Prezentacja porgramu "Jeżdzę z głową"

Report
Razem znaczy więcej i lepiej –
propozycja współpracy akcji
„Jeżdżę z Głową”
z ogólnopolską kampanią
„Bezpieczny Stok”
Jagna Marczułajtis-Walczak – Poseł na Sejm RP
Cele
Bezpieczny Stok
• Upowszechnienie wiedzy na
temat bezpiecznych zachowań
na stokach i trasach
narciarskich
• Wykształcenie nawyku
odpowiedniego
przygotowania do uprawiania
sportów zimowych
• Nauczenie dzieci jazdy na
nartach, snowboardzie lub
nartach biegowych, zwłaszcza
tych które nigdy nie jeździły
• Upowszechnienie wiedzy na
temat bezpieczeństwa i
zachowań na stokach i trasach
narciarskich
• Dekalog FIS
• Propagowanie ekologii i
wypracowanie zachowań tzw.
„bycia eko”
Uczestnicy
Bezpieczny Stok
• Dzieci i młodzież
• Dorośli
• Uczniowie klas III szkół
podstawowych z
Województwa Małopolskiego
Działania
Bezpieczny Stok
• Imprezy informacyjnopromocyjne na stokach i
trasach narciarskich
• Rozpowszechnianie
materiałów informacyjnoedukacyjnych
• Konkursy plastycznofotograficzne
• Kursy pierwszej pomocy
• Pokazy ratowników
• Rodzinne zawody narciarskie
• Nauka jazdy na nartach,
snowboardzie , nartach
biegowych prowadzonych w
formie:
- Szkolenia weekendowego
(8 jednodniowych wyjazdów)
- „Biała Szkoła”
(7 dniowy kurs – 20 godzinny)
• Propagowanie bezpiecznego
poruszania się na stoku, jazdy w
kaskach
• Kształtowanie postaw
proekologicznych
Realizacja
Bezpieczny Stok
• Ministerstwo Sportu i
Turystyki
• Stowarzyszenie Polskie Stacje
Narciarskie i Turystyczne
• Ministerstwo Edukacji
Narodowej
• GOPR
• TOPR
• Województwo Małopolskie
• Gminy z Województwa
Małopolskiego
• Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
• Stacje narciarskie
uczestniczące w projekcie
Bezpośrednie korzyści dla stacji
narciarskich – uczestniczących
w „Jeżdżę z głową”
 Uzyskanie miana stacji przyjaznej dzieciom
 Dodatkowe punkty w plebiscycie „Najlepsza Stacja Narciarska
Małopolski”
 Nowi klienci
 Promocja miejsca
Montaż finansowy projektu
„Jeżdżę z głową”
Szkolenia weekendowe
Biała Szkoła
Gmina
Gmina
30%
40%
WFOŚiG
W
30%
70%
30%
Woj.
Małopols
kie
Woj.
Małopols
kie
Jeżdżę z głową – sezon
2011/2012
Statystyki:
 liczba jst. realizujących
projekt - 16
 liczba uczestników – 911
 liczba stacji narciarskich
uczestniczących w
projekcie - 15
koszty
200000
18146
6
150000
100000
50000
0
46270
zł
Przykład – Gmina Wieprz
Projekt „JZG” realizowany przez Gminę Wieprz pod względem
liczby uczestników, był największym w Polsce projektem nauki
jazdy na nartach w sezonie 2011 / 2012. Uczestniczyło w nim
115 uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych przebywających
na „białej szkole” w dniach 19-25.02.2012 w Bukowinie
Tatrzańskiej na stacji „Rusin-Ski”.
Realizacja była możliwa dzięki środkom pochodzącym z budżetu:
- Gminy Wieprz (117 383zł),
- Województwa Małopolskiego (30 535zł)
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie (23 350zł).
Bezpieczny stok
Woj. Małopolskie
Woj. Śląskie
Woj. Podkarpackie
Woj. Dolnośląskie
Woj. Łódzkie
Jeżdżę z głową
Woj. Małopolskie
Bezpieczny stok
Jeżdżę z głową
Wiedza
Praktyka
Korzyści z połączenia:
 większy zasięg obu akcji
 atrakcyjniejsza forma obu akcji
 dotarcie do większej liczby dzieci i młodzieży, które nigdy nie
jeździły na nartach/snowboardzie/biegówkach
 upowszechnienie sportów zimowych na terenie całego kraju
 wykorzystanie terenów nizinnych do uprawiania narciarstwa
biegowego
Jeżdżę z głową
na bezpiecznym stoku

similar documents