Nog meer dichtvormen

Report
Periode Poëzie
Voor klas 7A
Dichtvormen
Denk na welke dichtvormen we al hebben behandeld
en schrijf ze op in je kladschrift.
Bespreek daarna met een buur welke je je
allemaal herinnert en vul elkaar aan.
Hoeveel staan er op je lijstje? Zijn het allemaal
dichtvormen?
We gaan nu verder met totaal andere dichtvormen
Klankdicht
Een voorbeeld (klankdicht)
Maajoe maajoe maajoe Sabie maar weet niet hoe Apo
rata videla Mari mato manee Karra magie twee Ik
ben zo moe
Tautogram
Bij een tautogram beginnen alle woorden met dezelfde
letter. Hierdoor is het vaak moeilijk om
een goed lopend gedicht te maken wat ook nog
ergens over gaat. Meestal zijn de tautogrammen
grappig bedoeld en niet al te serieus van aard.
Een voorbeeld (tautogram)
Witte wolken wenken werkeloze winters. Wanneer
worden wolken weer water? Wanneer wordt water weer
wolk? Waarom? Waarheen?
Limerick
Vroeger was het in Ierland heel normaal om op een
bruiloft een lied te zingen waar iedereen spontaan een
couplet bij verzon. Ook is het de naam van een stad in
Ierland.
Vaak is een limerick grappig gedicht wat over een
persoon uit een bepaalde plaats.
Een limerick bestaat uit vijf regels en heeft als
rijmschema AABBA
Een voorbeeld (limerick)
Een grappige tiener uit Assen Wilde haar vriend
verrassen Zij had het bloedheet En liet toen een
scheet Hij dacht: ze gaat me vergassen
160
Een 160 is een gedicht met precies 160 tekens, spaties
en leestekens zoals komma, punt en uitroeptekens
meegeteld. Deze dichtvorm is in 2005 bedacht door
Sofie Cerutti. Het wordt ook wel een SMS-gedicht
genoemd, omdat je vroeger maximaal 160 tekens kon
versturen in één SMS. Afkortingen zoals LOL en ff
kun je ook gebruiken, omdat dat bij een SMS hoort
Een voorbeeld (160)
De zon schijnt in mijn gezicht, net zoals een
zaklamp. Toch grappig, licht zou net zo goed donker
kunnen zijn. Net zoals regen vallende zon zou
kunnen zijn.
Sonnet
De sonnet is wellicht de bekendste dichtvorm.
Van oorsprong komt de sonnet uit Italië. Een sonnet
bestaat uit veertien regels en vier verzen. De eerste twee
verzen hebben elk vier regels en de laatste twee hebben
elk drie regels.
Een sonnet heeft een vast rijmschema: ABBA CDDC
EFE FEF
Engels sonnet
William Shakespeare is heel erg bekend om zijn
sonnetten, hij heeft er in de 17e eeuw meer dan 150
geschreven, maar hij gebruikte niet de ‘gewone’
sonnetregels, nee... hij bedacht een andere dichtvorm.
Het Engelse sonnet bestaat uit drie verzen van vier
regels, gevolgd door een vers van twee regels. Het
rijmschema dat William Shakespeare had bedacht is
ABAB CDCD EFEF GG
Sonnet XVIII
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course, untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to Time thou grow’st.
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Huiswerk voor maandag
Schrijf minstens een bladzijde in je periodeschrift
waarin je de dichtvormen van vandaag in je eigen
woorden uitlegt.
Schrijf Sonnet 18 van William Shakespeare over. Kijk
deze link
https://www.youtube.com/watch?v=Onnag4HS11s en
probeer het sonnet ook een
keer hardop te lezen.
Maak zelf een klankdicht en een tautogram.
Keuzeopdracht: maak zelf een limerick of een 160

similar documents