STADION POMYS*OWY - Stadion Narodowy w Warszawie

Report
STADION NARODOWY
Mecz Reprezentacji Polski i Ukrainy w
eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014
konferencja prasowa 19 marca 2013
Organizatorem meczu jest Polski Związek Piłki Nożnej.
Operator Stadionu jako podmiot zarządzający obiektem będzie wspierał
działania Organizatora.
MECZ POLSKA-UKRAINA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WIDOWISKA DZIĘKI EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA SPRAWDZONE PODCZAS EURO 2012
MECZ POLSKA-UKRAINA
Pełen zakres informacji dla
kibiców i mieszkańców
Warszawy
Transport
KLUCZOWE OBSZARY
Udogodnienia dla kibiców
Bezpieczeństwo
INFORMACJA – BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ
TRANSPORT
STADION WEEKENDOWY
DOJAZD –
TRANSPORT PUBLICZNY
Informacje ogólne




Posiadacze biletów na mecz są
uprawnieni do bezpłatnego przejazdu
komunikacją miejską w granicach 1.
strefy biletowej
W związku z organizacją meczu
Polska-Ukraina w okresie od 22.03. od
godz. 06:00 do 23.03 do godz. 01:00
zostaną wprowadzone zmiany w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
Zwiększenie częstotliwości kursowania
pociągów z wydłużonym składem po
meczu
PZPN na podstawie odrębnej umowy z
M. St. Warszawy zapewnił bezpłatny
transport wszystkim kibicom oraz
osobom akredytowanym
REKOMENDOWANYM SPOSOBEM DOTARCIA NA MECZ
JEST TRANSPORT MIEJSKI
ZMIANY W ORGANIZACJI
RUCHU

W dniu 22.03 od godz. 17:00 do
godz. 21:00 Saska Kępa zamknięta
dla ruchu kołowego (uniknięcie
niedozwolonego parkowania
samochodów podczas trwania
meczu etc.)

Na ul. Francuskiej planowane jest
wyłączenie ruchu autobusowego w
obu kierunkach, na odcinku od
Ronda Waszyngtona do ul.
Zwycięzców
Od godziny 17:00 obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul.
Międzynarodowej, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński będzie wyłączony z ruchu indywidualnego za
wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów
ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Wjazd dla tych aut będzie możliwy od strony al. Stanów Zjednoczonych i
ul. Wał Miedzeszyński. Otwarcie nastąpi około godziny 21:15. Około godziny 22:15/30 może nastąpić wyłączenie z ruchu
mostu Poniatowskiego (na odcinku rondo Waszyngtona - ronda de Gaulle’a) w przypadku gdyby znaczna część
publiczności będzie chciała pieszo wracać do centrum miasta.
DOJAZD –
TRANSPORT PUBLICZNY
Wyciąg z „Instrukcji Operacyjnej PZPN”
DOJAZD –
FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ PRZED MECZEM
Uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych od godz. 17:00

77 – dodatkowa linia tramwajowa kursująca na trasie
PL. NARUTOWICZA



Pl. Zawiszy
Al. Jerozolimskie
Most Poniatowskiego
Al. Waszyngtona WIATRACZNA
102 – linia autobusowa, której przystanek WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowego
zmieni się na stały
W ciągu al. Jerozolimskich częstotliwość kursowania tramwajów będzie utrzymana jak w
godzinach szczytu (co 1-1,5 minuty)
Po zakończeniu meczu ciąg al. Jerozolimskie - Most Poniatowskiego - Al. Poniatowskiego
zostanie wyłączony z ruchu
SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ NT. TRAS OBJAZDU
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA
STRONIE WWW.ZTM.WAW.PL
DOJAZD –
FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ PO MECZU
Uruchomienie dodatkowych kursów linii komunikacyjnych w godz. 22:45-0:00
3
9
509
902
903
N33
N35
N38
N43
N81
Uruchomione zostaną dodatkowe kursy metra w godz. 22:15-01:00 według zasady


2 pociągi na stacji POLITECHNIKA (w kierunku stacji MŁOCINY)
2 pociągi na stacji PL. WILSONA (w kierunku stacji KABATY)
SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĘ NT. TRAS KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
WWW.ZTM.WAW.PL
DOJAZD –
PARKINGI PARK&RIDE

M. St. Warszawa na podstawie
umowy z PZPN zapewniło 13
bezpłatnych parkingów „Parkuj i
Jedź” (Park & Ride) wszystkim
kibicom oraz osobom
akredytowanym
BEZ SPECJALNEJ KARTY PARKINGOWEJ NIE PRZYJEŻDŻAJ
SAMOCHODEM W OKOLICE STADIONU NARODOWEGO
Wyciąg z „Instrukcji Operacyjnej PZPN”
DROGI DOJŚCIA
INFORMACJA O ORGANIZACJI TRANSPORTU I DROGACH DOJŚCIA NA MECZE
ORGANIZOWANE PRZEZ PZPN MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.PZPN.PL
I WWW.STADIONNARODOWY.ORG.PL
MECZ POLSKA-UKRAINA



Zakres wspólnych działań realizowanych przez PZPN i PL.2012 +,
operatora Stadionu Narodowego został zawarty w
PLANIE OPERACYJNYM ORGANIZACJI MECZU POLSKAUKRAINA
Prace nad dokumentem rozpoczęły się niezwłocznie po
podpisaniu umowy wynajmu Stadionu Narodowego w celu
organizacji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski w
eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014
Plan operacyjny to szczegółowy zapis kluczowych działań
organizacyjnych (plan: bezpieczeństwa, techniczny,
komunikacyjny etc.) z jasnym podziałem odpowiedzialności
między PZPN, a PL.2012 +
PLAN OPERACYJNY
MECZ POLSKA-UKRAINA
Termin: 22 marca 2013
17:45
• Planowana
godzina
otwarcia
bram
Stadionu
Narodowego
20:45
• Planowana
godzina
rozpoczęcia
meczu
22:30
01:00
• Planowana
godzina
zakończenia
meczu
• Planowana
godzina
zakończenia
prac
operacyjnych
HARMONOGRAM
MECZ POLSKA-UKRAINA
57 747 uczestników na trybunach, w lożach, Biznes
Klubie, Galerii, Centrum Konferencyjnym, Stadium Media
Centre (SMC)
837 stewardów i pracowników ochrony
90 osób serwisu sprzątającego ISS
30 pracowników obsługi technicznej
ok. 900 pracowników Sodexo
93 wolontariuszy
INFORMACJE OGÓLNE
MECZ POLSKA-UKRAINA
NIEPEŁN.
/ BIZNES (
KIBICE
KIBICE
KIBICE
KIBICE
VIP /
BIZNES
TV
COMPOUND
MEDIA /
NIEPEŁN.
VIP /
BIZNES
/TEAM
INFORMACJE OGÓLNE
WOLONTARIAT
80 WOLONTARIUSZY ZAANGAŻOWANYCH DO
WSPARCIA OBSŁUGI GOŚCI
WOLONTARIAT
Głównym zadaniem wolontariusza jest
informowanie o:








kierunkach poruszania się na terenie
stadionu, drogach dojścia/ wyjścia
bezpieczeństwie (znajomość
regulaminu imprezy)
możliwościach korzystania z
komunikacji publicznej
możliwości korzystania z parkingu
poza stadionem
poruszaniu się wewnątrz obiektu
najbliższych toaletach i kioskach
gastronomicznych
drogach dojścia dla osób z
niepełnosprawnościami oraz serwisie
audiodeskrypcji
możliwości skorzystania z depozytów
oraz kąciku zabaw dla dzieci
zorganizowanym na terenie stadionu
Jak wygląda wolontariusz?
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Wejścia dla osób niepełnosprawnych:






Główne wejście dla osób
niepełnosprawnych – brama 1
Wejście dla osób niepełnosprawnych
upoważnionych do wjechania na teren
obiektu – brama 6
Osoby niepełnosprawne VIP,
niezmotoryzowane – brama 5
Osoby niepełnosprawne VIP,
zmotoryzowane – brama 4
Osoby niepełnosprawne do strefy GOLDBiznes Klub, niezmotoryzowani – brama 5
Osoby niepełnosprawne do strefy GOLDBiznes Klub, zmotoryzowani – brama 4
WOLONTARIUSZE BĘDĄ DO DYSPOZYCJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Audiodeskrypcja dla osób
niepełnosprawnych:



Głosowy opis treści wizualnych dla
osób niewidzących i niedowidzących
Z audiodeskrypcji będzie można
korzystać przy pomocy telefonu
komórkowego z radiem i słuchawkami
lub przenośnego radia
Mecz będzie relacjonowany przez
profesjonalnych komentatorów,
przeszkolonych na potrzeby turnieju
UEFA EURO 2012
USŁUGA BĘDZIE DOSTĘPNA NA CZĘSTOTLIWOŚCI 95,1
NIEODPŁATNIE
KĄCIK DLA DZIECI




Podczas imprezy zostanie uruchomiony
kącik dla dzieci w wieku 4-14 lat w
godzinach 17:45-23:00
Kącik dla dzieci znajduje się na
poziomie promenady górnej (poziom 3)
w oznaczonym pomieszczeniu przy
wejściu na sektory G9-G10
Pozostawienie i odebranie Dziecka z
Kącika może odbyć się jedynie w
obecności rodzica bądź opiekuna
prawnego
Organizator przewiduje zapewnienie
opieki dla 40 dzieci
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA DZIECI POD OPIEKĄ
WYKWALIFIKOWANYCH ANIMATOREK
DLA NASZYCH GOŚCI DODATKOWO
DOSTĘPNYCH BĘDZIE…
30 PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH,
OBSŁUGIWANYCH PRZEZ 600 OSÓB
90 OSÓB DBAJĄCYCH O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK,
BLISKO 700 TOALET
UDOGODNIENIA DLA MEDIÓW
Akredytacje

Akredytacje przyznaje tylko PZPN

W dniu meczu akredytacje będzie można odebrać na Stadionie Narodowym w
punkcie akredytacyjnym zlokalizowanym w siedzibie PL.2012+ czyli operatora
Stadionu Narodowego
Drogi poruszania się

Wejście/Wjazd dla mediów – Brama nr 6

Parkingi – Stadium Media Centre (SMC) – klatka nr 8

SMC – Trybuna prasowa – klatka nr 7

Studia TV – klatka nr 8

SMC, Trybuna medialna – Mixed zone – klatka nr 7
Akredytacje przyznaje tylko PZPN
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
STADION WEEKENDOWY
SŁUŻBY INFORMACYJNE I
PORZĄDKOWE
W celu zapewnienia gościom najwyższych
standardów
bezpieczeństwa
podczas
imprezy do ich dyspozycji będzie
wykwalifikowana grupa stewardów:



464 służb informacyjnych
323 służb porządkowych
50 kierowników odcinka
Stewardzi mają obowiązek noszenia
kamizelki z odpowiednim napisem służba
informacyjna, służba porządkowa,
kierownik odcinka oraz właściwego
identyfikatora
DODATKOWO, PRZEZ NAGŁOŚNIENIE PRZEKAZYWANE BĘDĄ
INFORMACJE POMOCNICZE DLA GOŚCI
STEWARD –
SŁUŻBY INFORMACYJNE
Jakie są obowiązki stewarda sztabu informacyjnego?





kierowanie
ruchem
uczestników
imprezy
(zapobieganie zatłoczeniu etc.)
odpowiadanie na skargi i prośby gości
pomoc i czynne uczestnictwo w ewakuacji obiektu
reagowanie w sytuacjach potencjalnych zagrożeń
(pożar, podejrzany pakunek etc.)
udzielanie
pierwszej
pomocy
osobom
poszkodowanym
Jakie uprawnienia ma steward?





weryfikowanie uprawnień osób do przebywania na
terenie imprezy
legitymowanie w celu ustalenia tożsamości
przeglądanie zawartości bagażu w przypadku
podejrzenia o wnoszeniu przedmiotów zabronionych
wydawanie poleceń porządkowych osobom
niestosującym się do postanowień regulaminu
obiektu
ujęcie i przekazanie Policji osób stwarzających
zagrożenie
Jak wygląda steward służb
informacyjnych?
STEWARD –
SŁUŻBY PORZĄDKOWE
Jakie są obowiązki stewarda służ porządkowych?
Wszystkie obowiązki służb informacyjnych
Jakie uprawnienia ma steward?
Wszystkie uprawnienia służb informacyjnych oraz
dodatkowo


prawo do odmowy wejścia zgodnie z
wymogami ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych
prawo do zastosowania siły fizycznej w
przypadku zagrożenia lub odparcia ataku
Jak wygląda steward służb
porządkowych?
SŁUŻBY MEDYCZNE
ŁĄCZNA LICZBA SŁUŻB MEDYCZNYCH – 68 OSÓB
SŁUŻBY MEDYCZNE
ŁĄCZNA LICZBA SŁUŻB MEDYCZNYCH – 68 OSÓB
SŁUŻBY MEDYCZNE
ŁĄCZNA LICZBA SŁUŻB MEDYCZNYCH – 68 OSÓB
BILETY



Za sprzedaż biletów
odpowiada zewnętrzny
podmiot
W dniu meczu sprzedaż
biletów na Stadionie
Narodowym nie będzie
prowadzona
Dla gości dostępny będzie
punkt reklamacji
PUNKT REKLAMACJI BĘDZIE
ZLOKALIZOWANY PRZY BRAMIE NR 1
5 MARCA ZAMKNĘLIŚMY DACH
Murawa jest już gotowa
Rozpoczęcie montażu 7 marca
Wykonawca : firma Trawnik Producent, uznany dostawca naturalnej trawy w rolce
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.PZPN.PL
WWW.STADIONNARODOWY.ORG.PL ORAZ
WWW.ZTM.WAW.PL SĄ DOSTĘPNE AKTUALNE
INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA TEMAT MECZU
POLSKA-UKRAINA
Dziękujemy za uwagę!

similar documents