeks warszawskiej
giełdy WIG. Na tle zagranicznych
konkurentów tylko kurs OAO
TMK ma zdecydowanie większą
siłę relatywną.
Alchemia na tle indeksu
Alchemia
Struktura Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa
Huta Batory
Rurexpol
100%
100%
Walcownia Rur
Andrzej
Huta Bankowa
Kuźnia Batory
100%
100%
100%
Batory Serwis
100%
Laboratoria
Badań Batory
100%
Alchemia
Konsolidacja spółek grupy rurowej
Alchemia S.A. jest w trakcie
procesu łączenia wszystkich
podmiotów w ramach Grupy
zajmujących się produkcją
rur bez szwu.
Podmiotem przejmującym będzie
Alchemia S.A., a podmiotami
wchłanianymi – Huta Batory, Rurexpol
oraz WRA. Doradztwo i nadzór
nad procesem konsolidacji został
powierzony KPMG Tax M. Michna sp.k.
Wynikiem działań konsolidacyjnych oraz efektem utworzenia
jednego podmiotu ma być:
• istotna optymalizacja podatkowa związana z podatkiem CIT i VAT;
• wygenerowanie oszczędności wynikających z centralizacji wszelkich funkcji
administracyjnych (księgowość, finanse, handel, zakupy, itd.);
• wygenerowanie oszczędności w wyniku scentralizowania zakupów materiałowych
i usług dla grupy;
• uproszczenie procesów handlowych, logistycznych i księgowych w ramach spółki;
• lepsza penetracja rynku poprzez obsługę sprzedaży wszystkich produktów grupy
przez jeden dział handlowy;
• wprowadzenie ujednoliconych systemów zarządczych dla wszystkich zakładów
produkcyjnych;
• ujednolicenie polityki kadrowej.
Alchemia
Nowa Struktura Grupy
Huta Batory
Specjalizuje się w produkcji
wlewków konwencjonalnych
w ponad 400 gatunkach stali
zwykłych i jakościowych
oraz rur stalowych bez szwu.
Walcownia Rur
Andrzej
Jest producentem rur stalowych
gorącowalcowanych bez szwu
dla przemysłu energetycznego.
Huta Bankowa
Rurexpol
Produkuje wyroby walcowane
i kuto-walcowane: pręty i profile
grube, kątowniki oraz półwyroby
dla kuźni i rurowni, obręcze
kolejowe, pierścienie kutowalcowane bez szwu o przekroju
okrągłym lub profilowanym.
Podstawową działalnością
Rurexpolu jest produkcja
rur bez szwu. Specjalnością
Rurexpolu jest produkcja rur
wiertniczych i specjalnego
przeznaczenia dla przemysłu
chemicznego oraz stoczniowego.
Kuźnia Batory
Zajmuje się przede wszystkim
produkcją wyrobów kutych
z około 170 gatunków stali,
od gatunków konstrukcyjnych
węglowych i stopowych poprzez
wyroby ze stali narzędziowych
do pracy na gorąco i na zimno –
włącznie ze stalami szybkotnącymi,
aż do stali nierdzewnych (kwasoi żaroodpornych) i innych stopów.
Batory Serwis
Podstawową działalnością spółki
Batory Serwis jest obróbka
mechaniczna i wykonawstwo
elementów metalowych.
Laboratoria
Badań Batory
Zajmują się przede
wszystkim badaniami
w zakresie właściwości
metali.
Alchemia
Odbiorcy Grupy – segment rur
W segmencie rur Alchemia kontroluje ponad 90% krajowych mocy wytwórczych w zakresie produkcji rur stalowych bez szwu.
Spółka posiada pełen zakres średnic między 21,3 mm a 508 mm. Alchemia dostarcza swoje produkty dla budownictwa kubaturowego
(wysokościowce, stadiony, magazyny), przemysłu chemicznego, energetyki, hydrauliki (w górnictwie, maszynach rolniczych
i budowlanych), przemysłu wydobywczego (w tym wydobycia gazu łupkowego), przemysłu stoczniowego, oraz tranzytu ropy i gazu.
Obłożenie mocy produkcyjnych w segmencie w 2011 roku wyniosło około 80%.
Średnica
Budownictwo
Chemia
Energetyka
Hydraulika (np. Górnictwo)
Przemysł wydobywczy
Stocznie
Tranzyt ropy i gazu
Huta Batory
Rurexpol
Walcownia Rur Andrzej
219 mm – 508 mm
121 mm – 273 mm
21,3 mm – 114,3 mm
Alchemia
Odbiorcy Grupy – pozostałe segmenty
Huta Bankowa
Huta Bankowa
Jest obecnie jedynym w kraju producentem obręczy
kolejowych i pierścieni kuto-walcowanych.
Silną stroną Spółki jest szybka realizacja zamówień
i wysoka elastyczność w procesie produkcji.
Osie kute, pręty kute, odkuwki
kształtowe
Automotive
Budownictwo
Kątowniki
Butle, rury
Kęsy, rury
Pręty kute, odkuwki kształtowe
Energetyka
Kuźnia Batory
Posiada ponad połowę rynku prętów kutych (30–650mm)
oraz 30% rynku odkuwek kształtnych. Spółka jako jedyna
w kraju posiada wydział kowarek, umożliwiający
swobodne kucie na nacisku 20 MN (elementy o wyższej
wytrzymałości i wyższej marży). Spółki dostarczają
produkty do przemysłu automotive, budownictwa
kubaturowego, przemysłu, energetycznego, kolejowego,
linii wysokiego napięcia, maszynowego, metalowego
i stoczniowego. Obłożenie mocy produkcyjnych segmentu
w 2011 roku wyniosło ponad 90%.
Kuźnia Batory
Energetyka
wiatrowa
Pierścienie
kuto-walcowane
Kolejnictwo
Obręcze do pojazdów szynowych
Linie wysokiego
napięcia
Kształtowniki łebkowe
Maszynowy
Pręty okrągłe powyżej 50mm
Wlewki przetapiane elektrożużlowo,
pręty kute, odkuwki kształtowe
Metalowy
Pręty okrągłe powyżej 150 mm
Wlewki przetapiane elektrożużlowo
Stocznie
Pręty okrągłe powyżej 150 mm,
kształtowniki łebkowe
Pręty kute, odkuwki kształtowe
Osie kolejowe kute
Alchemia
Struktura sprzedaży
W 2011 roku 49,3% przychodów ze sprzedaży przypadało na rynek krajowy, 50,7% pochodziło z eksportu.
Ponad 40% przychodów przypadało na Unię Europejską.
Eksport
Kraj
Główne rynki zbytu:
Niemcy, Włochy, Dania, Szwecja, Norwegia,
Czechy, Austria, Słowacja, Węgry, Rumunia.
Produkty trafiają także na następujące rynki:
Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania,
Holandia, Litwa, Polska, Portugalia, Rosja, Turcja, Ukraina,
USA, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Aktualnie Alchemia systematycznie wchodzi na nowe rynki.
Alchemia
Perspektywy dla segmentu rur (1)
Wydobycie ropy i gazu (OCTG)
• Obecnie liczba odwiertów poszukiwawczych w zakresie ropy i
gazu jest najwyższa od lat 80.
• W przypadku wierceń eksploatacyjnych poszukiwania
schodzą na coraz większe głębokości, co generuje
dodatkowy popyt na rury. Dodatkowo coraz większą rolę
odgrywają nowe technologie wydobycia jak szczelinowanie
(wydobycie poziome – większy popyt na rury).
• Głównym motorem wzrostu w wydobyciu podmorskim
generować będą instalacje głębokowodne, które w 2013 roku
stanowić będą 40% wszystkich podmorskich szybów
wiertniczych (Energyfiles).
Liczba odwiertów poszukiwawczych
ropy i gazu na świecie (Bloomberg)
Gaz łupkowy
• Według polskich geologów zasoby krajowego gazu łupkowego, to 346 mld m3 gazu.
• Enea, KGHM, PGE, PGNiG i Tauron 4 lipca br. podpisały umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Szacowane
nakłady na pierwsze trzy lokalizacje opiewają na kwotę 1,72 mld PLN (PAP).
• Do 2017 roku ma zostać przeprowadzonych 233 odwiertów poszukiwawczych (123 obligatoryjne). Jeden odwiert to wydatek na rury 3 mln
PLN, co oznacza, że coroczne zapotrzebowanie jest na poziomie 63-117 mln PLN (odpowiednio 5 i 10% przychodów Alchemii za 2011 rok)
(DI BRE Banku).
Alchemia
Perspektywy dla segmentu rur (2)
Transport ropy i gazu
Chemia
• W Polsce w horyzoncie Prognozy Zapotrzebowania
dla paliwa i energii do 2013 roku przewiduje się wzrost
zużycia gazu o 29% (w latach 2006-2030).
• Obecnie jedynie 3% produkowanej w kraju energii
wytwarzane jest z gazu ziemnego.
• KE przyznała dotacje na budowę magazynów gazu
ziemnego o łącznej pojemności 1 mld m3 gazu (obecnie
pojemność, to 1,6 mld m3 gazu) oraz budowę do 2015 roku
1,4 tys. km gazociągów.
• Gaz System planuje budowę magazynu gazu ziemnego
na terenie Łotwy lub Polski o pojemności 2,5 mld m3 – 3,0
mld m3 gazu.
• W przypadku gazociągów zarządzanych przez Gaz System
około 60% ma wiek powyżej 26 lat.
• Do 2014 roku ma powstać port LNG, którego wartość
budowy wyniesie 3 mld PLN.
• Obserwowane w połowie 2012 roku wzrosty cen zbóż,
dają szanse na utrzymanie wysokich wyników realizowanych
przez polskie i europejskie spółki chemiczne.
• Wysokie wyniki finansowe to gwarancja inwestycji w sektorze,
którego instalacje wymagają użycia dużej ilości rur przy
konstrukcji.
Górnictwo
• Rury stalowe bez szwu są używane w górnictwie do konstrukcji
części hydraulicznej obudów zmechanizowanych.
• W 2011 roku sprzedaż węgla energetycznego na rynku
krajowym była niższa niż wydobycie, co zwiększyło dyskusję
nad inwestycjami w sektorze (Ministerstwo Gospodarki).
• Rok 2012 będzie pod względem inwestycji górniczych
na rynku krajowym rekordowy (DI BRE Banku).
Alchemia
Perspektywy dla segmentu rur (3)
Energetyka
Budownictwo kubaturowe
• Rury stalowe bez szwu ze względu na wysokie parametry
wytrzymałościowe wykorzystywane są do konstrukcji
ciśnieniowej części kotła.
• Obecnie w planach jest budowa łącznych mocy
energetycznych na poziomie 8700 MW – 9500 MW,
zakładając, że na każdy 1MW mocy potrzeba 20 ton rur
stalowych bez szwu, to łączne zapotrzebowanie na wyrób
wynosi między 170-190 tys. ton (obecne łączne moce
Alchemii, to 180 tys. ton rocznie). Projekty będą realizowane
w najbliższych 8-10 latach.
• W Polsce obecnie prowadzone są prace nad konstrukcją
7 obiektów o wysokości powyżej 70 metrów.
• Według DTZ w latach 2012-2013 do użytku oddanych zostanie
270-280 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 750 tys. m2
powierzchni handlowej, co oznacza, że nie należy
w perspektywie kolejnego roku oczekiwać spadku ilości
projektów.
Budownictwo infrastrukturalne
• Według prospektu emisyjnego Izostal wartość koniecznych
inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie kraj ze względu
na konieczność zwiększenia wymagań jakościowych stanu
środowiska wynosi obecnie około 18 mld EUR (4,5 mld EUR
na systemy kanalizacyjne i 10,3 mld EUR na oczyszczalnie
ścieków). Polska może liczyć na około 3,3 mld PLN
dofinansowania na ten cel w ramach Funduszu Spójności
do 2015 roku.
Grupa Kapitałowa
Wyniki
finansowe
Tendencje
w 2012 roku
• Spadki cen stali na rynkach
światowych przy 1–2
kwartalnym opóźnieniu cen
rur stalowych powoduje
rozszerzenie marży.
• Nadal na wysokich
poziomach utrzymują
się ceny złomu.
• Skrócenie w czasie
portfela zamówień
z kilku miesięcy w 2011
roku do jednego
miesiąca w 1Q’12.
• Oczekiwanie na
inwestycje, generujące
zapotrzebowanie
na rury stalowe.
• Słaby PLN do EUR i USD
sprzyjał osiąganej
rentowności w IH’12.
Grupa Kapitałowa Alchemia
Wyniki finansowe za rok 2011 i 2012
01
(mln PLN)
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
1Q’11
2Q’11
3Q’11
4Q’11
1Q’12
2Q’12
Przychody ze sprzedaży
264,2
289,1
294,1
308,6
332,8
307,0
Koszt własny sprzedaży
229,2
242,9
244,3
262,7
293,0
265,7
Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży
35,0
46,2
49,9
45,8
39,8
41,4
Zysk (strata)
z działalności operacyjnej
21,2
31,1
27,7
61,7
25,8
24,3
Przychody finansowe
6,2
1,4
5,5
0,7
1,6
1,0
Koszty finansowe
7,8
3,9
3,3
2,2
6,9
1,5
Zysk (strata) netto
z działalności kontynuowanej
15,6
23,4
24,0
55,6
16,4
18,6
06
Rynek stali
Ceny produktów i ceny wsadu (PLN/t)
5,500
Wlewki
4,500
Rury śr. 200-500 mm
3,500
Rury śr. 120-200 mm
Pręty okrągłe 90-250
2,500
Obręcze kolejowe
1,500
I kw 2011
II kw 2011
IIII kw 2011
IV kw 2011
I kw 2012
II kw 2012
Wsad C15
Różnica między cenami produktów a ceną wsadu (PLN/t)
4,000
Wlewki
3,000
Rury śr. 200-500 mm
2,000
Rury śr. 120-200 mm
1,000
Pręty okrągłe 90-250
Obręcze kolejowe
0
I kw 2011
II kw 2011
IIII kw 2011
IV kw 2011
I kw 2012
II kw 2012
Rynek stali
Ceny kęsów stali na LME
1,800
600
1,700
550
500
1,600
450
1,500
Kęsy stalowe (PLN/t)
(lewa skala)
400
1,400
350
1,300
300
I kw 2011
II kw 2011
IIII kw 2011
IV kw 2011
I kw 2012
II kw 2012
Kęsy stalowe (USD/t)
(prawa skala)
III kw 2012
Kursy EUR/PLN i USD/PLN
4.5
3.5
4.3
3.3
4.1
3.1
3.9
2.9
3.7
2.7
3.5
2.5
I kw 2011
II kw 2011
IIII kw 2011
IV kw 2011
I kw 2012
II kw 2012
III kw 2012
EUR/PLN
(lewa skala)
USD/PLN
(prawa skala)
Rynek stali
Złom
Ceny złomu stalowego i kęsów stalowych (PLN/t)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Złom stalowy
Kęsy stalowe
0
Ceny złomu stalowego i kęsów stalowych (PLN/t)
1000
800
600
400
200
0
Różnica ceny
złomu i wsadu
Średnia
kwartalna
GK Alchemia
Plany na przyszłość
Alchemia – Grupa dopasowana do sytuacji makroekonomicznej
• Zrestrukturyzowane finanse przedsiębiorstwa
• Polityka handlowa dopasowana do sytuacji rynkowej
• Elastyczne formy zatrudnienia
• Doświadczenia w przeprowadzaniu skutecznych restrukturyzacji
Rozwój produktowy Grupy ukierunkowany
na perspektywiczne segmenty rynku
Dalsze inwestycje kapitałowe
Stabilne kontrakty na dostawy surowców
Kontakt
Biuro Zarządu Alchemii
Adres
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
Strona www
www.alchemiasa.pl
E-mail
[email protected]
Telefon
+48 22 658 64 52
Grupa Kapitałowa
Dziękujemy
za uwagę

similar documents